Terviseportaal

Terviseportaal on digivärav, mis avab ligipääsu inimese enda ja tema lähedaste terviseinfole.

Viimasel ajal on inimeste terviseteadlikkus kasvanud, suurendades ootusi terviseandmete kättesaadavusele. Koroonaviiruse pandeemia ajal tõusis teadlikkus digiloo olemasolust, eriti COVID-19 tõendite ja analüüsitulemuste vaatamisel, mis tõi omakorda kaasa negatiivse tagasiside ja muutis terviseportaali loomise esmatähtsaks.

Digilugu oli viimase kümnendi jooksul vähe muutunud – kontseptsioon ja disain püsisid sarnased alates 2013. aastast, mil tehti viimane suurem uuendus.

Digiloo puhul tõid kasutajad välja järgmiseid murekohti:

 • Andmete kvaliteet
 • Erinevad kasutajarühmad
 • Meditsiiniliste terminite lihtsustamine ja tõlkimine
 • Dokumendipõhine mõtlemine
 • Seadusandlusest tulenevad ootused ja piirangud

Uue portaali sünd

27. nov 2023. aastal vahetas terviseportaal välja senise digiloo. Uue terviseportaali väljatöötamisel oli peamine eesmärk olla lihtsamini kasutatav. Uuendasime endiseid digilugu.ee teenuseid, muutes tervisega seotud andmete vaatamise mugavaks ja sujuvaks. Lisaks lihtsustasime keerulisi meditsiinilisi termineid, mille mõistmine oli vanas portaalis suur väljakutse. Näiteks ei pruugi inimesed teada, mida tähendab mõiste „epikriis“.

 

Suurimad väljakutsed uue portaali arendamisel:

 • Andmete kvaliteet
 • Erinevad kasutajarühmad
 • Meditsiiniliste terminite lihtsustamine ja tõlkimine
 • Dokumendipõhine mõtlemine
 • Seadusandlusest tulenevad ootused ja piirangud

Testimine ja tagasiside

Terviseportaali meeskonna eesmärk on pakkuda head kasutajakogemust, olles inimestele avatud ja kuulata nende soove, kaasata erinevaid sihtgruppe ja teenuste kasutajaid.

Mullu kevadel kaasasime avalikkust sotsiaalmeedia üleskutsega, et saada tagasisidet esimeste teenuste ja töölaua osas. Kampaanias osales ligi 200 inimest ning nende tagasiside alusel tehti soovitud täiendused.

Testime kasutajatega iga teenust. Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) kasutajatoe statistika paljastab, et alates portaali käivitamisest kuni tänaseni on TEHIKu poole pöördutud 5322 erineva küsimusega. See väärtuslik tagasiside on oluline portaali jätkuvaks täiustamiseks ja kasutajakogemuse parendamiseks.
Lisaks oleme teenuste loomisel kaasanud perearste, hambaarste, Eesti Laborimeditsiini Ühingut ja Terviseametit, Eesti Pimedate Liitu, Eesti Puuetega Inimeste Koda ja teisi.

Sihtgrupp

Terviseportaal koondab inimese terviseandmed, raviinfo ja annab ülevaate kokkupuudetest tervishoiuga. Terviseportaali kasutajad on kõik Eesti kodanikud, kellel on võimekus kasutada arvutit/mobiiltelefoni ning kes soovivad leida infot enda ja oma lähedaste terviseseisundi kui ka tervisedenduse kohta.

Terviseportaali disaini ja analüüsi käigus selgusid kolm olulist kasutajarühma, kelle vajadused on erinevad – lapsed, terved noored ja kroonilised haiged.

Statistika

2023. aastal logiti Digiloo portaali sisse üle 7,7 miljoni korra. Seega käis igaüks meist seal aasta jooksul ligi viis korda.

2024. aastal (31. märtsi seisuga) on terviseportaali sisse logitud üle 2,7 miljoni korra.

Digiloo ühe kuu keskmine sisselogimiste arv oli 640 000, terviseportaali puhul on vastav arv 900 000.

