Hooldushüvitis

Hooldushüvitist maksab Tervisekassa.  

Hoolduslehe saab arst väljastada tööandja kaudu ravikindlustatud inimesele. Hoolduslehe väljastamise või väljastamata jätmise otsustab arst hooldatava terviseseisundi põhjal.   

Hooldushüvitist maksab Tervisekassa alates 1. päevast:  

  • alla 12-aastase lapse või alla 19-aastase puudega inimese põetamisel kuni 14 järjestikuse päeva eest (esmane hooldusleht algas enne 15.05.2024.a.). Alates 15.05.2024 alanud esmaste hoolduslehtede alusel maksame hüvitist kuni 60 järjestikuse päeva eest; 
  • haige perekonnaliikme kodus põetamisel kuni seitsme järjestikuse päeva eest;  
  • alla 3-aastase lapse või alla 16-aastase puudega lapse hooldamise korral, kui lapse tegelik hooldaja ise on haige või talle osutatakse sünnitusabi. Neil juhtudel saab hooldushüvitist kuni 10 järjestikuse päeva eest.  
     

Hoolduslehe võib arst väljastada ka pikemaks ajaks, kuid hooldushüvitise maksmise periood on piiratud.  

Haiget last, puudega last või pereliiget võib järjestikku põetada ka mitu inimest. Sel juhul väljastab arst neile kõigile eraldi hoolduslehed. Hooldushüvitise maksmise periood sellest ei pikene, vaid on sama, mis eespool nimetatud.   

Tavapäraselt maksab Tervisekassa hüvitise välja paari tööpäeva jooksul pärast seda, kui tööandja on andmed edastanud. Menetluse aeg pikeneb, kui nt kohtutäitur on esitanud arestimisakti, tööandja on kindlustuse andmetega hilinenud jne.  

Töövõimetushüvitiste arvutamisel ei võeta arvesse doktoranditoetuselt, valla, linna või loomeliidu makstud toetustelt tasutud sotsiaalmaksu.  

Vanemapuhkusejärgne haigus- ja hoolduslehtede hüvitamine 

Alates 01.07.2024 jõustub ravikindlustuseseaduse muudatus, millega luuakse väikelaste vanematele vanemapuhkuselt tööle naasmise järgsel kalendriaastal soodsam haigus- ja hooldushüvitiste arvestamise kord.

Sihtrühmaks on väikelaste vanemad, kelle lapse vanus töövõimetuslehele eelneval kalendriaastal on kuni 3 aastat (k.a.), kes olid töövõimetuslehele eelneval kalendriaastal kas osa või aasta tervikuna vanemapuhkusel ning kes on saanud:

- ema vanemahüvitist,
- jagatavat vanemahüvitist või
- lapsendaja vanemahüvitist.

Tervisekassa makstava haigus- ja hooldushüvitise arvestamisel on aluseks kas inimese eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatava tulu alusel arvutatav hüvitise päevamäär või tema jagatava vanemahüvitise päevamäär. Hüvitist makstakse inimesele soodsama määra alusel.

Jagatava vanemahüvitise päevamäära edastab Tervisekassale Sotsiaalkindlustusamet. Vanemahüvitise päevamäära kujunemise kohta saate täpsemat informatsiooni Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatava tulu päevamäära arvutab Tervisekassa Maksu- ja Tolliametist saadud sotsiaalmaksu andmete alusel.

Kui inimese suhtes on algatatud täitemenetlus, siis on Tervisekassal kohustus kinni pidada tema ajutise töövõimetuse hüvitisest arestimisele kuuluv summa ja kanda summa arestimisakti saatnud kohtutäituri ametialasele kontole.  

Juhul, kui inimene leiab, et arestimisel ei ole arvestatud tema sissetulekute ja ülalpeetavatega, siis tuleb pöörduda täitemenetlust läbiviiva kohtutäituri poole. Kinnipidamise korraldust saab muuta kohtutäitur. Täiturite kontaktandmed leiab Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja kodulehelt.  

Enda suhtes algatatud täitemenetluste kohta saab infot riigiportaali teenusest „Minu vastu algatatud täitetoimikud“

Korduma kippuvad küsimused - KKK

Tervisekassa maksab hüvitist:

a)    alla 12-aastase lapse või alla 19-aastase puudega inimese põetamisel kuni 14 järjestikuse päeva eest (esmane hooldusleht algas enne 15.05.2024.a.). Alates 15.05.2024 alanud esmaste hoolduslehtede alusel maksame hüvitist kuni 60 järjestikuse päeva eest

b) alla 3-aastase lapse või alla 16-aastase puudega lapse põetamisel, kui lapse hooldaja ise on haige või talle osutatakse sünnitusabi kuni 10 järjestikuse päeva eest

Hooldushüvitist maksab Tervisekassa hoolduslehe esimesest päevast alates. Hooldushüvitist makstakse hüvitise saaja päevatulu põhjal, mis arvutatakse eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatud tulu järgi. Hüvitist saab 80% päevatulust, sellest arvutatakse maha tulumaks. 

Kui esmane hooldusleht algas enne 01.07.2024, arvutab Tervisekassa hooldushüvitist alampalga alusel, sest eelmisel kalendriaastal naisel sotsiaalmaksuga maksustatav tulu puudus.

Alates 01.07.2024 alanud esmaste hoolduslehtede korral võtab Tervisekassa hooldushüvitise arvestamisel aluseks kas inimese eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatava tulu alusel arvutatava hüvitise päevamäära või tema jagatava vanemahüvitise päevamäära. Hüvitist makstakse inimesele soodsama määra alusel.
 

Hoolduslehe väljastab arst tegelikule põetajale.

Ei leidnud sobilikku vastust? Küsi lisaks.

Tärniga (*) tähistatud väljad on kohustuslikud.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.