Loetelu muutmine 2013-2024

Register 2024. a menetletavate taotluste kohta

2024. aasta taotluste menetlemise ajakava.

2024. aastaks laekunud tervishoiuteenuste loetelu muutmise ettepanekute loetelu ja sisuga on võimalik tutvuda allpool. Menetlusperioodi vältel lisatakse täiendavalt juurde ettepanekutele koostatud eksperdihinnangud. Täiendavate küsimuste korral ettepanekute kohta palume ühendust võtta aadressil marili.pakrovski [at] tervisekassa.ee (marili[dot]pokrovski[at]tervisekassa[dot]ee).

Tervishoiuteenuste loetelu komisjon

2018. aastal moodustati Tervisekassa juhatusele nõuandva õigusega alaline tervishoiuteenuste loetelu komisjon, mille eesmärk on loetelu täiendamise, tervishoiuteenuse loetelust väljaarvamise, tervishoiuteenusele rakenduskriteeriumide lisamise või muutmise suhtes Tervisekassa juhatusele arvamuse andmine. Komisjon lähtub oma töös Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrusest nr 62 „Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord“.

 • Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute tööplaan
 • Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute protokollid

Haiglaravimite komisjon

2018. aastal moodustati Tervisekassa juhatusele nõuandva õigusega alaline haiglaravimite komisjon, mille eesmärk on Tervisekassa juhatusele arvamuse andmine Vabariigi määruse "Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu" muutmise kohta ravimite osas, lähtudes Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrusest nr 62 „Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord".

 • Haiglaravimite komisjoni koosolekute tööplaan
 • Haiglaravimite komisjoni koosolekute protokollid

Oluline informatsioon patsientide esindusorganisatsioonidele

Selleks, et Tervisekassale esitatud ettepanekute kohta koostatavad eksperdihinnangud ja tehtavad otsused arvestaksid vajadusel ka patsientide seisukohast olulisi aspekte, küsib Tervisekassa enne hinnangute koostamist patsientide huve esindavate organisatsioonide arvamust ettepanekute sisu kohta patsientide vaatest. Arvamuse esitamiseks tuleb täita allolev vorm iga ettepaneku kohta eraldi, mille osas peate oluliseks organisatsiooni ühise arvamuse esitamist, ja saata see aadressile info [at] tervisekassa.ee (info[at]tervisekassa[dot]ee). Arvamusi ootame kuni 8. märtsini 2024. aastal.

Patsientide esindusorganisatsioonide arvamuse esitamise vorm.

