Register 2016. a menetletavate taotluste kohta

2016. aasta taotluste menetlemise ajakava.

2016. aastaks laekus tervishoiuteenuste loetelu muutmiseks 127 ettepanekut, mille sisu ning lisaandmetega on võimalik tutvuda allpool. Kokkuvõttetabelis laekunud ettepanekutestsaab ülevaate ettepanekutele koostatud eksperthinnangutest. Taotluste ja hinnangutega saab tutvuda allpool. 

Oluline informatsioon patsientide esindusorganisatsioonidele:

Selleks, et haigekassale esitatud ettepanekute kohta koostatavad hinnangud ja tehtavad otsused arvestaksid vajadusel ka patsientide seisukohast olulisi aspekte, küsib haigekassa enne hinnangute koostamist patsientide huve esindavate organisatsioonide arvamust ettepanekute sisu kohta patsientide vaatest. Arvamuse esitamiseks tuleb täita allolev vorm nende taotluste kohta, mille osas peate oluliseks organisatsiooni arvamuse esitamist, ja saata see aadressile info [at] haigekassa.ee (info[at]haigekassa[dot]ee). Arvamusi ootame kuni 27. aprillini 2016. aastal. Patsientide esindusorganisatsioonide arvamuse esitamise vorm.

Oluline vaheinfo ettepanekute esitajatele

28. oktoobril 2016. a toimunud Eesti Haigekassa Nõukogu koosolekul tervishoiuteenuste loetelu (TTL) osas otsuseid ei langetatud, mistõttu ei ole võimalik TTL menetlemise ajakavakohaselt 21. novembriks 2016. a otsustest teada anda ega ka kokkuvõtte tabelit meie kodulehel avalikustada. Järgmine nõukogu koosolek toimub 9. detsemberil 2016. a.

Sotsiaalministeeriumi koondhinnang taotluste kohta

Nr. Taotluse nimetus Teenuse liik ja taotluse esitaja Link taotlusele Lisaandmed Hinnangud_taotlustele
338 Koguöö hingamise polügraafiline uuring uus teenus, Eesti Unemeditsiin Selts taotlus 338 lisaandmed 338 Kulutõhususe hinnang 338
775 Endovaskulaarne ultraheli uus teenus, Eesti Unemeditsiin Selts taotlus 775 lisaandmed 775   Kulutõhususe hinnang 755
776 Fraktsioneeritud voolureserv uus teenus, Eesti Kardioloogide Selts taotlus 776 lisaandmed 776 Kulutõhususe hinnang 776
784 Patogeenide inaktivatsioon plasmas uus teenus, Eesti Transfusioonmeditsiin Selts taotlus 784   Kulutõhususe hinnang 784
785 Patogeenide inaktivatsioon trombotsüütide kontsentraadis uus teenus Eesti Transfusioonmeditsiin Selts taotlus 785   Kulutõhususe hinnang 785
855 Biventrikulaarsete resünkroniseerivate kardiostimulaatorite ja implanteeritavate kadioverter-defibrillaatorite automaatne telemeetrliline järelkontroll uus teenus, Eesti Kardioloogide Selts taotlus 855 lisaandmed 855 Kulutõhususe hinnang 855
856 Maksa MRT uuring maksaspetsiifilise kontrastainega (gadokseethappe dinaatrium) uus teenus, Eesti Radioloogia Ühing taotlus 856  

Hinnang taotlusele 856

Kulutõhususe hinnang 856

873 Onkoloogilise akuutse palliatiivse ravi voodipäev uus teenus, Eesti Onkoteraapia Ühing taotlus 873 lisaandmed 873 Kulutõhususe hinnang 873
896 Rõhu testimine AUTO-CPAP aparatuuriga tingimuste jm muudatused, Eesti Unemeditsiini Selts taotlus 896 lisaandmed 896 Kulutõhususe hinnang 896
934 Müeloomi või plasmotsütoomi säilitusravikuur patsientidele, kellel on teostatud autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamine uus teenus, Eesti Hematoloogide Selts taotlus 934 lisaandmed 934: lisa 1 / lisa 2

