Ravi rahastamise lepingute tüüptingimused

Kehtivad ravi rahastamise lepingu lisad

 • Lisa 1. Ravi rahastamise lepingu üldtingimused (alates 01.07.2022)
 • Lisa 2. Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis, ennetuses ja õendusabis (kehtib alates 01.04.2023)
 • Lisa 2a. Endoproteesi raviteekond (kehtiv tagasiulatuvalt alates 01.04.2023)
 • Lisa 7. Kokkuleppehindade rakendamine, teenuse osutamise kohad ja ajad (alates 01.07.2022)
 • Lisa 8. Haiguse ennetuse projektid (alates 01.04.2023)
 • Lisa 19. SA Hiiumaa Haigla sõlmitava ravi rahastamise leping (alates 01.07.2022)
 • Lisa 20. Ravikindlustusega hõlmamata isikutele osutatavad teenused (alates 01.04.2023)
Rahalised lisad
 • Lisa 3. Ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi (alates 01.07.2022)
 • Lisa 3c. Alltöövõtu kasutamine
 • Lisa 4. Haiguste ennetamine (alates 01.01.2023)
 • Lisa 5. Hambaravi (alates 01.01.2023)
 • Lisa 6. Iseseisva õendusabi rahaline lisa
Juhendid
Videovastuvõtu tulemustasu taotlus

Taotlusvorm palume saata digiallkirjastatult aadressile kaugvastuvott [at] tervisekassa.ee

Ambulatoorse psühhiaatria partnerite aruanded

* Küsimuste  korral pöörduge palun signe.borissov [at] tervisekassa.ee

Qvalitas Arstikeskus AS

https://ankeet.haigekassa.ee/surveys/?sq=cIV4XWtaNy

Jõgeva Haigla SAhttps://ankeet.haigekassa.ee/surveys/?sq=wNhPLUfxLW
Pärnu Haigla SAhttps://ankeet.haigekassa.ee/surveys/?sq=NLAEPnCSS4
Tallinna Lastehaigla SAhttps://ankeet.haigekassa.ee/surveys/?sq=kBDuf2RIJr
SA Elva Haigla TMhttps://ankeet.haigekassa.ee/surveys/?sq=HorcfGeUha
Põlva Haigla AShttps://ankeet.haigekassa.ee/surveys/?sq=LaHEAFCzdQ
Valga Haigla AShttps://ankeet.haigekassa.ee/surveys/?sq=XXGBSbBAsh
Lõuna-Eesti Haigla AShttps://ankeet.haigekassa.ee/surveys/?sq=GIriG5WFic
Lääne-Tallinna Keskhaigla AShttps://ankeet.haigekassa.ee/surveys/?sq=ebtsimDDZd
Aasa Kliinik OÜhttps://ankeet.haigekassa.ee/surveys/?sq=thKTWzXSxn
Psühho-Konsultandid OÜhttps://ankeet.haigekassa.ee/surveys/?sq=uiWHv3V5IW
SA Narva Haiglahttps://ankeet.haigekassa.ee/surveys/?sq=BuzBgGqkb6
Järvamaa Haigla AShttps://ankeet.haigekassa.ee/surveys/?sq=KDcpHvZYIo
Kuressaare Haigla SAhttps://ankeet.haigekassa.ee/surveys/?sq=SgENvwTSrP
Mari Viik OÜhttps://ankeet.haigekassa.ee/surveys/?sq=YSyDdVIbTg
TÜ Kliinikum SAhttps://ankeet.haigekassa.ee/surveys/?sq=yXRF8dUJV8
Rüütli Psühhiaatrid OÜhttps://ankeet.haigekassa.ee/surveys/?sq=BBPkFY4ST9
Viljandi Haigla SAhttps://ankeet.haigekassa.ee/surveys/?sq=39bLQQsQWe
Jaanson & Lääne OÜhttps://ankeet.haigekassa.ee/surveys/?sq=zFLifD5VR2
Põhja-Eesti Regionaalhaigla SAhttps://ankeet.haigekassa.ee/surveys/?sq=6QFV5Y23Z9
E.G.U. Erapraksis OÜhttps://ankeet.haigekassa.ee/surveys/?sq=ggkLoUpGfw
Sensus Etc OÜhttps://ankeet.haigekassa.ee/surveys/?sq=Wi2Jp59vDf
SA Ida-Viru Keskhaiglahttps://ankeet.haigekassa.ee/surveys/?sq=nyC7J25zJw
Veronika Hermet OÜhttps://ankeet.haigekassa.ee/surveys/?sq=nxE3p6Cuvd
SA Põltsamaa Tervishttps://ankeet.haigekassa.ee/surveys/?sq=JReI5DXQPj
OÜ Jaansoni Psühhiaatriakeskushttps://ankeet.haigekassa.ee/surveys/?sq=CVtoUChVMp
Tiiu Tandre OÜhttps://ankeet.haigekassa.ee/surveys/?sq=JpYKkMFufh
MPPK OÜhttps://ankeet.haigekassa.ee/surveys/?sq=F2Uec95khB
AARIKA OÜhttps://ankeet.haigekassa.ee/surveys/?sq=ujYVkNRB37
PureMind OÜhttps://ankeet.haigekassa.ee/surveys/?sq=MdwIJPDgUM
Sihtasutus Läänemaa Haiglahttps://ankeet.haigekassa.ee/surveys/?sq=55WvLEuRqR
Sihtasutus Raplamaa Haiglahttps://ankeet.haigekassa.ee/surveys/?sq=LQxaXgyQGL
Sihtasutus Hiiumaa Haiglahttps://ankeet.haigekassa.ee/surveys/?sq=6YGZvBbFd9
AS Medicum Tervishoiuteenusedhttps://ankeet.haigekassa.ee/surveys/?sq=RWiIaQwD68
Corrigo OÜhttps://ankeet.tervisekassa.ee/surveys/?sq=od2yREkugJ

