Ravimikomisjoni koosolekute päevakorrad ja protokollid

28.aprill 2023
 • Gilteritiniib
 • Roksadustaat
 • Astsiminiib
 • Somatrogoon
 • Menotropiin
 • Kokkuvõtte ravimite soodustaotluste menetlemisest ja ravimikomisjoni tööst 2022. a
23.märts 2023
 • Sofosbuviir + velpatasviir + voksilapreviir
 • Lorlatiniib
 • Ruksolitiniib
 • Osilodrostaat
22. veebruar 2023
 • Inklisiraan
 • Budesoniid
 • Latanoprost + netarsudiil
 • KOK kolmikravi
 • Agomelatiin
19. jaanuar 2023
 • Abematsikliib 
 • Ensalutamiid
 • Venetoklaks
 • Relugoliks + östradiool + noretisteroon
 • Veritsiguaat
 • IX hüübimisfaktor
 • JAK-inhibiitorid
 • Paxlovid
29. november 2022
 • Alpelisiib
 • Osimertiniib
 • Satralizumab
 • Empagliflosiin
 • Emitsizumab
 • Tsüstilise fibroosi ravimid  (Kaftrio, Kalydeco ja Orkambi)

Ravimikomisjoni protokoll 29.11.2022

12. oktoober 2022
 • ATH ravimid
 • Matsitentaan
 • Osimertiniib
 • Semaglutiid

Ravimikomisjoni protokoll 12.10.2022

22. september 2022
 • Olapariib
 • Valsartaan + sakubitriil

Ravimikomisjoni protokoll 22.09.2022

18. august 2022
 • Dapagliflosiin
 • Tafamidis

Ravimikomisjoni protokoll 18.08.2022

16. juuni 2022
 • Inklisiraan

Ravimikomisjoni protokoll 16.06.2022

19. mai 2022
 • Apalutamiid
 • Lorlatiniib

Ravimikomisjoni protokoll 19.05.2022

21. aprill 2022
 • Ivakaftoor + tesakaftoor + eleksakaftoor ja ivakaftoor
 • Ivakaftoor + lumakaftoor

Ravimikomisjoni protokoll 21.04.2022

23. märts 2022

Ravimikomisjoni protokoll 23.03.2022

3. veebruar 2022
 • Olapariib
 • Ibrutiniib
 • Psoriaasi bioloogiline ravi
 • Epilepsiaravimite väljakirjutamise tingimuste ühtlustamine

Ravimikomisjoni protokoll 03.02.2022

9. detsember 2021
 • Molnupiraviir ja PF-07321332 + ritonaviir
 • Akalabrutiniib
 • Olapariib
 • Ursodeoksükoolhape

Ravimikomisjoni protokoll 09.12.2021

20. oktoober 2021
 • Empagliflosiin
 • Venetoklaks
 • Lastearstide ettepanek lehmapiimavalgu allergia ja talumatuse korral kasutatavate imikute toitesegude väljakirjutamise diagnoosikoodide laiendamiseks
 • Metüülfenidaat ja atomoksetiin

Ravimikomisjoni protokoll 20.10.2021

30. september 2021
 • Iksasomiib
 • Ofatumumab
 • Betaiin
 • Nintedaniib
 • Kariprasiin
 • PCSK9 inhibiitorid

Ravimikomisjoni protokoll 30.09.2021

2. september 2021
 • Risdiplaam

Ravimikomisjoni protokoll 02.09.2021

8. juuli 2021
 • Lenalidomiid
 • Dapagliflosiin
 • Ursodeoksükoolhape

Ravimikomisjoni protokoll 08.07.2021

15. aprill 2021
 • Darolutamiid
 • Entrektiniib
 • Nintedaniib
 • Glekapreviir + pibrentasviir

Ravimikomisjoni protokoll 15.04.2021

18. märts 2021
 • Abematsikliib
 • Atsikloviir
 • Empagliflosiin
 • Dapagliflosiin
 • Kariprasiin
 • Lisaküsimus: Taotlus välisravi rahastamiseks

Ravimikomisjoni protokoll 18.03.2021

Kokkuvõte ravimikomisjoni 2020. a tööst 

17. veebruar 2021
 • Akalabrutiniib
 • Alfa-2b-ropeginterferoon
 • Siponimood
 • Eesti Haigekassa ravimite loetellu kantud hulgiskleroosi ravimite väljakirjutamise tingimuste ühtlustamine
 • Ravimi Mavenclad (kladribiin) üleviimine tervishoiuteenuste loetelust ravimite loetellu
 • Ravimi Advagraf (takroliimus) väljakirjutamise tingimuste muutmine

