Tervisejuhtimise töölaud

Millega tegu on?

Tervisejuhtimise töölaud on töövahend kõigile tervishoiutöötajatele ja teistele raviprotsessi toetavatele spetsialistidele, mis koondab kokku kõik vajalikud digivahendid edukaks patsiendikäsitluseks. See tähendab ülevaadet inimese terviseandmetest, võimalust neid omakorda täiendada ja teiste töötajatega vahetada ning lisaks kõikvõimalikud e-teenused, nagu ravimretsepti koostamine, vastuvõtule või uuringule suunamine, vastuvõtul toimunu kirjapanemine. Tulevikus tekib võimalus teha töölaua kasutajale siitkaudu kättesaadavaks ka erasektoris arendatud terviseäpid ja muud digilahendused.

Töölaud võimaldab spetsialistil saada vajalik terviseinfo – olgu selleks ravimiskeem (ülevaade inimese ajakohastest ravimitest), eluanamnees (elukaare üleselt kogutud oluline ja vähemuutuv teave) või suunamiste ülevaade (inimesele tehtud suunamised vastuvõttudele, uuringutele ja mujale koos hetkeseisu ja oluliste kuupäevadega).

Iga spetsialist näeb töölaua kaudu vaid seda infot, mida just temal oma töö tegemiseks vaja on. Inimene ise aga pääseb samale infole ligi Terviseportaali kaudu.

 

Kellele see mõeldud on?

Tervisejuhtimise töölaud on eelkõige suunatud tervishoiutöötajatele ja teistele raviprotsessis osalejatele, et tagada neile tööd lihtsustavad vahendid ning tuua nad kõik ühte infovälja ja võimaldada paremat koostööd.

Raviasutuste infosüsteemide eestvedajad, kelle jaoks vähenevad asutuse IT kulud, kuna ei pea enam kõiki teenuseid oma süsteemi arendama ning teised vajavad vaid liidestamist. 

Inimene saab vastuvõtule minna teadmisega, et spetsialistil on tema tervisest ja raviteekonnast terviklik ülevaade ning ta ei pea iga spetsialisti vastuvõtul enam pidevalt sama juttu rääkima.

 

Mida me töölauaga saavutame?

Töölaua peamine eesmärk on tagada tervishoiutöötajatele nende tööks vajalik info kiirelt ja mugavalt, et oleks võimalik vastuvõtu ajal inimesele päriselt otsa vaadata ja tema muresse süveneda.

Püüame luua olukorda, kus terviseinfo kättesaamiseks ei peaks kaevuma lõpututes dokumentides ning kus spetsialistid ei küsiks vastuvõtul pidevalt samu küsimusi, sest neil on hõlpsasti kättesaadav varem kirjapandu.

Eelkõige ongi tegemist tervishoiutöötajate koostööplatvormiga, mis võimaldab oma tööd senisest kiiremini, mugavamalt, efektiivsemalt ja patsiendikesksemalt teha.

 

Kuidas töölaua kasutamine käib?

Tervisejuhtimise töölaua kasutamiseks on kaks võimalust: eraldiseisva lahendusena või raviasutuse infosüsteemi kaudu. Esimesel juhul tuleb end tuvastada, valida esindatav roll ning sisestada soovitud patsiendi isikukood. Teisel juhul avatakse töölaud kohe infosüsteemis avatud patsiendi andmetega koos rollimääratlusega. 

Töölaud kuvab vaikimisi peamisi andmeid, mida inimese tervisest ülevaate saamiseks vaja on, kuid soovi korral on võimalik töölauda kohandada selliselt, et avalehel kuvataks edaspidi teisi andmekoosseise. Teenused on kättesaadavad vastavalt rollile ettenähtud õigustele.

 

Kus me hetkel töödega oleme?

Tervisejuhtimise töölaud on hetkel arendamisel ning peaks tervishoiutöötajatele kasutusse jõudma novembris 2023. Esialgu on olemas vaid töölaud ise koos esimese teenusega, milleks on ravimiskeem. Ravimiskeemi arendused aga jätkuvad vähemalt 2024. aasta esimesel kvartalil.

 

Mis edasi saab?
Järgmise sammuna pärast Ravimiskeemi loomist on plaan tuua Tervisejuhtimise töölauda üle Andmevaatur, mis on seni kasutusel olnud terviseinfo kuvamise töövahendina. Edaspidi hakkame järk-järgult looma Eluanamneesi ja Suunamiste ülevaadet.

Praegune arenduse leping kestab aastani 2027. Selle aja jooksul püüame lahenduse tervikuna valmis saada.

 

Kelle käest saab tehnilist abi?

TEHIK
abi [at] tehik.ee (abi[at]tehik[dot]ee)

 

Kelle poole pöörduda töölauda puudutavate küsimuste osas?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.