Käsitlus- ja tegevusjuhendid

Käsitlus- ja tegevusjuhendid on erinevate tervishoiu valdkonna teenuste kvaliteeti ja teenuse osutamise põhimõtteid ja korraldust kirjeldavad juhendid, mis toetudes tõenduspõhisele teabele annavad praktilisi soovitusi patsiendi ravi ja/või hoolduse kohta ja on kooskõlas töökorralduse ja väärtushinnangutega. Juhendite koostamist ja levitamist koordineerib Tervisekassa ja juhendeid koostavad erialaseltsid.

Valminud juhendid:

Kiirabi tegevusjuhend (Teine, parandatud trükk. Avaldatud 09.08.2021)

Kiirabi tegevusjuhendi skeemid (Teine, parandatud trükk. Avaldatud 09.08.2021)

Pereõenduse tegevusjuhend  

Pika COVID-19 käsitlusjuhend (Avaldatud 31.03.2022)

Pika COVID-19 patsiendijuhend (Avaldatud 31.03.2022)

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.