Ravimikomisjoni protokoll 17.02.2021

14. jaanuar 2021
 • Alirokumab ja evolokumab
 • Ruksolitiniib
 • Abematsikliib
 • Talasopariib
 • Siponimood
 • Lameda lihheni ravivõimaluste laiendamisest
 • Treprostiniili väljakirjutamise laiendamisest

Ravimikomisjoni protokoll 14.01.2021

15. oktoober 2020
 • Alirokumab
 • Evolokumab
 • Emitsizumab
 • Fremanezumab
 • Nirapariib
 • Semaglutiid
 • Ribotsikliib ja palbotsikliib
 • Haigekassa ettepanek C-hepatiidi ravimite hüvitamise tingimuste laiendamiseks
 • Riskijagamise digilahendusega seotud preparaatide väljakirjutamise tingimuste muutmine

Ravimikomisjoni protokoll 15.10.2020

10. september 2020
 • Siponimood
 • Apalutamiid

Ravimikomisjoni protokoll 10.09.2020

13. august 2020
 • Busorumab

Ravimikomisjoni protokoll 13.08.2020

8. juuli 2020
 • Apalutamiid
 • Budesoniid
 • Raltegraviir

Ravimikomisjoni protokoll 08.07.2020

19. mai 2020
 • Semaglutiid
 • Ribotsikliib

Ravimikomisjoni protokoll 19.05.20

23. aprill 2020
 • Lenvatiniib DTC

 • Lenvatiniib HCC

 • Regorafeniib

 • Palbotsikliib

 • Olapariib

 • Sapropteriin

 • Burosumab

 • EHK ettepanekud

Ravimikomisjoni protokoll 23.04.20

12. märts 2020
 • Burosumab
 • Kaltsipotriool + beetametasoon
 • Naatriumpikosulfaat + magneesiumoksiid + sidrunhape
 • EHK ettepanekud

Ravimikomisjoni protokoll 12.03.20

21. jaanuar 2020

Ravimikomisjoni protokoll 21.01.20

10. detsember 2019
 • Pitolisant
 • Obetikoolhape
 • Olapariib
 • Venetoklaks
 • Eesti Perearstide Seltsi ettepanekud
 • Eesti Haigekassa ettepanekud

Ravimikomisjoni protokoll 10.12.19

16. oktoober 2019
 • Ensalutamiid
 • Midostauriin
 • Erenumab
 • Kariprasiin

Ravimikomisjoni protokoll 16.10.19

11. september 2019
 • Valsartaan+sakubitriil
 • Dabrafeniib/trametiniib
 • Seleksipaag
 • Edoksabaan (KVA)
 • Edoksabaan (VTE)
 • Ensalutamiid
 • Isavukonasool

Ravimikomisjoni protokoll 11.09.19

22. august 2019
 • Ulipristaalatsetaat

 • Eesti Perearstide Seltsi ettepanekud

Ravimikomisjoni protokoll 22.08.19

19. juuni 2019
 • Midostauriin

 • Palbotsikliib

 • Kabosantiniib

 • Roflumilast

Ravimikomisjoni protokoll 19.06.2019

30. aprill 2019
 • Matsitentaan
 • Deltafollitropiin
 • EHK ettepanekud

Ravimikomisjoni protokoll 30.04.2019

14. märts 2019

Ravimikomisjoni protokoll 14.03.2018

31. jaanuar 2019
 • Ertugliflosiin ja ertugliflosiin+metformiin
 • Semaglutiid
 • Toitesegu
 • Palbotsikliib
 • Ribotsikliib
 • Ranolasiin
 • Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Seltsi taotlus
 • Alektiniib
 • Lisaküsimused

Ravimikomisjoni protokoll 31.01.2019

5. detsember 2018
 • Vilanterool + umeklidiinium + flutikasoonfuroaat 

 • Vortioksetiin
 • Metotreksaat 

 • Apremilast
 • Osimertiniib

 • Lisaküsimused 

Ravimikomisjoni protokoll 05.12.2018

29. oktoober 2018
 • Alfaefmoroktokog
 • Midostauriin
 • Osimertiniib
 • Alektiniib
 • Lisaküsimused

Ravimikomisjoni protokoll 29.10.2018

1. oktoober 2018
 • Ibrutiniib
 • Ensalutamiid
 • LHRH agonistid
 • Bromofenak
 • Enteraalne toitesegu
 • Tiotroopium
 • Taotlus varasemast komisjonist: formoterool+glükopürroonium+beklometasoon
 • Lisaküsimused

Ravimikomisjoni protokoll 01.10.2018

10. september 2018
 • Taotlus varasemast komisjonist: kariprasiin
 • Lisaküsimused

