Endoproteesimise juhtprojekt

Info perearstidele

 • Alates 1.jaanuarist tuleb lähtuda endoproteesimist vajava patsiendi käsitluses standardist.
 1. Endoproteesimise teekonna standard (pdf) est
 2. Endoproteesimise teekonna standard (pdf) rus
 • Patsient suunatakse ortopeedile endoproteesimise vajaduse hindamiseks ainult läbi e-konsultatsiooni. Juhime tähelepanu, et kõik standardis kirjeldatud punktid (k.a konservatiivne ravi, füsioteraapia) on samaväärselt tähtsad ja peavad olema eelnevalt täidetud.
 • Oxford skoor on vaid üks ortopeedile suunamise kriteeriumitest. Enne Oxford skoori täitmist tuleb veenduda, et eelnevad standardi punktid on täidetud(manusesse lisatud lihtsustatud skeem).
 • Patsiente tuleb suunata ainult opereerivasse raviasutusse 
 1. TÜ Kliinikum
 2. Ida-Tallinna Keskhaigla
 3. Põhja-Eesti Regionaalhaigla
 4. Lääne-Tallinna Keskhaigla
 5. Ida-Viru Keskhaigla
 6. Pärnu Haigla
 7. Ortopeedia Arstid
 8. Kuressaare Haigla
 9. Narva Haigla
 • Kui patsient on läbi e-konsultatsiooni ortopeedi poolt endoproteesimiseks üle võetud on tal õigus saada kõrgemas määras hambaravi hüvitist. Selle saamiseks tuleb perearstil märkida raviarvele lisaks statistiline kood 9071.
 • Raviarvele ja e-konsultatsiooni saatekirjale tuleb märkida ka artroosi staadium.

Tervisetulemite infot kogutakse erinevatel ajahetkedel: endoproteesimise vajaduse hindamisel perearsti juures ning opereerinud raviasutuses pärast operatsiooni. Tervisetulemid näitavad inimese tervislikku seisundit. Mitmekordsel mõõtmisel saab hinnata ka muutust seisundis näiteks mingi sekkumise (ravi) järgselt.

 • Tervisetulemite küsimustiku (Oxfordi skoor) täitmist tasustatakse tagasiulatuvalt al 01.01.2023 – märkides raviarvele kood 4506A
 • Küsimustiku täitmiseks soovitame patsiendi suunata pereõe vastuvõtule (ajakulu 20-30 minutit).
 • Tervisetulemeid kogutakse REDCap lahenduses. Selle kasutamiseks on olemas universaalne link ja juhendis.
 • Skoorimise tulemus tuleb sisestada epikriisi ja e-konsultatsiooni saatekirjale.
Tervisetulemite kogumise juhend perearstidele
 • Tervisetulemite kogumise juhend perearstidele (pdf) est
 • Tervisetulemite kogumise juhend perearstidele (pdf) rus
Oxfordi puusauuring ja Oxfordi põlvevalu hindamise küsimustik
 • Oxfordi puusauuring (pdf) est
 • Oxfordi põlvevalu hindamise küsimustik (pdf) est
 • Oxfordi puusauuring (pdf) eng
 • Oxfordi põlvevalu hindamise küsimustik (pdf) eng
 • Oxfordi puusauuring (pdf) rus
 • Oxfordi põlvevalu hindamise küsimustik (pdf) rus
EQ-5D-5L küsimustik
 • EQ-5D-5L küsimustik (pdf) est
 • EQ-5D-5L küsimustik (pdf) rus
Üldandmete küsimustik
 • Üldandmete küsimustik (pdf) est
 • Üldandmete küsimustik (pdf) rus
 • Kõikide järjekorras olevate patsientidega võetakse ühendust opereerivast raviasutusest.
 • Korrastamise tulemusel võivad raviasutused teatud juhtudel (kes pole pikalt perearsti külastanud, esineb vastunäidustusi, kaasuvad haigused pole kompenseeritud) patsiendi suunata perearstile täiendavaks terviseseisundi hindamiseks.
 • Juhul, kui patsient vajab täiendavat terviseseisundi hindamist, saab ta raviasutusest soovituse pöörduda perearstile (patsient informeerib perearsti ise, oluline info lisatakse raviasutuse poolt epikriisi).
 • Kui patsiendi terviseseisund on perearsti poolt üle hinnatud (sh vastunäidustusi operatsiooniks ei ole, kaasuvad haigused kompenseeritud), tuleb patsient suunata tagasi läbi e-konsultatsiooni opereerivasse asutusse andes sellega ühtlasi ka raviasutusele teada, et patsient on operatsiooniks üle vaadatud.
 • Teame, et senised järjekorrad on pikad ning järjekorras ootavate patsientidega võtavad raviasutused ühendust vastavalt võimekusele. Operatsiooniplaani täidetakse hetkel peamiselt vanast järjekorrast tulevate patsientidega ning lisaks uuest teekonnast tulevate ainult erakorralise proteesimise näidustust omavate patsientidega.