hinnang hinnangu lisa

Kulutõhususe hinnang 934

959 Onkoloogilise ravi voodipäev piirhinna muutmine, Eesti Onkoloogide Selts taotlus 959   Kulutõhususe hinnang 959
974 Kopsukasvajate kemoteraapiakuur 309R - Ravimi krisotiniib (Xalkori) lisamine komplekshinda piirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Onkoteraapia Ühing taotlus 974 lisaandmed 974: lisa 1 lisa 2 Kulutõhususe hinnang 974
989 Simultaanoperatsioonide rakendustingimuste muutmine tingimuste jm muudatused, Haigekassa taotlus 989   Kulutõhususe hinnang 989
994 Statsionaarne hospiitsteenus uus teenus, MTÜ Pallium taotlus 994    
1034 Tervishoiuteenuste piirhindade muutmine piirhinna muutmine, Eesti Haiglate Liit taotlus 1034    
1041 Baasraha kinnitatud nimistuga töötavale perearstile tingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassa taotlus 1041    
1043 Valitud ortopeedia operatsioonides sisalduvate ressursside ülevaatamine piirhinna muutmine, Eesti Haigekassa taotlus 1043   Kulutõhususe hinnang 1043
1045 Alla 19-aastaste isikute diagnooside loendi laiendamine ortodontilise ravi tasumise korral ravikindlustus rahade eest tingimuste jm muudatused, Eesti Ortodontide Selts taotlus 1045 lisaandmed 1045 Kulutõhususe hinnang 1045
1051 Plastika koos naba siirdamisega/pannikulektoomia rippuva kõhu korral (meditsiinilisel näidustusel) uus teenus, Eesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirurgia Selts taotlus 1051 lisaandmed 1051 Hinnang taotlusele 1051Kulutõhususe hinnang 1051
1053 Autoloogse rasvkoe siirdamine uus teenus, Eesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirurgia Selts taotlus 1053 lisaandmed 1053 Hinnang taotlusele 1053Kulutõhususe hinnang 1053
1054 Plastika- ja rekonstruktiivkirugia (plastiakirurgia) voodipäev tingimuste jm muudatused,Eesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirurgia Selts taotlus 1054   Kulutõhususe hinnang 1054
1056 Haigekassa poolt kompenseeritavate, alla 19-aastaste laste ortodontilise ravi diagnooside laiendamine: Raske raskusastmega obstruktiivne uneapnoe (ODI või apnoe hüpopnoe indeks (AHI ) on ≥30) ja keskmise raskusastmega uneapnoe (ODI või AHI on 15–29) tingimuste jm muudatused, Eesti Ortodontide Selts taotlus 1056   Kulutõhususe hinnang 1056
1058 Akromegaalia hormoonravi 2. põlvkonna pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 4-nädalane ravikuur uus teenus,Eesti Endokrinoloogia Selts taotlus 1058 lisaandmed 1058 Kulutõhususe hinnang 1058
1059 Luumetastaaside ravi 223-raadiumiga uus teenus, Eesti Radioloogia Ühing taotlus 1059   Kulutõhususe hinnang 1059
1061 Polüsomnograafia piirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Unemeditsiini Selts taotlus 1061 lisaandmed 1061 Kulutõhususe hinnang 1061
1063 Dermatoskoopia uus teenus, Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts taotlus 1063 lisaandmed 1063 Kulutõhususe hinnang 1063
1064 Anti-VEGF ravim silmasiseseks süsteks, üks manustamiskord piirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Oftalmoloogide Selts taotlus 1064   Kulutõhususe hinnang 1064
1065 Ensüümasendusravi Pompe tõve korral ravimiga alglükosidaas alfa annuses 20 mg/kg üks kord iga kahe nädala järel uus teenus, Eesti Meditsiinigeneetika Selts taotlus 1065 lisaandmed 1065 Kulutõhususe hinnang 1065
1066 Füsioteraapia, tegevusteraapia, logopeediline teraapia, psühhoteraapia piirhinna muutmine, Eesti Taastusarstide Selts MTÜ taotlus 1066   Kulutõhususe hinnang 1066
1067 Kodusünnitusabi teenus uus teenus, Eesti Ämmaemandate Ühing taotlus 1067   Kulutõhususe hinnang 1067
1068 Ravi süstitava atüüpilise antipsühhootikumi depoovormiga piirhinna muutmine, Eesti Psühhiaatrite Selts taotlus 1068   Kulutõhususe hinnang 1068
1069 Ravimi pertuzumab lisamine teenusele Rinnakasvajate kemoteraapiakuur 314R piirhinna muutmine, Eesti Onkoteraapia Ühing taotlus 1069   Kulutõhususe hinnang 1069
1070 Ravimi trastuzumabemtansiin lisamine teenusele Rinnakasvajate kemoteraapiakuur 314R

