Ravi- ja patsiendijuhendid

Ravijuhend on tervishoiutöötajate üldtunnustatud töövahend, mis annab juhiseid ravimite ja tervisetehnoloogiate kasutamiseks ning võimaldab parandada osutatavate tervishoiuteenuste kvaliteeti. Selles antakse tõenduspõhiseid juhiseid haiguste diagnoosimise ja ravimise viiside kohta, samuti võib see sisaldada soovitusi haiguste ennetuseks või patsientide koolitusstrateegiad vms. Reeglina keskendub ravijuhend ühele haigusele või seisundile ning sisaldab soovitusi selle haiguse või seisundiga patsientide ravimise jt tervist mõjutavate tegurite kohta. Ravijuhendite koostamisel arvestatakse rahvusvahelise kliinilise tõendusmaterjali kui ka kohalike kulude ja väärtushinnangutega. Sõltuvalt ravijuhendi temaatikast ja vajadusest koostatakse ravijuhendite juurde ka teemakohaseid patsiendijuhendeid, mis sisaldavad patsiendile vajalikku infot haigusega toimetulekuks. 

Ravi- ja patsiendijuhendite koostamist koordineerib Tartu Ülikool ning rahastab Tervisekassa. Eesti ravijuhendite väljatöötamise protsessi juhtimiseks on Tervisekassa juhatuse otsusega loodud nõuandev ravijuhendite nõukoda. Ravijuhendite teemade algatamise kohta võivad teha ettepanekud erialaseltsid, tervishoiuteenuste osutajad, Tervisekassa, Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkond, Tervise Arengu Instituut jt.

Ravijuhendite  rakendustegevusi koordineerib Tervisekassa. Ravijuhendite rakendumist hindab Tervisekassa vastavate seireindikaatorite põhjal.

Täpsem info ravijuhendite kohta on kättesaadav ravijuhendite veebis https://www.ravijuhend.ee/tervishoiuvarav/juhendid.
Täpsem info patsiendijuhendite kohta ning patsiendijuhendid on patsiendile kättesaadavad eesti- ja venekeelsena nii tervishoiutöötajalt (trükisena) kui ka ravijuhendite veebis https://www.ravijuhend.ee/patsiendivarav/juhendid.  
Tervishoiutöötajatel jt valdkonnaga seotud spetsialistidel on võimalik oma asutusse tellida tasuta ravi- ja patsiendijuhendite trükiseid aadressil trykised [at] tervisekassa.ee.

 

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.