E-Konsultatsioon

E-konsultatsioon

E-konsultatsioon tervise infosüsteemi vahendusel

Inimestele õigeaegse ja kvaliteetse arstiabi ja nõuannete pakkumisel on väga oluline perearstide koostöö eriarstidega. Koostöö tõhustamise eesmärgil loodi 2013.aastal perearstidele võimalus tervise infosüsteemi kaudu konsulteerida eriarstidega oma patsiendi diagnoosi täpsustamiseks ning ravi määramiseks. E-konsultatsioon parandab perearstilt eriarstile liikuva info kvaliteeti ning säästab ka patsientide aega, sest enam ei pea alati ise eriarstile pöörduma – eriarstiga konsulteerib perearst elektroonselt ning kogu ravi toimub perearsti koordineerimisel. Samas kui e-konsultatsiooni käigus otsustab eriarst, et patsient vajab siiski eriarsti abi või täiendavaid uuringuid, on konsulteerinud raviasutusel võimalik patsient vastuvõtule kutsuda.

Patsient näeb e-konsultatsiooniga seonduvat infot terviseportaalis: teenusele suunamise saatekirju „Kehtivad saatekirjad“ ja vastuseid „Saatekirjade vastused“ plokis.

Enne e-konsultatsiooni tegemist peab küsima patsiendilt nõusolekut e-konsultatsiooni koostamiseks ja täpsustama patsiendiga üle asutuse, kuhu e-konsultatsioon koostatakse.

E-konsultatsiooni rakendamise tingimused (seisundid, millal teenust rakendatakse, saatekirja ja saatekirja vastuse nõuded) on kokku lepitud koostöös Eesti Perearsti Seltsi ja vastavate erialaseltsidega ning ära toodud sotsiaalministri 19.01.2007 määruses nr 9 "Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt üle võtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ lisades ja avanevad järgmistel linkidel:

 1. allergoloogia-immunoloogia  

 2. endokrinoloogia
 3. gastroenteroloogia
 4. hematoloogia
 5. kardiolooogia
 6. neuroloogia
 7. onkoloogia
 8. ortopeedia
 9. kõrva-nina-kurguarst
 10. lastearst
 11. kopsuarst
 12. reumatoloogia
 13. uroloogia
 14. nefroloogia
 15. psühhiaatria
 16. sisehaigust earst
 17. günekoloogia
 18. veresoontekirurgia
 19. valuraviarst
 20. taastusarst
 21. naha- ja suguhaiguste arst
 22. lastepsühhiaatria
 23. meestearst
 24. üldkirurgia
 25. infektsionist
 26. geneetik
 27. neurokirurgia 
 28. suu-näo- ja lõualuukirurgia
 29. lastekirurgia
 30. lastesilmaarst
 31. plastika- ja rekonstruktiivkirurgia
 32. ortodontia e- konsultatsiooni kokkulepped

Pilootprojekt: Täiskasvanute silmaarsti e-konsultatsiooni saatekirja nõuded

Erialadel, kellel on kokku lepitud e-konsultatsiooni tingimused on võimalus teha erialade vahelist e-konsultatsiooni.

E-saatekirja ja vastuse nõuded patsiendi suunamisel erialade vahelisele e-konsultatsioonile tervise infosüsteemi vahendusel  

Näiteks võib perearst e-saatekirjaga suunata uroloogi konsultatsioonile patsiendi, kelle urineerimishäired pole allunud medikamentoossele ravile ja endokrinoloogi konsultatsioonile dekompenseeritud diabeediga patsiendi. Alates 01.01.2014. kehtivad nimetatud määruse lisades eriarsti vastusele e-konsultatsiooni ja ravi ülevõtmise puhul erinevad nõuded.