Eelnevalt 2023. aastal kehtinud ravi rahastamise lepingu lisad

 • Lisa 2. Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis, ennetuses ja õendusabis (kehtib alates 01.01.2023 - 31.03.2023)
 • Lisa 8. Haiguse ennetuse projektid (alates 01.01.2023- 31.03.2023)
 • Lisa 20. Ravikindlustusega hõlmamata isikutele osutatavad teenused (alates 01.01.2023- 31.03.2023)

 

Ravi rahastamise lepingud 2022

 • Lisa 2. Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis, ennetuses ja õendusabis (alates 01.01.2022, 21.02.2022 tunnistatud kehtetuks juhatuse otsusega nr 73) 
 • Lisa 2. Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis, ennetuses ja õendusabis (tagasiulatuvalt alates 01.01.2022-31.03.2022)
 • Lisa 8. Haiguse ennetuse projektid (alates 01.01.2022-31.03.2022)
 • Lisa 20. Ravikindlustusega hõlmamata isikutele osutatavad teenused (alates 01.01.2021-31.03.2022)
 • Lisa 1. Ravi rahastamise lepingu üldtingimused (alates 01.01.2022-30.06.2022)
 • Lisa 2. Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis, ennetuses ja õendusabis (alates 01.04.2022-30.06.2022)
 • Lisa 7. Kokkuleppehindade rakendamine, teenuse osutamise kohad ja ajad (alates 19.05.2021-30.06.2022)
 • Lisa 8. Haiguse ennetuse projektid (alates 01.04.2022-30.06.2022)
 • Lisa 19. SA Hiiumaa Haigla sõlmitava ravi rahastamise leping (alates 01.04.2021-30.06.2022)
 • Lisa 20. Ravikindlustusega hõlmamata isikutele osutatavad teenused (alates 01.04.2022-30.06.2022)
 • Lisa 2. Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis, ennetuses ja õendusabis (alates 01.07.2022- 18.08.2022)
 • Lisa 2. Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis, ennetuses ja õendusabis (kehtib alates 01.07.2022 tagasiulatuvalt kuni 31.12.2022)
 • Lisa 8. Haiguse ennetuse projektid (alates 01.07.2022- 31.12.2022)
 • Lisa 20. Ravikindlustusega hõlmamata isikutele osutatavad teenused (alates 01.07.2022-31.12.2022)
Eelnevalt 2022.a kehtinud rahalised lisad
 • Lisa 4. Haiguste ennetamine (alates 01.01.2022-31.03.2022)
 • Lisa 3. Ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi (01.01.2020-30.06.2022)
 • Lisa 4. Haiguste ennetamine (alates 01.04.2022-31.12.2022)
 • Lisa 5. Hambaravi (kuni 31.12.2022)
Eelnevalt kehtinud juhendid