Ravimikomisjoni protokoll 10.09.2018

21. august 2018
 • Ribotsikliib

Ravimikomisjoni protokoll 21.08.2018

2. juuli 2018
 • Kariprasiin
 • Lisaküsimused

Ravimikomisjoni protokoll 02.07.2018

4. juuni 2018
 • Taotlus varasemast komisjonist: kabosantiniib
 • Lisaküsimused

Ravimikomisjoni protokoll 04.06.2018

7. mai 2018
 • Venetoklaks
 • Vinorelbiin
 • Trifluridiin + tipiratsiil

 • Lisaküsimused

Ravimikomisjoni protokoll 07.05.2018

9. aprill 2018
 • Apremilast

 • Glekapreviir + pibrentasviir

 • Sofosbuviir + velpatasviir  

 • Nintedaniib

 • Lisaküsimused

Ravimikomisjoni protokoll 09.04.2018

12. märts 2018
 • Dapagliflosiin
 • Degareliks
 • Kabosantiniib
 • Ravimite nintedaniib ja pirfenidoon väljakirjutamise tingimuste muutmise ettepanek
 • Lisaküsimused (memo: Ravimite ISDN-RATIOPHARM, INDOMET-RATIOPHARM, ATENOLOL-RATIOPHARM, DICLOFENAC-RATIOPHARM (spp) ja DICLOPRAM hinnastamisest ja hüvitamisest; O. Laius doktoritöö „Utilization of osteoporosis medicines, medication adherence and the trend in osteoporosis related hip fractures in Estonia“; ravimikomisjoni 2017. a. kokkuvõte, EHK ülevaade 2017. a. kuludest)

Ravimikomisjoni protokoll 12.03.2018

15. jaanuar 2018
 • Dulaglutiid

 • Iksasomiib
 • Ulipristaalatsetaat
 • Elbasviir + grasopreviir
 • Tikagreloor 60mg

Ravimikomisjoni protokoll 15.01.2018

 

2017. aasta protokollid:

20. november 2017

 • Everoliimus
 • Evolokumab
 • Vilanterool+flutikasoonfuroaat
 • Degludek-insuliin 
 • Taotlused varasematest komisjonidest (glargiin-insuliin + liksisenatiid; valsartaan + sakubitriil)
 • Lisaküsimused

Ravimikomisjoni protokoll 20.11.2017

 

16. oktoober 2017

 • Osimertiniib
 • Glargiin-insuliin + liksisenatiid
 • Empagliflosiin
 • Panobinostaat
 • Taotlused varasematest komisjonidest (trametiniib, pomalidomiid)

Ravimkomisjoni protokoll 16.10.2017

 

4.september 2017

 • Dimetüülfumaraat

 • Abirateroon

 • Lisaküsimused

Ravimikomisjoni protokoll 04.09.2017

10.juuli 2017

 • Sakubitriil + valsartaan

 • Solifenatsiin

 • Pomalidomiid

Ravimikomisjoni protokoll 10.07.2017

22.mai 2017

 • Tsüklosporiin

 • Mannitool

 • Stiripentool

 • Trifluridiin + tipiratsiil

 • Lisaküsimused

Ravimikomisjoni protokoll 22.05.2017

03.aprill 2017

 • Siroliimus

 • Trametiniib

 • Taotlused eelmisest komisjonist (salbutamool + beklometasoon , idebenoon)

 • Lisaküsimused

Ravimikomisjoni protokoll 03.04.2017

06.märts 2017

 • Elbasviir + grasopreviir

 • Salbutamool + beklometasoon

 • Tikagreloor 60mg

 • Tikagreloor 90mg

 • Abirateroon

 • Taotlused eelmistest komisjonidest (bimatoprost, idebenoon, olapariib)

Ravimikomisjoni protokoll 06.03.2017

2016. aasta protokollid:

05.detsember 2016

 • Idebenoon

 • Olapariib

 • Lisaküsimused

Ravimikomisjoni protokoll 05.12.2016

07.november 2016

 • Valsartaan+sakubitriil 

 • Trametiniib

 • Nintedaniib

 • Olapariib

 • Taotlus eelmisest komisjonist (ibrutiniib)

Ravimikomisjoni protokoll 07.11.2016

05.september 2016

 • Bimatoprost

 • Ibrutiniib

 • Taotlus eelmistest komisjonidest (dulaglutiid)

 • Lisaküsimused

Ravimikomisjoni protokoll 05.09.2016

27.mai 2016

 • Lomitapiid

 • Olapariib

 • Taotlused eelmistest komisjonidest (apomorfiin, sorafeniib, regorafeniib, dimetüülfumaraat)