Perearst esitab Tervisekassale teenuse eest tasumiseks arve, kui teenus on osutatud eelpool nimetatud nõuete kohaselt ning eriarstiabi osutaja on esitanud perearstile osutatud teenuse kohta arve. Tervisekassa tasub juhul, kui tervishoiuteenus on osutatud vastavalt eelpool nimetatud määruses kokkulepitud reeglitele (lisades 19-23, 27-29, 31-38, 40, 42–45, 47, 50 ja 52–57 sätestatud nõuded). Eriarsti poolt koostatud nõuetekohane vastus saadetakse tervise infosüsteemi vahendusel perearstile nelja tööpäeva jooksul alates e-konsultatsiooni saatekirja saatmisest. Sama 3039 koodi alusel tasub Tervisekassa ka eriarsti poolt ravi ülevõtmise eest juhul kui e-konsultatsiooniks saadetud andmetest selgub, et patsient vajab eriarsti vastuvõttu. Eriarstiabi osutaja lepib patsiendiga eriarsti külastuse aja ja märgib selle saatekirja vastusele.  

Teenusega liidestumisel soovitame valida tarkvara, mis võimaldab e-konsultatsiooni teenuse osutamist ja pöörduda selle tootja poole.

HaiglaKontaktisikTelefonE-post
PERHAnnely Karjama617 1540perearst [at] regionaalhaigla.ee (perearst[at]regionaalhaigla[dot]ee)
 TÜKMerje Tikk731 9308merje.tikk [at] kliinikum.ee (merje[dot]tikk[at]kliinikum[dot]ee)
Tallinna LastehaiglaReet Raukas697 7127perearst [at] lastehaigla.ee
ITKLea Karik606 7887perearst [at] itk.ee (perearst[at]itk[dot]ee)
LTKHAnneli Vaalma650 7370kvaliteet [at] keskhaigla.ee (kvaliteet[at]keskhaigla[dot]ee)
IVKHMonyca Sepp331 1103monyca.sepp [at] ivkh.ee (monyca[dot]sepp[at]ivkh[dot]ee)
Pärnu HaiglaKaja Ressar447 3303kaja.ressar [at] ph.ee (k)aja.ressar [at] ph.ee (aja[dot]ressar[at]ph[dot]ee)
Viljandi HaiglaKadri Kõivumägi5770 4731kadri.koivumagi [at] vmh.ee (kadri[dot]koivumagi[at]vmh[dot]ee)
Corrigo OÜMerle Harjo552 6928merle.harjo [at] corrigo.ee (merle[dot]harjo[at]corrigo[dot]ee)
AS Medita BalticsEgle Hani581 01 913egle.hani [at] medita.ee (egle[dot]hani[at]medita[dot]ee)
AS Ortopeedia ArstidDiana Timošova606 7747diana [at] ortopeediaarstid.ee (diana[at]ortopeediaarstid[dot]ee)
OÜ Arstikeskus ConfidoViire Reigo526 3834viire.reigo [at] confido.ee

E-konsultatsiooni rakendumise barjäärianalüüs

Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Poll viis 2016. aasta aprillis läbi üleriigilise internetiküsitluse Eesti perearstide, eriarstide ja haigla juhatuse liikmete seas. Kvantitatiivuuringu eesmärgiks oli selgitada välja e-konsultatsiooni teenuse kasutamise peamised kitsaskohad perearstiabi, eriarstiabi ning eriarstiabi osutajate administratsiooni (juhatuse) hulgas ning sellest lähtuvalt teha ettepanekuid teenuse arendamiseks ja kasutamise suurendamiseks.

Perearstide ja eriarstide omavahelise koostöö tõhustamiseks loodi 2013. aastal perearstidele võimalus tervise infosüsteemi kaudu konsulteerida eriarstidega patsiendi diagnoosi täpsustamiseks ning ravi määramiseks („e-konsultatsioon tervise infosüsteemi vahendusel“, kood 3039). E-konsultatsiooni käigus otsustab eriarst, kas patsient vajab eriarsti abi ja täiendavaid uuringuid või piisab ravi edaspidisest koordineerimisest perearsti poolt. E-vastuvõtt (varasemalt e-visiit) toimub juhul kui eriarst otsustab e-konsultatsioonile suunatud patsiendi käsitluse üle võtta, määrates patsiendile eriarstile tulemise aja. E-konsultatsioon parandab perearstilt eriarstile liikuva info kvaliteeti ning säästab ka patsiendi aega, kes enam ei pea alati ise eriarstile pöörduma.

