Hooldushüvitis

Hooldushüvitis on ajutise töövõimetuse hüvitis. Seda maksab Tervisekassa hoolduslehe alusel kindlustatud inimesele (st töötaja, teenistuja, võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid saav inimene, juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige, FIE, FIE ettevõtte tegevuses osalev abikaasa), kellel jääb haige lapse või pereliikme põetamise tõttu saamata sotsiaalmaksuga maksustatav tulu.

Hooldushüvitist saab:

  • alla 12-aastase lapse või alla 19-aastase puudega inimese põetamisel kuni 14 järjestikuse päeva eest;
  • alla 12-aastase lapse põetamise korral kuni 60 järjestikuse päeva eest, kui haigestumise põhjuseks on pahaloomuline kasvaja ja lapse ravi algab haiglas;
  • haige perekonnaliikme kodus põetamisel kuni seitsme järjestikuse päeva eest;
  • alla 3-aastase lapse või alla 16-aastase puudega lapse hooldamise korral, kui lapse hooldaja ise on haige või talle osutatakse sünnitusabi. Neil juhtudel saab hooldushüvitist kuni 10 järjestikuse päeva eest.

Hoolduslehe võib arst väljastada ka pikemaks ajaks, kuid hooldushüvitise maksmise periood on piiratud.

Haiget last, puudega last või pereliiget võib põetada järjestikku ka mitu inimest. Sel juhul väljastab arst neile kõigile eraldi hoolduslehed. Hooldushüvitise maksmise periood sellest ei pikene, vaid on sama, mis eespool nimetatud.

Hüvitise määr ja hüvitise maksmise kord on kirjeldatud “Töövõimetushüvitiste võrdlustabel 01.01.2021- 31.12.2022

Töölepingu alusel või avalikus teenistuses töötav inimene 

Võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid saav inimese, juriidilise isiku juhtimisorgani liige  

  FIE

                                Kalendripäeva keskmise tulu arvutamine eelnenud kalendriaasta tulu alusel                                                
Töövõimetuslehe algusele eelnenud kalendriaastal inimese eest arvestatud sotsiaalmaksu alusel arvutatud tulu jagatakse arvuga 365  Töövõimetuslehe algusele eelnenud kalendriaastal inimese eest makstud sotsiaalmaksu alusel arvutatud tulu jagatakse arvuga 365  Töövõimetuslehe algusele eelnenud kalendriaastal inimese eest  makstud sotsiaalmaksu alusel arvutatud tulu jagatakse arvuga 365  
Kalendripäeva keskmise tulu arvutamine, kui eelnenud kalendriaastal tulu puudus   

Põhipalk jagatakse arvuga 30

 

Kui põhipalk on suurem kui alampalk, arvutatakse hüvitis alampalga alusel

Hüvitis arvutatakse sotsiaalmaksu kuumääraltKui FIE-l on kohustus maksta sotsiaalmaksu avansilisi makseid, siis hüvitis arvutatakse sotsiaalmaksu kuumääralt

Kui FIE-l ei ole kohustust maksta sotsiaalmaksu avansilisi makseid, siis hüvitist ei maksta
Kalendripäeva keskmise tulu arvutamine, kui  eelmise kalendriaasta keskmine tulu on väiksem alampalgastKalendripäeva keskmise tulu arvutamine, kui  eelmise kalendriaasta keskmine tulu on väiksem sotsiaalmaksu kuumäärastKalendripäeva keskmise tulu arvutamine, kui  eelmise kalendriaasta keskmine tulu on väiksem sotsiaalmaksu kuumäärast
Kui põhipalk on alampalgast suurem, siis kalendripäeva tulu saamiseks jagatakse alampalk 30-ga  

Kui nii põhipalk kui ka eelmise kalendriaasta keskmine tulu on väiksem alampalgast, siis kalendripäeva tulu arvestatakse inimesele soodsamas määras
Makstud sotsiaalmaksu alusel arvutatud tulu jagatakse arvuga 365Makstud sotsiaalmaksu alusel arvutatud tulu jagatakse arvuga 365

Korduma kippuvad küsimused - KKK

Hooldushüvitist maksab haigekassa hoolduslehe esimesest päevast alates. Hooldushüvitist makstakse hüvitise saaja päevatulu põhjal, mis arvutatakse eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatud tulu järgi. Hüvitist saab 80% päevatulust, sellest arvutatakse maha tulumaks. Haigekassa maksab hüvitist:

a) alla 12-aastase lapse või alla 19-aastase puudega inimese põetamisel kuni 14 järjestikuse päeva eest

b) alla 12-aastase lapse põetamisel kuni 60 järjestikuse päeva eest, kui haigestumise põhjus on pahaloomuline kasvaja ja lapse ravi algab haiglas

c) alla 3-aastase lapse või alla 16-aastase puudega lapse põetamisel, kui lapse hooldaja ise on haige või talle osutatakse sünnitusabi kuni 10 järjestikuse päeva eest

Kuna eelmisel kalendriaastal puudus sotsiaalmaksuga maksustatav tulu, arvutatakse sel aastal hooldushüvitis alampalgalt.

Hoolduslehe väljastab arst tegelikule põetajale.

Ei leidnud sobilikku vastust? Küsi lisaks.

Tärniga (*) tähistatud väljad on kohustuslikud.

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.