Ravikvaliteedi aruanded

Kliinilised indikaatorid

HVA indikaatorid

Maailmapanga indikaatorid


Kliinilised indikaatorid


Tervishoiuteenuse osutajatele tagasiside ülevaate indikaatorid

Ülevaade ravi kvaliteedist Eesti tervishoiusüsteemis


Kliinilised indikaatorid


Tervishoiuteenuse osutajatele tagasiside ülevaate indikaatorid

Ülevaade ravi kvaliteedist Eesti tervishoiusüsteemis 2019


Kliinilised indikaatorid


Tervishoiuteenuse osutajatele tagasiside ülevaate indikaatorid

NB! Tulemused ei ole võrreldavad eelmiste perioodidega tulenevalt arvutusalgoritmide täiendustest!

Kliinilised indikaatorid

Kirurgia indikaatorid

        Lühiannotatsioon Päevakirurgia osakaal kubemesonga operatsioonidel

        Lühiannotatsioon Jala amputatsioon 30 päeva pärast verevoolu taastamise protseduuri 

        Lühiannotatsioon Operatsioonijärgne 30 päeva suremus

        Lühiannotatsioon Operatsioonijärgne 30 päeva rehospitaliseerimine

Neuroloogia indikaatorid 

        Lühiannotatsioon Isheemilise insuldiga ravijuhtude ja patsientide osakaal, kellel on tehtud rekanaliseeriv protseduur (trombolüüs või trombektoomia)

        Lühiannotatsioon Osakaal ajuinfarkti ja kodade virvendusarütmiaga patsientidest, kellele on määratud püsiv suukaudne antikoagulantravi 12 kuu+1 päev hiljem alates akuutsest ajuinfarkti

        Lühiannotatsioon Esimese kuu jooksul pärast insulti haigestumist statsionaarset taastusravi saanud patsientide osakaal

        Lühiannotatsioon Ägeda insuldihaige 30 päeva suremus

        Lühiannotatsioon Insuldi diagnoosiga patsientide osakaal, kelle akuutravi toimub kesk- või piirkondlikus haiglas

Kardioloogia indikaatorid 

        Lühiannotatsioon Reperfusioonravi osakaal STEMI haigetel, kellel haiglaeelne viivitus on < 12 tunni (sümptomite algusest hospitaliseerimiseni)

        Lühiannotatsioon NSTEMI haigete osakaal, kellele teostatakse koronaarangiograafia 24 tunni jooksul esmasest hospitaliseerimisest

        Lühiannotatsioon Ägeda müokardiinfarkti järgne 30 päeva suremus

        Lühiannotatsioon Ägeda müokardiinfarkti haigete osakaal, kellele on haiglast väljakirjutamisel määratud statiinravi

        Lühiannotatsioon Püsiva suukaudse antikoagulantravi määramine 60 aastastel kodade virvendusarütmiaga patsientidel 2020

Rinnavähk 

        Lühiannotatsioon Invasiivse rinnavähiga patsientide osakaal, kes on saanud postoperatiivset kiiritusravi rinnanäärmele pärast rinda säilitavat operatsioon

Kolorektaalvähk
Eesnäärmevähk 

        Lühiannotatsioon Radikaalse prostatektoomiaga seotud vereülekanne

Emakakaelavähk 

        Lühiannotatsioon Emakakaelavähi radikaalse kiiritusraviga samaaegne keemiaravi kasutamine

        Lühiannotatsioon Emakakaelavähi radikaalse kiiritusravi kestus kuni 56 päeva

Psühhiaatria indikaatorid 

        Lühiannotatsioon Skisofreeniahaige suitsiidid esimese aasta jooksul pärast diagnoosi saamist

        Lühiannotatsioon Skisofreeniaspektri psüühikahäirega inimeste hõivatus tööga

        Lühiannotatsioon Esimese diagnoosiaasta skisofreeniahaige esimene ambulatoorne visiit 30 päeva pärast haiglaravi

        Lühiannotatsioon Skisofreeniahaiged, kes kasutavad antipsühhootilist ravi haiglaväliselt

        Lühiannotatsioon Esimese diagnoosiaasta skisofreeniahaige pere kaasamine raviprotsessi esimese 12 kuu jooksul

        Lühiannotatsioon Skisofreeniahaigete rehospitaliseerimine psüühilise seisundi olulise halvenemise tõttu 30 päeva jooksul peale eelnevat haiglaravi