Käesolev uuring annab ülevaate järgmistest e-konsultatsiooni kasutamisega seotud teemadest:

 • teadlikkus e-konsultatsioonist ja selle kasutamine;
 • e-konsultatsiooni teenuse mittekasutamise peamised põhjused;
 • e-konsultatsiooni ja selle osutajate info kättesaadavus ja infoallikad;
 • e-konsultatsiooni ja selle rahastamise süsteemi toimimise arusaadavus;
 • tehnilised takistused e-konsultatsiooni rakendamiseks;
 • olemasoleva süsteemi tugevused ja nõrkused;
 • ettepanekud e-konsultatsiooni teenuse arendamiseks.

Uuringu sihtrühmaks olid kõikide erialade arstid (va hambaarstid) ja Vabariigi Valitsuse 02.04.2003 a määruses nr 105 „Haiglavõrgu arengukava“ nimetatud haiglate (edaspidi HVA haiglad) administratsiooni esindajad. Sihtrühma kuulusid nii e-konsultatsiooni kasutavad kui ka mittekasutavad arstid ja HVA haiglate juhatus. HVA haiglate loetellu kuuluvad järgmised haiglad:

 • Piirkondlikud haiglad: SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA Tartu Ülikooli Kliinikum, SA Tallinna Lastehaigla;
 • Keskhaiglad: AS Ida-Tallinna Keskhaigla, AS Lääne-Tallinna Keskhaigla, SA Ida-Viru Keskhaigla, SA Pärnu Haigla;
 • Üldhaiglad: AS Järvamaa Haigla, Kuressaare Haigla SA, SA Läänemaa Haigla, AS Rakvere Haigla, AS Lõuna-Eesti Haigla, SA Narva Haigla, SA Viljandi Haigla, AS Valga Haigla, SA Hiiumaa Haigla, AS Põlva Haigla, A Rapla Maakonnahaigla;
 • Kohalikud haiglad: SA Jõgeva Haigla.

Uuringuga saab tutvuda siin: E-konsultatsiooni rakendumise barjäärianalüüs 

Infopäevade ettekanded


Infopäevade ettekanded 2022

 1. Täiskasvanute oftalmoloogia e-konsultatsiooni pilootprojekti infotund (pilootprojektis osalejatele) (salvestus)

Infopäevade ettekanded 2016

 1. E-konsultatsiooni teenuse olemus (Eesti Haigekassa, Esmatasandi paketi arenduse talitus)
 2. E-konsultatsiooni protsess (Eesti E-tervise Sihtasutus)
 3. Eriarsti kogemused e-konsultatsiooni teenuse osutamisel SA Põhja-Eesti-Regionaalhaiglas:
 4. AS ITK kogemus e-konsultatsiooni teenuse osutamisel
 5. SA Tartu Ülikooli Kliinikumi kogemus e-konsultatsiooni teenuse osutamisel

Teenuse osutamise juhend

Käesolev juhis kirjeldab e-konsultatsiooni teenusega seonduvaid tegevusi, mis tagavad perearstile ja eriarstile protsessi korrektse ning õigeaegse järgimise.

