Hambaravihüvitis

Proteesihüvitist saab kasutada ainult nende proteesitegijate juures, kes on sõlminud Tervisekassaga vastava lepingu.

Kõige olulisem:

  • Hambaarstiaega broneerides tasub arstilt küsida, kas ta on sõlminud Tervisekassaga lepingu, mis annab õiguse proteeside eest hüvitist saada või plaanib seda lepingut sõlmida.
  • Soodustuse summa arvestatakse alati raviarvelt maha kohe hambaarsti juures maksmise hetkel. Inimene ei pea ise täitma ega esitama Tervisekassale ega arstile ühtegi avaldust või muud dokumenti.
  • Hambaproteeside hüvitise summa kolmeks aastaks on 260 eurot.

Hüvitist pakkuvad hambaravikabinetid leiate Tervisekassa kaardirakenduselt. 

Pensionäridel ning osalise või puuduva töövõimega inimestel on kõige kasulikum külastada hambaarsti, kellel on leping nii proteeside hüvitamiseks (260 eurot kolmeks aastaks) kui ka täiskasvanute hambaraviks (täiendavalt 85 eurot kalendriaastas). Täiskasvanute hambaravi hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele.

Veendu alati enne hambaarsti juurde minekut, kas arst on Tervisekassa partner ja pakub proteeside hüvitist.

Proteesihüvitist on õigus saada ravikindlustatud

  • pensionäridel, kellel on riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel määratud töövõimetuspension või vanaduspension
  • osalise või puuduva töövõimega inimestel
  • üle 63-aastastel inimestel

Pange tähele!

  • Riigiportaali www.eesti.ee e-teenuses „Hambaravi- ja proteesihüvitise info“ saate jälgida oma hambaravi- ja proteesihüvitise infot. Riigiportaali sisse logimiseks saate kasutada ID-kaarti, Mobiil ID-d või Smart ID.
Millal täitub kolm aastat ja saab uuesti taotleda proteesihüvitist?

Kui inimesele pole varem hambaproteese valmistatud, hakatakse kolmeaastast perioodi arvestama päevast, millal proteesid valmis said. Uuesti tekib proteesihüvitise kasutamise õigus, kui sellest kuupäevast on möödunud kolm aastat ning inimene pöördub proteeside parandamiseks või uute tellimiseks hambaarsti juurde.

Hüvitisest kasutamata jäänud osa järgmisse perioodi edasi ei kandu. Kui kindlustatu ei tea täpselt, kui kaua eelmiste proteeside valmistamisest möödas on, soovitame seda täpsustada proteeside valmistajalt või uurida Tervisekassast enne hambaarsti juurde minemist. Seda saab kontrollida ka riigiportaali www.eesti.ee teenuse „Hambaravi- ja proteerihüvitise info“ kaudu või saates allkirjastatud küsimuse Tervisekassasse postiga, e-postiga või külastades meie klienditeenindusi.

Hüvitise näidis

  • Marta esimesed hambaproteesid hinnaga 200 eurot, valmisid 7. mail 2019. Kasutamata jäi 60 eurot , mida Marta saab kasutada kuni 7. mai 2022. Hüvitisest kasutamata jäänud osa järgmisse perioodi edasi ei kandu. 

  •  

Pange tähele!

Kuni 31. detsembrini 2017 saadud proteesiteenuste eest maksis haigekassa proteesihüvitise inimesele välja sõltumata teenuse osutamise kohast.  Teenus võis olla saadud nii Eestis kui ka välisriigis. Kulutust tuli tõendada korrektse hambaraviteenuse eest tasumist tõendava dokumendiga.

Lisainfo Tervisekassa klienditelefonilt (+372) 669 6630, saates allkirjastades küsimuse info [at] tervisekassa.ee või riigiportaalist www.eesti.ee teenuse „Hambaravi- ja proteerihüvitise info“ kaudu.