          1. Etteulatuva ravijärjekorra aruande formaadid (alates 01.03.2017):

                     Faili struktuur 1000 rida – suurematele haiglatele

                     Faili struktuur 100 rida – väiksematele lepingupartneritele

           2. Tagasiulatuva aruande formaat – (haiglavõrgu arengukava haiglatele)

Ravi rahastamise lepingud 2021

 • Lisa 1. Ravi rahastamise lepingu üldtingimused (alates 01.01.2021)
 • Lisa 2. Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis, ennetuses ja õendusabis (alates 01.07.2021)
 • Lisa 7. Kokkuleppehindade rakendamine, teenuse osutamise kohad ja ajad (alates 19.05.2020)
 • Lisa 8. Haiguse ennetuse projektid (alates 01.07.2021)
 • Lisa 9. DRG grupeerumisele kuuluvad raviarved ja DRG erandid (alates 01.04.2021)
 • Lisa 19. SA Hiiumaa Haigla sõlmitava ravi rahastamise leping (alates 01.04.2021)
 • Lisa 20. Ravikindlustusega hõlmamata isikutele osutatavad teenused (alates 01.01.2021)
Rahalised lisad
 • Lisa 3. Ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi
 • Lisa 3c. Alltöövõtu kasutamine
 • Lisa 4. Haiguste ennetamine (alates 01.01.2021-31.12.2021)
 • Lisa 5. Hambaravi
 • Lisa 6. Iseseisva õendusabi rahaline lisa
Eelnevalt 2021. aastal kehtinud lisad
 • Lisa 8. Haiguse ennetuse projektid (01.01.2021-30.06.2021)
 • Lisa 2. Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis, ennetuses ja õendusabis (01.04.2021-30.06.2021)
 • Lisa 7. Kokkuleppehindade rakendamine, teenuse osutamise kohad ja ajad (01.01.2020-19.05.2021)
 • Lisa 2. Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis, ennetuses ja õendusabis (01.01.2021-31.03.2021)
 • Lisa 9. DRG grupeerumisele kuuluvad raviarved ja DRG erandid (01.01.2021-31.03.2021)
 • Lisa 19. SA Hiiumaa Haigla sõlmitava ravi rahastamise leping (01.01.2021-31.03.2021)

Ravi rahastamise lepingud 2020

Kehtivad ravi rahastamise leping ja lisad

 • Ravi rahastamise leping
 • Lisa 1. Ravi rahastamise lepingu üldtingimused
 • Lisa 2. Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis, ennetuses ja õendusabis
 • Lisa 7. Kokkuleppehindade rakendamine, teenuse osutamise kohad ja ajad
 • Lisa 8 . Haiguse ennetuse projektid
 • Lisa 9. DRG grupeerumisele kuuluvad raviarved ja DRG erandid
 • Lisa 18. Sõeluuringu koloskoopia teenuse üldpõhimõtted
 • Lisa 19. SA Hiiumaa Haigla sõlmitava ravi rahastamise leping
 • Lisa 20. Ravikindlustusega hõlmamata isikutele osutatavad rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenused, doonorluse ja patoanatoomiliste lahangutega seotud teenused ning vältimatu abi teenused
Rahalised lisad
Juhendid

Eelnevalt kehtinud ravi rahastamise leping ja lisad

 • Lisa 1 (kehtinud 01.01.2020 – 25.08.2020) – Ravi rahastamise lepingu üldtingimused
 • Lisa 2 (kehtinud 01.01.2020 - 01.04.2020 HVA) - Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis ja õendusabis
 • Lisa 2 (kehtinud 01.01.2020 - 01.04.2020) - Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis ja õendusabis
 • Lisa 2 (kehtinud 01.04.2020 -16.06.2020) -  Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis ja õendusabis
 • Lisa 2  (kehtinud 16.06.2020-10.09.2020) -  Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis ja õendusabis
 • Lisa 8  (kehtinud 01.01.2020 -16.06.2020) - Haiguse ennetuse projektid
 • Lisa 20 (kehtinud 01.01.2020-17.07.2020) - Ravikindlustusega hõlmamata isikutele osutatavad rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenused, doonorluse ja patoanatoomiliste lahangutega seotud teenused ning vältimatu abi teenused
 • Lisa 20 (kehtinud 18.07.2020-29.07.2020) - Ravikindlustusega hõlmamata isikutele osutatavad rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenused, doonorluse ja patoanatoomiliste lahangutega seotud teenused ning vältimatu abi teenused
 • Lisa 21 (kehtinud tagasiulatuvalt 13.03.2020-17.07.2020) - Ravi rahastamise erisused eriolukorra ajal

Ravi rahastamise lepingud 2019

Viljatusravi teenuseid osutavatele lepingupartneritele kehtivad lisad alates 01.07.2019
 • Lisa 2 - Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis ja õendusabis

Hambaravi ja ortodontia lepingupartneritele kehtivad lisad alates 01.07.2019
 • Lisa 2 - Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis ja õendusabis

 • Lisa 5 - Hambaravi

 • Lisa 7- Kokkuleppehindade rakendamine, teenuse osutamise kohad ja ajad, muud tervishoiuteenuse osutamise eritingimused
 • Lisa 20 - Ravikindlustusega hõlmamata isikutele osutatavad rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenused, doonorluse ja patoanatoomiliste lahangutega seotud teenused ning vältimatu abi teenused