Juhendiga saab tutvuda siin:

E-konsultatsiooni teenuse KKK

E-konsultatsiooni teenuse abil on perearstil võimalik tervise infosüsteemi (TIS) kaudu konsulteerida eriarstidega oma patsiendi diagnoosi täpsustamiseks ning ravi määramiseks. Perearst konsulteerib eriarstiga ja koostab nõuetekohase digisaatekirja e-konsultatsioonile. Perearst saadab saatekirja tervise infosüsteemi kaudu enda valitud e-konsultatsiooni osutajale. Eriarst tutvub saatekirja sisuga, teeb otsuse ja koostab nõuetekohase saatekirjavastuse, mille saadab  infosüsteemi vahendusel perearstile. Vastus peab olema koostatud nelja tööpäeva jooksul alates e-konsultatsiooni saatekirja TIS-i saatmisest. Edaspidine perearsti tegevus sõltub saatekirja vastusest. 

Kui perearsti tarkvaras on ressursside värskendamine tehtud, kuvatakse perearstile valitud erialal e-konsultatsiooni pakkuvad tervishoiuteenust osutavad asutused. Selleks peab perearst oma töölaual ressursse uuendama iga tööpäeva alguses.

Teenusega liidestumisel soovitame valida tarkvara, mis võimaldab e-konsultatsiooni teenuse osutamist ja pöörduda selle tootja poole.

Kui perearst jõudis otsusele, et vastuvõtule saabunud patsient vajab e-konsultatsiooni, peab ta hindama,  kas patsiendi seisund vastab e-konsultatsioonile suunamise tingimustele. Tingimuste  kirjeldused on leitavad siit: „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt üle võtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“

 Lisad 19–23, 27–29, 31–38, 40, 42–45, 47, 50 ja 52–57.

E-konsultatsiooni saatekiri peab olema täidetud piisavalt põhjalikult, et see annaks eriarstile tervikpildi patsiendi tervisemurest. Selgelt tuleks kirjeldada suunamise põhjus ja e-konsultatsiooni küsimise eesmärk. Vältida tuleks asjakohatuid uuringuid jms infot.

Tervisekassa tasub perearstile AINULT nõuetekohaselt osutatud e-konsultatsiooni ja e-vastuvõtu eest. Kõigil juhtudel peab  eriarst koostama saatekirja vastuse ning edastama selle TIS-i nelja tööpäeva jooksul. Vastuseta e-konsultatsioonide eest tasuma ei pea.

Täna peab perearst pärima vastuseid ükshaaval patsiendi haigusloo juurest. Kahjuks hetkel puudub automaatne päring, mis tooks töölauale kõik värsked vastused.

Patsiendi terviseprobleemist lähtuvalt valib perearst soovitud eriala ja teenuse osutaja ASUTUSE, kellelt soovitakse konsultatsiooni saada. Nimeliselt arstile saata ei saa.

Kui perearst võtab otsuse vastu, et vajab teisest arvamust eriarstilt, koostab ta saatekirja e-konsultatsioonile. Kui eriarstiabi osutaja omakorda otsustab, et patsient tuleb kutsuda vastuvõtule, võtab ta patsiendiga ise ühendust ja lepib vastuvõtuaja kokku ning broneerib sobiva aja. Perearst peab veenduma, et patsiendi kontaktandmed on õiged, vajadusel täpsustab neid ja informeerib patsienti (vajadusel eestkostjat, pereliikmeid), et temaga võidakse järgneva nelja tööpäeva jooksul eriarsti vastuvõtuaja kokkuleppimiseks ühendust võtta.

Tervisekassa rahastab teenust tegevusfondi vahenditest. Eriarstiabi osutaja  esitab e-konsultatsiooni teenuse osutamise kohta arve perearstile. Perearst omakorda esitab  teenuse eest tasumiseks arve EHK-sse.  Tervisekassa tasub nõuetekohaselt osutatud e-konsultatsiooni ja e-vastuvõtu eest.

Täiendatav infot saab nii oma Tervisekassa poolselt halduril või Tervisekassa ja tervishoiuteenuse osutaja kodulehelt.

Patsient näeb terviseportaalis e-konsultatsioonile suunamise saatekirju „Kehtivad saatekirjad“ ja vastuseid „Saatekirjade vastused“ rubriigis.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.