piirhinna muutmine, Eesti Onkoteraapia Ühing

taotlus 1070   Kulutõhususe hinnang 1070
1071 Tsütostaatilise ravikuuri planeerimine ja manustamine - koodide 7415, 7416, 7417 muutmine

piirhinna muutmine, Eesti Onkoteraapia Ühing

taotlus 1071 lisaandmed 1071 Kulutõhususe hinnang 1071
1073 Mao- ja söögitorukasvajate kemoteraapiakuur 323R, ravimi ramucirumabi lisamine komplekshinda maovähi ravis

piirhinna muutmine Eesti Onkoteraapia Ühing

taotlus 1073   Kulutõhususe hinnang 1073
1074 Kopsukasvajate kemoteraapiakuur kood 309R (Afatiniib) piirhinna muutmine, taotlus 1074   Kulutõhususe hinnang 1074
1087 Psühhosotsiaalne kriisinõustamine pereplaneerimise, raseduse ja sünnitusjärgsel ajal uus teenus, SA Väärtustades Elu, Eesti Raseduskriisi Nõustajate Selts taotlus 1087   Kulutõhususe hinnang 1087
1091 Statsionaarne taastusravi, kood 8029,8028 tingimuste jm muudatused, Eesti Taastusarstide Selts MTÜ taotlus 1091 lisaandmed 1091 Kulutõhususe hinnang 1091
1094 LDL-aferees uus teenus, Eesti Kardioloogide Selts taotlus 1094 lisaandmed 1094

Hinnang taotlusele 1094

Kulutõhususe hinnang 1094

1095 Loovteraapia uus teenus, Eesti Loovteraapiate Ühing taotlus 1095 lisaandmed 1095 Kulutõhususe hinnang 1095
1096 Prostatsükliini analoogi parenteraalne manustamine püsiinfusioonina pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks uus teenus, Eesti Kopsuarstide Selts taotlus 1096   Kulutõhususe hinnang 1096
1097 Hamba transplantatsioon uus teenus, Eesti Näo- lõualuudekirurgia Selts taotlus 1097   Kulutõhususe hinnang 1097
1098 Suust mitte-eemaldatav funktsionaalne aparaat uus teenus, Eesti Ortodontide Selts taotlus 1098 lisaandmed 1098 Kulutõhususe hinnang 1098
1099 Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur carfilzomiibiga uus teenus, Eesti Hematoloogide Selts taotlus 1099   Kulutõhususe hinnang 1099
1102 Suust mitte-eemaldatav ankurdusapaat (minikruvi) uus teenus, Eesti Ortodontide Selts taotlus 1102   Kulutõhususe hinnang 1102
1103 Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur patsientidele, kellel ei ole näidustatud autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamine, 1 ravikuur uus teenus, Eesti Hematoloogide Selts taotlus 1103   Hinnang taotlusele 1103hinnangu lisaKulutõhususe hinnang 1103
1104 Toitumisterapeudi nõustamine pärlike haiguste korral eriarsti suunamisel uus teenus, Eesti Meditsiinigeneetika Selts taotlus 1104 lisaandmed 1104täiendavad lisaandmed 1104 Kulutõhususe hinnang 1104
1107 Müofunktsionaalne aparaat, trainer uus teenus, Eesti Ortodontide Selts taotlus 1107 lisaandmed 1107 Kulutõhususe hinnang 1107
1115 Bariaatriline laparoskoopiline maost möödajuhtiv operatsioon või bariaatriline vertikaalne mao resektsioon tingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassa taotlus 1115   Kulutõhususe hinnang 1115
1116 Robotmagnetnavigatsioon uus teenus, Eesti Kardioloogide Selts taotlus 1116   Kulutõhususe hinnang 1116
1118 Rotablaator uus teenus, Eesti Kardioloogide Selts taotlus 1118 lisaandmed 1118

Hinnang taotlusele 1118

Kulutõhususe hinnang 1118

1119 Kateeter-juhitatud perkutaanne südame vasema koja kõrvakese sulgemise protseduur uus teenus, Eesti Kardioloogide Selts taotlus 1119 lisaandmed 1119 Kulutõhususe hinnang 1119
1120 Perkutaanne vasaku vatsakese pumbafunktsiooni abivahend (pLVAD - percutaneous left ventricular assist device) Impella (Abiomed) ; TandemHeart (CardiacAssist Inc.) uus teenus, Eesti Kardioloogide Selts taotlus 1120 lisaandmed 1120