Info raviasutusele

 • Alates 1. jaanuarist tuleb lähtuda endoproteesimist vajava patsiendi käsitluses standardist.
​​​Endoproteesimise teekonna standard
 • Endoproteesimise teekonna standard (pdf) est
 • Endoproteesimise teekonna standard (pdf) rus
​​​​​​​Opereerivate raviasutuste nimekiri​​​​​​​​
 1. TÜ Kliinikum
 2. Ida-Tallinna Keskhaigla
 3. Põhja-Eesti Regionaalhaigla
 4. Lääne-Tallinna Keskhaigla
 5. Ida-Viru Keskhaigla
 6. Pärnu Haigla
 7. Ortopeedia Arstid
 8. Kuressaare Haigla
 9. Narva Haigla
 • Patsient suunatakse ortopeedile endoproteesimise vajaduse hindamiseks ainult läbi e-konsultatsiooni. Juhime tähelepanu, et kõik standardis kirjeldatud punktid (k.a konservatiivne ravi, füsioteraapia) on samaväärselt tähtsad ja peavad olema eelnevalt täidetud.

Tervisetulemite infot kogutakse erinevatel ajahetkedel: endoproteesimise vajaduse hindamisel enne operatsiooni ning järelkontrollide raames pärast operatsiooni. Tervisetulemid näitavad inimese tervislikku seisundit. Mitmekordsel mõõtmisel saab hinnata ka muutust seisundis näiteks mingi sekkumise (ravi) järgselt.

Tervisetulemite kogumise juhend haiglatele
 • Tervisetulemite kogumise juhend haiglatele (pdf) est
 • Tervisetulemite kogumise juhend haiglatele (pdf) rus
Raviteekonna kogemusküsimustik P3CEQ
 • Raviteekonna kogemusküsimustik P3CEQ (pdf) est
 • Raviteekonna kogemusküsimustik P3CEQ (pdf) rus
Haiglast välja kirjutamise küsimustik
 • Haiglast välja kirjutamise küsimustik (pdf) est

Kontrollkaart on olemasoleva ravijärjekorra korrastamise alus.

Järjekorra korrastamise (sh kontrollkaart, tervisetulemite ja skoorimise küsimustik) asub SIIN

Info täieneb..

Raviteekonna standard

Endoproteesimise teekonna standard
 • Endoproteesimise teekonna standard (pdf) est
 • Endoproteesimise teekonna standard (pdf) rus

Hambaravi hüvitis endoproteesi raviteekonna patsiendile

Arst kannab endoproteesi raviteekonna patsiendi raviarvele statistilise koodi 9071.

Arve esitamise järgselt tekib patsiendil õigus saada kahe aasta jooksul kõrgemas määras hambaravihüvitist so 85 eurot. Patsiendi omaosalus on 15 eurot aastas.

Hambaravihüvitist saab kasutada täies mahus ühe kalendriaasta jooksul ning selle kasutamata osa ei saa järgmisesse aastasse edasi kanda. Kui aasta vahetub, algab uus hüvitise arvestus. Iga aasta on võimalik hüvitist saada kuni 85 eurot.

Põletikuriske välistav hambaravi on operatsioonile pääsemise eelduseks.

Hambaarst peab edastama Tervishoiu Pildipanka panoraamülesvõtte (teostatud maksimaalselt 6 kuud enne operatsiooni), lisanud digilukku hambaravikaardi sissekande informatsiooniga suuõõne infektsiooni riskide puudumise või minimeerimise kohta.

Kuidas hüvitist arvestatakse?

Hambaravihüvitist saab kasutada täies mahus ühe kalendriaasta jooksul ning selle kasutamata osa ei saa järgmisesse aastasse edasi kanda. Kui aasta vahetub, algab uus hüvitise arvestus. Iga aasta on võimalik hüvitist saada kuni 40 eurot.

Kui Teil tekib kalendriaasta jooksul õigus erinevatele hambaravihüvitistele, saate Te hüvitist kõige suurema summa ulatuses. Näiteks täiskasvanud ravikindlustatud inimesel, kes on ühtlasi rase või alla üheaastase lapse ema, on õigus saada hüvitist 85 eurot ühes kalendriaastas.