Uue terviseportaali edukuse üks silmapaistvamaid näitajaid on kõrge mobiilikasutuse tase. Erinevalt varasemast digiloost, kus mobiili- ja arvutikasutajate suhtarv oli ligikaudu võrdne, on portaali mobiilis kasutajate hulk nüüdseks kasvanud vähemalt kahe kolmandikuni kõikidest kasutajatest.

Terviseportaali eelised

 • Kiire ligipääs terviseandmetele;
 • Kogu terviseinfo on ühes kohas;
 • Tekstid ja keel on arusaadavam – võimalusel on lihtsustatud sõnastusi, meditsiinilised dokumendid sisaldavad jätkuvalt meditsiinilisi termineid, kuid töölaud ja alamlehed on viidud keeleliselt arusaadavamale kujule;
 • Ligipääsetavus – terviseportaal vastab 99,9% EN 301 549 nõuetele;
 • Terviseteadlikkuse ja ennetuse tõstmine;
 • Tehnoloogilised uuendused - terviseportaalis on kasutusel feature flag-id, mille abil saab uuendusi rakendada järk-järgult ning kontrollitult;
 • Taaskasutatavad komponendid - arenduse raames täiendati TEHIKu component libraryt.

Sinu terviseinfo ühes kohas

Terviseportaal koondab sinu terviseandmeid, raviinfot ja annab ülevaate sinu kokkupuudetest tervishoiuga.

Avalehelt leiad terviseedenduslikku ja teaduspõhist teavet. Oma töölaual (sisene turvaliselt ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID abil) näed oma järgmisi vastuvõtte, välja ostmata retsepte, viimase poole aasta uuringuid, analüüse ja vastuvõtte ning vaktsineerimise soovitusi.

Sinu tervise kohta koondavad täpsemat infot

 • Vastuvõtud ja saatekirjad – saatekirjad, tulevased vastuvõtud ja sõeluuringute kutsed
 • Retseptid ja meditsiiniseadmed – retseptid ja varem välja kirjutatud ravimid
 • Tervise ajalugu – haigestumised, uuringud, analüüsid ja vastuvõtud alates 2009. aastast
 • Hammaste tervis – ravi ülevaade alates 2015. aastast
 • Vaktsineerimine – ülevaade ning lisainfo riikliku immuniseerimiskava ja vaktsineerimise soovituste kohta
 • Tervisetõendid ja -deklaratsioonid – mootorsõiduki juhtimise tervisetõendid ja tervisedeklaratsioonid
 • Töövõime – hindamise otsuste kokkuvõtted alates 2020. aasta algusest
 • Raviarved – tervishoiuasutuste esitatud ja Tervisekassa tasutud raviarved
 • Logiraamat – kes ja millal on tervise infosüsteemist sinu andmeid pärinud

Terviseportaalis saad määrata esindajaid erinevate toimingute tegemiseks, näiteks retseptide välja ostmiseks ja terviseandmete vaatamiseks. Lisaks on terviseportaalis võimalik esitada tahteavaldusi – vereülekanne, elundidoonorlus ja surnukeha annetamine.

Millised teenused lisanduvad terviseportaali sel aastal?

 • Töövõimetuslehed
 • Hamba- ja proteesihüvitise jääk, veregrupp
 • Digiregistratuur, uue kasutuskogemusega ja kujundusega
 • Teavitused (nt retsepti aegumise või hambaarsti külastuse kohta), teavitusi saab näha terviseportaalis kui ka SMS-ina ja e-postile
 • Riiklike registrite ja infosüsteemidega liidestamine, et saaks mugavalt ilma liikuda ühest iseteenindusest teise ilma uuesti sisse logimata (GovSSO)

Portaali loojad ja hoidjad

Terviseportaali taga seisab Tervisekassa, kes hoolitseb vajaliku sisu eest ning seisab hea selle eest, et terviseportaal oleks homme veelgi kasulikum.

Teenusedisaini ja arenduse eest vastutab Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK) koostöös arenduspartneritega Iglu, Industry62, Snowhound ja DUX

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.