Hinnang taotlusele 1120

Kulutõhususe hinnang 1120

1121 Septaalharu alkoholablatsioon uus teenus, Eesti Kardioloogide Selts taotlus 1121 lisaandmed 1121 Kulutõhususe hinnang 1120
1123 Diabeediga lapse toetamine haridusasutuses uus teenus, Eesti Lastearstide Selts taotlus 1123 lisaandmed 1123 Kulutõhususe hinnang 1123
1124 Mehaaniline trombi eemaldamine ajuarterist (Ajuarteri trombektoomia) uus teenus, Eesti Radioloogia Ühing taotlus 1124 lisaandmed 1124

Hinnang taotlusele 1124

Kulutõhususe hinnang 1124

1125 Taastusravi inter-distsiplinaarne meeskonnatöö uus teenus, Eesti Taastusarstide Selts MTÜ taotlus 1125 lisaandmed 1125 Hinnang taotlusele 1125Kulutõhususe hinnang 1125
1126 HIV-kiirtest uus teenus, Eesti Perearstide Selts MTÜ taotlus 1126 lisaandmed 1126

Hinnang taotlusele 1126

ELMÜ tagasiside

1127 Transobturatoorne retroluminaalne ling tingimuste muutmine, Eesti Uroloogide Selts taotlus 1127   Kulutõhususe hinnang 1127
1128 Esmatasandi tervisekeskuse teenus uus teenus, Eesti Perearstide Selts MTÜ taotlus 1128 lisaandmed 1128  
1129 Tervishoiu- ja sotsiaalabi teenuste vajaduse kontakthindamine uus teenus, Eesti Perearstide Selts MTÜ taotlus 1129    
1130 Gramnegatiivsete resistentsete bakterite (MDR sh. ESBL) poolt põhjustatud infektsiooni ravi – üks ravipäev tseftolosaani/tasobaktaami või tseftasidiimi/avibaktaamiga või kolistiini pluss meropeneemiga või fosfomütsiiniga. uus teenus, Eesti Infektsioonhaiguste Selts taotlus 1130 lisaandmed 1130täiendavad lisaandmed 1130 Hinnang taotlusele 1130Kulutõhususe hinnang 1130
1131 Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatav bioloogiline ravi tingimuste jm muudatused, Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts taotlus 1131   Kulutõhususe hinnang 1131
1133 Bioloogiline ravi α4β7 integriini antagonistiga Crohni tõve ja haavandilise koliidi korral, 1 manustamiskord uus teenus, Eesti Gastroenteroloogide Selts taotlus 1133   Kulutõhususe hinnang 1133
1134 Dupuytreni kontraktuuri ravi Clostridium histolyticum’i kollagenaasiga 1 manustamiskord uus teenus, Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Selts taotlus 1134 lisaandmed 1134 Hinnang taotlusele 1134lisa Kulutõhususe hinnang 1134
1135 Bioloogiline ravi mepolizumabiga (Nucala®) raske püsiva eosinofiilse astma korral (RHK 10 kood J45). uus teenus, Eesti Kopsuarstide Selts taotlus 1135 lisaandmed 1135 Hinnang taotlusele 1135lisa Kulutõhususe hinnang 1135
1136 Kemoterapeutikumide ja bioloogiliste ravimite manustamiseks ettevalmistamine haiglaapteegis uus teenus, Eesti Haiglaapteekrite Selts taotlus 1136 lisaandmed 1136

Hinnang taotlusele 1136

Kulutõhususe hinnang 1136

1137 EBV/IBV (Endobronchial Valve) Endobronhiaalne klapisüsteem raske kopsuemfüseemi raviks uus teenus, Eesti Kopsuarstide Selts taotlus 1137 lisaandmed 1137 Hinnang taotlusele 1137 Kulutõhususe hinnang 1137
1138 Galaktoseemia sõeluuring uus teenus, Eesti Meditsiinigeneetika Selts taotlus 1138 lisaandmed 1138 Hinnang taotlusele 1138Kulutõhususe hinnang 1138
1139 Lastepsühhiaatrilise vaimse tervise meeskonna ambulatoorne vastuvõtt alla 19-aastasele isikule(meeskonnas 2 liiget: vaimse tervise õde ja sotsiaaltöötaja või vaimse tervise õde ja psühholoog) uus teenus, Eesti Psühhiaatrite Selts taotlus 1139 lisaandmed 1139