        Lühiannotatsioon Bensodiasepiinide ja bensodiasepiinisarnaste ainete esmane kasutamine >=65 aastastel

        Lühiannotatsioon Bensodiasepiinide ja bensodiasepiinisarnaste ainete esmane pikaajaline kasutamine

Intensiivravi indikaatorid 

        Lühiannotatsioon Intensiivravi 12 kuu elulemus

Tervishoiuteenuse osutajate tagasiside indikaatorid

Seireindikaatorid 

Kroonilise neeruhaiguse ennetus ja käsitlus 

        Lühiannotatsioon Riskirühma patsientide sõelumine kroonilise neeruhaiguse suhtes 2017-  2020

        Lühiannotatsioon Ägeda neeruhaiguse episoodi järgne kontroll 2017-2019

        Lühiannotatsioon Esmasdiagnoositud kroonilise neeruhaigusega patsientide kordusuuringud 2017-2020

        Lühiannotatsioon Proteinuuria hindamine 2017-2021

Bariaatrilise patsiendi käsitlus enne ja pärast kirurgilist sekkumist 

        Lühiannotatsioon Vereanalüüsid enne üldkirurgi vastuvõtt 2016-2021

        Lühiannotatsioon Endoskoopiline ülemise seedetrakti uuring bariaatrilise operatsiooni eelselt 2016-2021

        Lühiannotatsioon Rindkere röntgenülesvõte bariaatrilise operatsiooni eelselt 2016-2021

        Lühiannotatsioon Bariaatria õe konsultatsioon bariaatrilise operatsiooni eelselt 2016-2020

        Lühiannotatsioon Eriarsti korduv vastuvõtt bariaatrilise operatsiooni järgselt 2016-2019

        Lühiannotatsioon Vereanalüüsid bariaatrilise operatsiooni järgselt 2016- 2021

        Lühiannotatsioon Luutiheduse uuring bariaatrilise operatsiooni järgselt 2016- 2021

        Lühiannotatsioon Bariaatrilise operatsiooni järgne endoskoopiline ülemise seedetrakti uuring 2016-2021

        Lühiannotatsioon Hüpoglükeemiaga patsiendi suunamine endokrinoloogi vastuvõtule 2016-2021

Jala veenilaiendite ja kroonilise venoosse puudulikkuse diagnoosimine ning ravi 

        Lühiannotatsioon Välja ostetud meditsiinilised seadmed

        Lühiannotatsioon Ooteaeg eriarsti konsultatsioonist operatiivse ravini

        Lühiannotatsioon Doppler ultraheliuuringu teostamine enne invasiivset ravi

Alzheimeri tõve diagnostika ja ravi

Lühiannotatsioon Peaaju KT-või MRT-uuringu tegemine kognitsioonihäirete diferentsiaaldiagnostikas 2017-2020

Lühiannotatsioon Funktsionaalsete ja molekulaarsete visualiseerivate uuringute tegemine Alzheimeri tõvega patsientidele 2017-2020

Lühiannotatsioon Ravitulemuse jälgimine vähemalt 1 kord aastas 2017-2020

Lühiannotatsioon Tegevusteraapia teenuse osutamine Alzheimeri tõvega patsientidele 2017-2021

Lühiannotatsioon Atsetüülkoliini inhibiitoriga või memantiiniga ravi alustamine Alzheimeri tõvega patsientidel 2017-2021

Lühiannotatsioon Samaaegselt mitme psühhotroopse ravimi tarvitamine 2017-2021

 

Kopsu- ja kopsuvälise tuberkuloosi käsitlus 

Lühiannotatsioon Diagnoosi kinnitavate uuringute tegemine kopsutuberkuloosi ja tuberkuloosse pleuriidi diagnoosiga patsientidele

Lühiannotatsioon Kopsutuberkuloosiga patsientide statsionaarsele ravile suunamine

Lühiannotatsioon Ravitulemuste hindamine kopsutuberkuloosi ravi ajal mikroskoopilisel ja külvi meetodil

Lühiannotatsioon Kopsutuberkuloosi ravitulemuse hindamine rindkere röntgenülesvõttega

Lühiannotatsioon Põhi- ja reservrea tuberkuloosiravimite kõrvaltoimete tekke jälgimine

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.