Raviarvete saatmine

2020. jaanuarist toimub raviarvete edastamine haigekassasse uue elektroonilise kanali kaudu. Kui varasemalt tuli arvete esitamiseks siseneda Toru infosüsteemi, siis alates 2020. aasta algusest toimub raviarvete esitamine reeglina automaatselt läbi partneri kasutuses oleva infosüsteemi (nt Perearst2, Watson, Liisa jne). Väiksemate partnerite puhul on võimalik arvete sisestamine üle veebiteenuse: misp2.digilugu.ee/ Raviarved liiguvad mõlemal juhul üle X-tee Tervisekassasse tasumiseks.

Raviarvete lahenduse teenuse kirjelduse leiate siit samast lehelt „Lahenduse „Raviarvete ja lepingute andmevahetusteenused“ kirjeldus“ nupukese alt. Teenuse kirjelduses on täpsemalt toodud ülevaade raviarvete andmevahetusest ning raviarvel olevate väljade ning loendite kirjeldusest.

Raviarvete lahenduse rakendumisega võtab Tervisekassa partnerilt vastu raviarve või –arved ja teeb esmased formaadikontrollid enne sisukontrolle. Seejärel toimub automaatkontroll ka lepingu täitmise osas. Kui raviarve läbib edukalt formaadi, sisu ja eelarve kontrollid, siis võetakse raviarve vastu. Kui raviarve ei läbi kontrolle, siis annab süsteem veateate. Formaadi ja sisukontrollid leiate siit samast lehelt „Raviarvete reeglid“ nupukese alt.

Palun tutvuge ka antud lehel toodud „Raviarvete elektroonilise edastamise juhendiga“. Juhendisse on lahti kirjutatud raviarve edastamise protsess ning juurde lisatud ka MISP kasutusjuhend raviarvete edastamiseks.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.