Hinnang taotlusele 1139

Kulutõhususe hinnang 1139

1140 Süsteemse erütematoosse luupuse bioloogiline ravi rituksimabiga, 4-nädalane ravikuur tingimuste jm muudatused, Eesti Reumatoloogia Selts taotlus 1140   Kulutõhususe hinnang 1140
1141 Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuur piirhinna muutmine, Eesti Onkoteraapia Ühing taotlus 1141   Kulutõhususe hinnang 1141
1142 Tegevusteraapia igapäevases keskkonnas uus teenus, Eesti Tegevusterapeutide Liit MTÜ taotlus 1142 lisaandmed 1142 Hinnang taotlusele 1142lisa Kulutõhususe hinnang 1142
1143 Bioloogiline ravi sekukinumabiga anküloseeriva spondüliidi ja psoriaatilise artropaatia korral, 1 manustamiskord uus teenus, Eesti Reumatoloogia Selts taotlus 1143 lisaandmed 1143 Kulutõhususe hinnang 1143
1144 Rinnanäärme rekonstruktsioon proteesiga uus teenus, Eesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirurgia Selts taotlus 1144 lisaandmed 1144 Hinnang taotlusele 1144Kulutõhususe hinnang 1144
1145 Bronhoskoopia piirhinna muutmine, Eesti Kopsuarstide Selts taotlus 1145   Kulutõhususe hinnang 1145
1146 Bevatsizumab kombinatsioonis paklitakseeliga täiskasvanud patsientide raviks, kellel on tekkinud plaatinapreparaadi suhtes resistentne epiteliaalse munasarja-, munajuha- või primaarse kõhukelmevähi retsidiiv ja kes ei ole eelnevalt saanud üle kahe keemiaravi skeemi ning kes ei ole saanud eelnevat ravi bevatsizumabi või teiste VEGF-inhibiitorite või VEGF-retseptorile suunatud ravimitega. uus teenus, Eesti Onkoloogide Selts taotlus 1146   Hinnang taotlusele 1146lisa Kulutõhususe hinnang 1146
1147 Süsteemne ravi PD-1 vastase antikehaga (pembrolisumab või nivolumab) mitteresetseeritava lokoregionaalselt levinud (staadium IIIc) või kaugelearenenud (staadium IV) melanoomiga haigetel, kelle sooritusvõime on vähemalt 2 (ECOG skaalal). uus teenus, Eesti Onkoloogide Selts taotlus 1147   Hinnang taotlusele 1147lisa Kulutõhususe hinnang 1147
1148 Bronhide hüperreaktiivsustest eukapnilise hüperventilatsiooniga uus teenus, Eesti Kopsuarstide Selts taotlus 1148 lisaandmed 1148 Hinnang taotlusele 1148Kulutõhususe hinnang 1148
1149 Raseduse tuvastamine ja jälgimise plaani koostamine, Raseduse kulu jälgimine kuni 20. rasedusnädalani, Raseduse kulu jälgimine 20.–36. rasedusnädalani, Raseduse kulu jälgimine 36.–40. rasedusnädalani, Günekoloogiline läbivaatus koos preparaadi võtmisega, Emakasisese vahendi paigaldamine/instrumentaalne väljutamine, emakakaela laiendamine piirhinna muutmine, Eesti Perearstide Selts MTÜ taotlus 1149 lisaandmed 1149  
1150 Bronhide hüperreaktiivsustest mannitooliga uus teenus, Eesti Kopsuarstide Selts taotlus 1150 lisaandmed 1150 Hinnang taotlusele 1150 Kulutõhususe hinnang 1150
1151 Emakakaelakasvajate kemoteraapiakuur kood 326R piirhinna muutmine, Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts taotlus 1151   Hinnang taotlusele 1151lisa Kulutõhususe hinnang 1151
1152 Bioloogiline ravi adalimumabiga supuratiivse hidradeniidi korral uus teenus, Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts taotlus 1152   Hinnang taotlusele 1152lisa Kulutõhususe hinnang 1152
1153 Bioloogiline ravi sekukinumabiga mõõduka kuni raske naastulise psoriaasiga täiskasvanutel uus teenus, Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts taotlus 1153 lisaandmed 1153 Hinnang taotlusele 1153 Kulutõhususe hinnang 1153
1154 Bioloogiline ravi adalimumabiga täiskasvanute mitteinfektsioosse intermediaalse,-tagumise,- ja panuveiidi korral, 4-nädalane ravikuur. uus teenus, Eesti Oftalmoloogide Selts taotlus 1154 lisaandmed 1154

