Tervishoiuteenuse osutajatele tagasiside indikaatorid

Tervishoiuteenuse osutajatele tagasiside indikaatorid koosnevad varasematest haiglavõrgu haiglatele tagasiside indikaatoritest ja ravi integreerituse indikaatoritest. 
Indikaatorid sisaldavad ravi kättesaadavust, raviprotsessi ning ravitegevuse tõhusust iseloomustavaid näitajaid Haiglavõrgu arengukava (HVA) haigla kohta (20 asutust). Näitajaid arendatakse koostöös ravikvaliteedi töörühmaga, kuhu kuuluvad HVA haiglate esindajad. 

Tervishoiuteenuse osutajatele tagasiside indikaatorite eesmärk on haigekassale esitatud raviarvetel ja retseptikeskuses olevale informatsioonile tuginedes anda haiglatele tagasisidet nende tegevuse kohta. Tulemuste alusel on raviasutusel võimalik hinnata oma töökorraldust ja kasutatavaid ravipraktikaid, diagnostika kasutust, raviarvete kodeerimise praktikaid ning ka ravimite väljakirjutamist. Üksnes indikaatorite tulemuste alusel ei saa siiski anda hinnanguid asutuse tegevusele, sest tulemused sõltuvad väga paljude erinevate asjaolude koosmõjudest nagu lepingud, kodeerimispraktika, haigla teeninduspiirkonnas arstiabi eri tasandite vaheline koostöö, patsientide käsitlus jne. 

Tervishoiuteenuse osutajatele tagasiside indikaatorite tulemused arvutatakse ja avaldatakse üks kord aastas. 

Ravikvaliteedi töörühma tegevus
Ravikvaliteedi töörühm loodi 2018. aastal eesmärgiga arendada ja uuendada  tervishoiuteenuste osutajatele tagasiside indikaatoreid. Töörühma loomise ajal kuulusid sinna piirkondlike- ja keskhaiglate esindajad ja haigekassa esindaja. 2019. aastal laiendati töörühma ning nüüd kuuluvad sinna kõigi 20 Haiglavõrgu arengukava haigla esindajad ning haigekassa esindaja. Töörühma koosolekud toimuvad kuni 4 korda aastas. Koosolekutele kaasatakse vajadusel konkreetsete teemade käsitlemisesse teisi spetsialiste ja eksperte.

Töörühma koosseis (oktoober, 2020):

Sirje Kree (Eesti Haigekassa), Merje Tikk (SA Tartu Ülikooli Kliinikum), Marina Kaarna (SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla), Lagle Suurorg (SA Tallinna Lastehaigla), Vahur Keldrima (AS Lääne-Tallinna Keskhaigla), Kelli Podošvilev (AS Ida-Tallinna Keskhaigla), Monyca Sepp (SA Ida-Viru Keskhaigla), Teele Orgse (SA Pärnu Haigla), Reet Malbe (SA Raplamaa Haigla), Sandra Mustasaar (AS Rakvere Haigla), Pille Letjuka (SA Narva Haigla), Vilve Vend (SA Jõgeva Haigla), Mart Kull  (SA Viljandi Haigla), Tiiu Aule (AS Järvamaa Haigla), Jaana Pesukova (Kuressaare Haigla SA), Agnes Aart  (AS Lõuna-Eesti Haigla), Miia Sultsmann (AS Põlva Haigla), Alge Vare (SA Läänemaa Haigla), Riina Tamm (SA Hiiumaa Haigla), Merje Tikk (AS Valga Haigla), Mari-Liis Ööpik-Loks (SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus).

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.