Milliseid hambaravi teenuseid hüvitatakse?

Hüvitis kehtib esmavajalikele hambaraviteenustele Tervisekassa on koostöös Eesti Hambaarstide Liiduga koostanud patsientide jaoks esmavajalike hambaraviteenuste paketi, mille eest hüvitist tasutakse.

Esmavajalike hambaraviteenuste hulka kuuluvad:

 • hambaarsti esmane või korduv vastuvõtt;
 • diagnostika (sh röntgenülesvõtted);
 • ravimi asetamine ja ajutise täidise paigaldamine;
 • püsiva täidise paigaldamine;
 • hamba eemaldamine;
 • mädakolde avamine ja ravimine;
 • juureravi;
 • igemealuse hambakivi eemaldamine kirurgiliselt;
 • tuimestus.

Endoproteesimise infotunnid ja meediakajastus

Infotundide salvestused
 • 14.12.2022 - Endoproteesimise projekti andmete kogumise lahendus perearstidele (video)
 • 14.12.2022 - Endoproteesimise projekti andmete kogumise lahendus haiglatele (video)
 • 12.12.2022 - Endoproteesimise juhtprojekt ja standard (haiglad) (video)
 • 13.12.2022 - Endoproteesimise juhtprojekt ja standard (perearstidele) (video
Uudised ja meediakajastused

Endoproteesimise kontakt

Sävelin Siida juhtprojekt; Savelin.Siida [at] tervisekassa.ee 

Liis Paas tervisetulemid; Liis.Paas [at] tervisekassa.ee

Endoproteesimise juhtprojekti ettevalmistamine algas 2021. aasta esimeses pooles, kui teenusdisainerite abiga hakati raviteekonna osapooltega (sh patsientidega) intervjuude käigus tuvastama endoproteesimise raviteekonnal esinevaid probleeme. Paralleelselt intervjuude läbiviimisele analüüsis Tervisekassa endoproteesimise raviteekonda ka raviarvete ja ravidokumentide vaatest. Teenusedisaini töötoas visandati osapooltega soovitud raviteekond endoproteesimist vajavale inimesele.Teenusedisaini raportiga saate lähemalt tutvuda siin.

Raviteekonna analüüsidest ilmnesid järgnevad probleemid:

 1. järjekorra haldamine (järjekorda lisatakse erinevatel alustel, jooksvat süsteemset prioriseerimist vastavalt seisundi muutusele ei toimu, puudub selge rollijaotus ja informatsioonivahetus operatsiooniks ettevalmistamisel);
 2. teenuseid ei planeerita vastavalt patsiendi vajadusele;
 3. tihti puudub arusaadav ja personaliseeritud informatsioon;

Need väljakutsed toovad kaasa patsiendi terviseseisundi halvenemise, operatsiooni edasi lükkamise, patsiendi teadmatuse, ärevuse ja ebarealistlikud ootused, mis võrdub halvema elukvaliteedi ja teenuskogemusega.

Et lahendada seniseid väljakutseid disainis Tervisekasse endoproteesimise juhtprojekti.

Endoproteesimise juhtprojekti eesmärk on parandada endoproteesimist vajava inimese elukvaliteeti optimaalsete kuludega läbi raviteekonna terviklikkuse ja inimkesksuse parandamise ning tööprotsesside optimeerimise.

Juhtprojekti viiakse ellu viies seotud osas:

Mis etappidest projekt koosneb
Mis etappidest projekt koosneb
Tänane olukord

2022 a jaanuaris moodustasime töögrupi, kuhu kuuluvad esindajad Eesti Ortopeedia Seltsist, Eesti Perearstide Seltsist, Eesti Taastusarstide Seltsist ning nelja proteesimisega tegeleva asutuse kvaliteedi-, arendus-, või finantsjuht.

 • Koostöös osapooltega töötasime välja raviteekonna standardi, mis kirjeldab täpsed osapoolte rollid ja inimese teenusevajadused teekonnal
 • Töötasime välja IT-lahendused tervisetulemite kogumiseks
 • Leppisime osapooltega kokku järjekorra korrastamise põhimõtted
 • Järjekordade korrastamisega on alustatud
Seoses sellega on täna käimas kaks paralleelset tegevust:
 1. vana ootejärjekorra korrastamine raviasutuste juures
 2. uue endoproteesimise raviteekonna piloteerimine koos tasustamisega
Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.