Hinnang taotlusele 1154

Kulutõhususe hinnang 1154

1155 Lihasbiopsia võtmine pool-avatud meetodil uus teenus, L.Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts taotlus 1155 lisaandmed 1155

Hinnang taotlusele 1155

Kulutõhususe hinnang 1155

1156 Teenused perearsti fondides ja hindade korrigeerimine piirhinna ja tingumuste muutmine, Eesti Perearstide Selts MTÜ taotlus 1156 lisaandmed 1156  
1157 Ravikuur brentuksimabvedotiiniga, 1 ravikuur tingimuste muutmine, Eesti Hematoloogide Selts taotlus 1157 lisaandmed 1157 Kulutõhususe hinnang 1157
1158 Gaucher`tõve 1. tüübi ensüümasendusravi 1TÜ või miglustaatravi 4,78mg või eliglustaatravi 0,81mg tingimuste jm muudatused, Eesti Hematoloogide Selts taotlus 1158 lisaandmed 1158 Hinnang taotlusele 1158lisa Kulutõhususe hinnang 1158
1159 Kroonilise lümfotsüütleukeemia keemiaravikuur piirhinna muutmine, Eesti Hematoloogide Selts taotlus 1159 lisaandmed 1159 Hinnang taotlusele 1159 Kulutõhususe hinnang 1159
1160 Mitte- Hodgkini lümfoomi keemiaravikuur piirhinna muutmine, Eesti Hematoloogide Selts taotlus 1160 lisaandmed 1160 Hinnang taotlusele 1160 Kulutõhususe hinnang 1160
1161 eVisiit - Kaugkonsultatsioon (ing.keeles remote consultation) (eestis võiks kasutada terminit e-visiit) – on teenus kus konsultatsiooni saaja ja konsultatsiooni andja on füüsiliselt erinevas kohas uus teenus, Eesti Perearstide Selts MTÜ taotlus 1161    
1162 Endoskoobipealse klipsi (OVESCO klipsi) asetamine uus teenus, Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing taotlus 1162 lisaandmed 1162 Hinnang taotlusele 1162 Kulutõhususe hinnang 1162
1163 Lümfiteraapia tingimuste jm muudatused, MTÜ Eesti Lümfiteraapia Liit, Eesti Taastusarstide Selts taotlus 1163   Kulutõhususe hinnang 1163
1164 Levosimendaan 12,5mg uus teenus, Eesti Kardioloogide Selts, Eesti Anestesioloogide Selts taotlus 1164 lisaandmed 1164 Hinnang taotlusele 1164 Kulutõhususe hinnang 1164
1165 Intensiivsusmoduleeritud kiiritusravi planeerimine Intensiivsusmoduleeritud kiiritusravi protseduur tingimuste jm muudatused, Eesti Onkoloogide Selts taotlus 1165 lisaandmed 1165