 • Lisaküsimused

Ravimikomisjoni protokoll 27.05.2016

18. aprill 2016

 • Apomorfiin

 • Brimonidiin+timolool

 • Flutikasoonfuroaat+vilanterool

 • Sonditoidud

 • Bosutiniib

 • Lisaküsimused

Ravimikomisjoni protokoll 18.04.2016

7. märts 2016

 • Metotreksaat

 • Fingolimood

 • Takroliimus

 • Naloksegool

 • Regorafeniib

 • Pomalidomiid

 • Lisaküsimused

Ravimikomisjoni protokoll 7.03.2016

1. veebruar 2016

 • Tiotroopiumbromiid+olodaterool

 • Beeta-1a-peginterferoon

 • Dimetüülfumaraat

 • Ibrutiniib

 • Sorafeniib

 • Lisaküsimused

Ravimikomisjoni protokoll 1.02.2016

2015. aasta protokollid

7. detsember 2015

 • Flutikasoon+aselastiin

 • Dulaglutiid

 • Treprostiniil

 • Lisaküsimused

Ravimikomisjoni protokoll 7.12.2015

2. november 2015

 • Dabrafeniib

 • Ruksolitiniib

 • Dasabuviir+ombitasviir/paritapreviir/ritonaviir+ribaviriin

 • Mirabegroon

 • Treprostiniil

 • Sorafeniib

 • Lisaküsimused

Ravimikomisjoni protokoll 2.11.2015

4. september 2015

 • Nintedaniib

 • Pirfenidoon

 • Timolool+tafluprost

 • Dasabuviir+ombitasviir/paritapreviir/ritonaviir+ribaviriin

 • Olapariib

 • Lisaküsimus

Ravimikomisjoni protokoll 4.09.2015

7. august 2015

 • Ruksolitiniib

 • Lenalidomiid

 • Botsepreviir

 • Simepreviir

 • Tiotroopiumbromiid

 • Atomoksetiin

 • Epinefriini väljakirjutamise tingimused

Ravimikomisjoni protokoll 7.08.2015

8. juuni 2015

 • Vortioksetiin

 • Brinsolamiid + brimonidiin

 • Talidomiid

 • Pirfenidoon

 • Dabrafeniib

 • Lisaküsimus

 • Taotlused eelmistest komisjonidest

Ravimikomisjoni protokoll 8.06.2015

4. mai 2015

 • Klindamütsiin + tretinoiin

 • Epinefriin

 • Pomalidomiid

 • Lurasidoon

 • Metotreksaat

 • Brimonidiin + timolool

 • Umeklidiinbromiid + vilanterool 

Ravimikomisjoni protokoll 4.05.2015

9. märts 2015

 • Simepreviir

 • Flutikasoonfuroaat+vilanterool

 • Formoterool+beklometasoon

 • Astmaravimid

 • Lisaküsimus

Ravimikomisjoni protokoll 9.03.2015

13. veebruar 2015

 • Riotsiguaat

 • ATH ravimid

 • Dabrafeniib

 • Lenalidomiid

 • Taotlused eelmistest komisjonidest

Ravimikomisjoni protokoll 13.02.2015

2014. aasta protokollid

8. detsember 2014

 • Ranolasiin

 • Teriflunomiid

 • Pirfenidoon

 • Romiplostiim

 • Hüübimisfaktorid

 • Lisaküsimus      

Ravimikomisjoni protokoll 8.12.2014

14. november 2014

 • Everoliimus

 • Imikvimood

 • Naftidrofurüül

 • Ivabradiin

 • Empagliflosiin

 • Lisaküsimused

Ravimikomisjoni protokoll 14.11.2014

12. september 2014

 • Toitesegud

 • Abirateroon

 • Dienogest+östradioolvaleraat

 • Lenalidomiidi väljakirjutamistingimuste muutmine

Ravimikomisjoni protokoll 12.09.2014

11. august 2014

 • Dapagliflosiin

 • Dienogest+östradioolvaleraat

 • Flutikasoon + aselastiin

 • ATH ravimite soodustingimuste muutmine

 • Lisaküsimus

Ravimikomisjoni protokoll 11.08.2014

16. mai 2014

 • Aksitiniib

 • Nepafenak

 • Alogliptiin

 • Flutikasoon+vilanterool

 • Ulipristaal

 • Nalmefeen

 • Sotsiaalministeeriumi algatus

 Ravimikomisjoni protokoll 16.05.2014

11. aprill 2014

 • Gosereliin, triptoreliin

 • Abirateroon

 • Aksitiniib

 • Pasopaniib

 • Hüübimisfaktorid

 Ravimikomisjoni protokoll 11.04.2014

10. märts 2014

 • Dapaglifosiin

 • Liksisenatiid

 • Vildagliptiin

 • Metformiin+vildagliptiin

 • Denosumab

 • Apiksabaan/dabigatraan/rivaroksabaan

 • Agomelatiin

 • Vemurafeniib

 Ravimikomisjoni protokoll 10.03.2014

10. veebruar 2014

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.