Alates 01.01.2019 kehtivad ravi rahastamise leping ja lisad
 • Lisa- ravi rahastamise leping

 • Lisa 1- Ravi rahastamise lepingu üldtingimused

 • Lisa 2 - Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis ja õendusabis

 • Lisa 7- Kokkuleppehindade rakendamine, teenuse osutamise kohad ja ajad, muud tervishoiuteenuse osutamise eritingimused
 • Lisa 8 - Haiguse ennetuse projektid
 • Lisa 9 - Raviarvete andmete elektroonilise edastamise juhend

 • Lisa 10 - Raviarvete elektroonse saadetise formaat
 • Lisa 11 - Ravijärjekorra aruande failide struktuurid (ravijärjekorra aruande formaadid leiate siit)
 • Lisa 12 - Tervishoiuteenuse osutamine teises Euroopa Liidu liikmesriigid kindlustatud isikutele
 • Lisa 18 - Sõeluuringu koloskoopia teenuse üldpõhimõtted
 • Lisa 19 - SA Hiiumaa Haigla sõlmitava ravi rahastamise leping

 • Lisa 20 - Ravikindlustusega hõlmamata isikutele osutatavad rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenused, doonorluse ja patoanatoomiliste lahangutega seotud teenused ning vältimatu abi teenused

Rahalised lisad
 • Lisa 3 - Ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi

 • Lisa 3b - Ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi väljaspool tervishoiuteenuse osutaja põhitegevuskohta

 • Lisa 3c - Alltöövõtu kasutamine

 • Lisa 3 br - Bioloogiline ravi 
 • Lisa 4 - Haiguste ennetamine
 • Lisa 5 - Hambaravi
 • Lisa 6 - Iseseisva õendusabi rahaline lisa

Ravi rahastamise lepingud 2018

Alates 26.06.2018 kehtivad ravi rahastamise lepingu lisad

 • Lisa 1- Ravi rahastamise lepingu üldtingimused

Alates 04.05.2018 kehtivad ravi rahastamise lepingu lisad

 • Lisa- Ravi rahastamise leping

 • Lisa 1 - Ravi rahastamise lepingu üldtingimused

 • Lisa 7- Kokkuleppehindade rakendamine, teenuse osutamise kohad ja ajad, muud tervishoiuteenuse osutamise eritingimused
 • Lisa 8 - Haiguse ennetuse projektid

Alates 01.01.2018 kehtivad ravi rahastamise lepingu lisad

 • Lisa 1 - Ravi rahastamise lepingu üldtingimused

 • Lisa 2 - Ravi rahastamise lepingu lisatingimused eriarstiabis, hambaravis ja õendusabis (uuendatud 28.03.2018)

Muud tervishoiuteenuse osutamise eritingimused

 • Lisa 7 - Kokkuleppehindade rakendamine, teenuse osutamise kohad ja ajad

 • Lisa 8 - Haiguse ennetuse projektid (uuendatud 20.02.2018)

 • Lisa 9 - Raviarvete andmete elektroonilise edastamise juhend (uuendatud 20.12.2017)

 • Lisa 10 - Raviarvete elektroonse saadetise formaat
 • Lisa 11 - Ravijärjekorra aruande failide struktuurid
 • Lisa 12 - Tervishoiuteenuse osutamine teises Euroopa Liidu liikmesriigid kindlustatud isikutele (uuendatud 20.12.2017)
 • Lisa 13 - Koolitervishoiuteenuse rahastamise tingimused (uuendatud 20.12.2017)
 • Lisa 15 - Koolitervishoiuteenuse pearahasiseste tegevuste koodid hariduslike erivajadusega õpilaste koolides
 • Lisa 16 - Koolitervishoiuteenuse aruanne
 • Lisa 17 - Koolitervishoiuteenuse aruande täitmise juhend
 • Lisa 18 - Sõeluuringu koloskoopia teenuse üldpõhimõtted (uuendatud 20.12.2017)

 • Lisa 19 - SA Hiiumaa Haigla sõlmitava ravi rahastamise lepingu kinnitamine ja sõlmimiseks haldurile volituse andmine

Rahalised lisad:

 • Lisa 3 - Ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi

 • Lisa 3b - Ambulatoorne ja statsionaarne eriarstiabi väljaspool tervishoiuteenuse osutaja põhitegevuskohta

 • Lisa 3c - Alltöövõtu kasutamine

 • Lisa 3 br - Bioloogiline ravi 
 • Lisa 4 - Haiguste ennetamine
 • Lisa 5 - Hambaravi
 • Lisa 6 - Iseseisva õendusabi rahaline lisa
Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.