Hinnang taotlusele 1165

Kulutõhususe hinnang 1165

1166 Kopsukasvajate kemoteraapiakuur kood 309R (Nivolumaab) piirhinna muutmine, Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts taotlus 1166   Hinnang taotlusele 1166lisa Kulutõhususe hinnang 1166
1167 Nõustamine HIV-masstestimise korral uus teenus, Eesti Perearstide Selts MTÜ taotlus 1167 lisaandmed 1167 Hinnang taotlusele 1167
1168 Kolorektaal- ja rinnakasvaja kemoteraapiakuuride piirhinna muutmine piirhinna muutmine, Eesti Haigekassa taotlus 1168   Kulutõhususe hinnang 1168
1169 Teenuse „Eesnäärmekasvajate kemoteraapiakuur“ piirhinna ja kohaldamise tingimuste muutmine piirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Haigekassa taotlus 1169   Kulutõhususe hinnang 1169
1170 Reumatoidartriidi bioloogilise ravi kohaldamise tingimuste muutmine tingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassa taotlus 1170   Kulutõhususe hinnang 1170
1171 Sclerosis multiplex’i bioloogilise ravi kohaldamise tingimuste muutmine tingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassa taotlus 1171   Kulutõhususe hinnang 1171
1172 Suuremahulised resektsioonid ja revisioonoperatsioonid lülisambal tingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassa taotlus 1172 lisaandmed 1172 Kulutõhususe hinnang 1172
1173 Pehmekoe defekti parandamine koeekspandri abil uus teenus, teenuse/tingimuse kustutamine, Eesti Haigekassa taotlus 1173 lisaandmed 1173 Kulutõhususe hinnang 1173
1174 Anuse operatsioon tingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassa taotlus 1174 lisaandmed 1174 Kulutõhususe hinnang 1174
1175 Eesti E-tervise Sihtasutuse tervise infosüsteemiga liidestumise kulu piirhinna muutmine, Eesti Haigekassa taotlus 1175    
1176 Seoses teenusega 7583 "Endoskoopiline perkutaanse gastrostoomi rajamine" sondi lisamine lisavahendina uus teenus, Eesti Haigekassa taotlus 1176 lisaandmed 1176 Kulutõhususe hinnang 1176
1177 Sünnitusabi ja günekoloogia kaasajastamine piirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Haigekassa taotlus 1177    
1178 Mammograafia, üks rinnanääre kahes sihis tingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassa taotlus 1178    
1179 Oftalmoloogia eriala kaasajastamine piirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Haigekassa taotlus 1179    
1180 Onkoloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad piirhinna muutmine, Eesti Haigekassa taotlus 1180 lisaandmed 1180 Kulutõhususe hinnang 1180
1181 Väljaheite jämesoolevähi sõeluuring (peitveri) piirhinna muutmine, Eesti Haigekassa taotlus 1181    
1182 Rinna taastamise operatsioonid uus teenus, tingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassa taotlus 1182 lisaandmed 1182 Hinnang taotlusele 1182 Kulutõhususe hinnang 1182
1183 Transplantatsiooni teenuste ülevaatamine piirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Haigekassa taotlus 1183   Kulutõhususe hinnang 1183
1184 Transporditeenuste ülevaatamine piirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Haigekassa taotlus 1184   Kulutõhususe hinnang 1184
1185 Veretooted ja protseduurid veretoodetega kaasajastamine piirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Haigekassa taotlus 1185    
1186 Voodipäevade, eriarsti ja õe vastuvõttude üle vaatamine piirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Haigekassa taotlus 1186    
1187 Kortitsisioon uus teenus, Eesti Näo- lõualuudekirurgia Selts taotlus 1187 lisaandmed 1187 Hinnang taotlusele 1187 Kulutõhususe hinnang 1187
1188 Pearaha arvelt osutatavate teenuste eest tasumine piirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Haigekassa taotlus 1188    
1189 E-konsultatsioon tervise infosüsteemi vahendusel tingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassa taotlus 1189    
1190 Kõhuaordi aneurüsmi sõeluuring (AAA sõeluuring) uus teenus, MTÜ Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts taotlus 1190 lisaandmed 1190

Hinnang taotlusele 1190

Kulutõhususe hinnang 1190

1191 Koduse parenteraalse toitmise teenus uus teenus, Eesti Kliinilise Toitmise Selts taotlus 1191 lisaandmed 1191 Kulutõhususe hinnang 1191
1192 Enteraalne toitmisravi väljaspool intensiivravi uus teenus, Eesti Kliinilise Toitmise Selts taotlus 1192 lisaandmed 1192 Kulutõhususe hinnang 1192
1193 Spordimeditsiiniline tervisekontroll uus teenus, Eesti Haigekassa taotlus 1193    
1194 3D stomatoloogias uus teenus, Eesti Ortodontide Selts, Eesti Hambaarstide Liit, Eesti Näo-lõualuudekirurgia Selts taotlus 1194  

Hinnang taotlusele 1194

Kulutõhususe hinnang 1194

1195 Mitteinvasiivne sünnieelne sõeluuring loote trisoomiate 21,18 ja 13 suhtes, kasutades loote rakuvaba DNA analüüsimist ema verest uus teenus, Eesti Naistearstide Selts taotlus 1195   Hinnang taotlusele 1195Kulutõhususe hinnang 1195
1196 Raviplaani koostamine või muutmine ravimeeskonna poolt tingimuste muutmine, Eesti Haigekassa taotlus 1196   Kulutõhususe hinnang 1196
Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.