Taotluse nr ja linkTaotluse nimetusTaotluse esitajaLisaandmedMeditsiinilise efektiivsuse hinnang (MTH)Kulutõhususe hinnang (KTH
1179Oftalmoloogia eriala kaasajastamineTervisekassa   
1190Kõhuaordi aneurüsmi sõeluuring (AAA sõeluuring)Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts   
1218ÖsofagogastroduodenoskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1219KoloskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1220Sõeluuringu koloskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1221Verekomponentide ülekanneEesti Hematoloogide Selts   
1223Laborimeditsiini teenuste kaasajastamineTervisekassa   
1314Mammograafia lisaprojektsioonEesti Radioloogia Ühing   
1315Mammogrammid (CC ja MLO)Eesti Radioloogia Ühing   
13163D mammogrammid (CC ja MLO)Eesti Radioloogia Ühing   
1317Biopsia võtmine magnettomograafia kontrolli allEesti Radioloogia Ühing   
1318Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine jämenõelagaEesti Radioloogia Ühing   
1319Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine peennõelagaEesti Radioloogia Ühing   
1320Rinnanäärme vaakumbiopsia võtmineEesti Radioloogia Ühing   
1321Rinnakolde preoperatiivne/ravieelne märgistamineEesti Radioloogia Ühing   
1353Crohni tõve keerukate perianaalsete fistulite ravi darvadstrotseeliga, 1 ravikordEesti Gastroenteroloogide Selts   
1362Vesivedelikku dreneeriv mikroshunt (mikroseade)Eesti Silmakirurgide Selts   
1382Atesolizumabi lisamine levinud väikerakk kopsuvähi raviskeemiEesti Onkoteraapia Ühing   
1386Ravikombinatsioon pembrolizumab+aksitiniibEesti Onkoteraapia Ühing   
1394Radioligandravi ja neuroendokriinkasvaja isotoopravi (1 raviprotseduur)Eesti Radioloogia Ühing, Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts, Eesti Nukleaarmeditsiini Selts, Eesti Onkoloogide Selts, Eesti Uroloogide Selts   
1399Pisarapunkti ja pisarakanali sulguridEesti Oftalmoloogide Selts   
1400Silma eesmise segmendi topograafiline uuringEesti Oftalmoloogide Selts   
1402Silma siserõhu mõõtmineEesti Oftalmoloogide Selts   
1404Raviotstarbeline pehme kontaktläätsEesti Oftalmoloogide Selts   
1408Silma optiline biomeetria ja kunstläätse tugevuse kalkulatsioonEesti Oftalmoloogide Selts   
1412Silma eesmise segmendi struktuuri uuringudEesti Oftalmoloogide Selts   
1413Nägemistaju testidEesti Oftalmoloogide Selts   
1415PahhümeetriaEesti Oftalmoloogide Selts   
1426Ravikuur rekombinantse von Willebrandi faktori kontsentraadiga, 650 toimeühikut (TÜ)Eesti Hematoloogide Selts   
1429Logopeediliste teenuste kaasajastamineEesti Logopeedide Ühing   
1437Durvalumab’i lisamine levinud väikerakulise kopsuvähi raviskeemiEesti Kliiniliste Onkoloogide Selts   
1443PD-L1 biomarkeri määramine VENTANA SP142 kloonigaEesti Patoloogide Selts   
1444NTRK geenifusioonide määramine VENTANA pan-TRK testigaEesti Patoloogide Selts   
1456Immunohistokeemiline uuring - ALK biomarkeri määramine VENTANA D5F3 kloonigaEesti Patoloogide Selts   
1457Immunohistokeemiline uuring - PD-L1 ekspressiooni määramine Eesti Patoloogide Selts   
1458B-rakulise ägeda lümfoblastleukeemia ravi tisageenlekleutseeligaEesti Hematoloogide Selts   
1459Diffuusse B-suurakklümfoomi ravi tisageenlekleutseeligaEesti Hematoloogide Selts   
1481Kroonilise migreeni profülaktiline ravi eptinezumabigaLudvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts, Eesti Peavalu Selts   
1484Fotodünaamiline teraapia verteporfiinigaEesti Oftalmoloogide SeltsLisaandmed 1484MTH 1484KTH 1484
1486Ravi ninasiseselt manustatava esketamiiniga, 1 manustamiskordEesti Psühhiaatrite Selts  KTH 1486
1488Ravi amivantamabiga, 1 manustamiskordEesti Onkoteraapia Ühing   
1492GrupiloovteraapiaEesti Loovteraapiate Ühing, Eesti Muusikateraapia Ühing, Eesti Psühhiaatrite Selts   
1493Individuaalne loovteraapiaEesti Loovteraapiate Ühing, Eesti Muusikateraapia Ühing, Eesti Psühhiaatrite Selts   
1495Hulgimüeloomi ravikuur daratumumabiga, üks manustamiskordEesti Hematoloogide Selts   
1505Trastuzumabderukstekaan (T-Dxd) monoteraapiana mitteresetseeritava või metastaatilise HER2-positiivse rinnavähi raviks täiskasvanud patsientidel, kes on eelnevalt saanud vähemalt kaks raviliini  HER2-positiivse rinnavähigaEesti Onkoteraapia Ühing   
1512Ühekordne mortsellaator ja mortsellatsioonikott. Ühekordsed põhi- ja lisatroakaarid.Eesti Naistearstide Selts   
1520Kõrvalesta kirurgiline rekonstruktsioon mikrootia korralTervisekassaLisaandmed 1520MTH 1520 
1521Embrüote siirdamiseelne geneetiline analüüs ehk embrüodiagnostikaTervisekassa   
1523Amüloid-PET-uuringEesti Radioloogia Ühing, Eesti Nukleaarmeditsiini Selts, L. Puusepa nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts, Eesti Psühhiaatrite Selts

Lisaandmed 1523

Lisaandmed 2 1523

Lisaandmed 3 1523

MTH 1523KTH 1523
1525Nahahaiguste ravi fotodünaamilise teraapia (PDT) teelEesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts   
1528Bioloogiline ravi mepolizumab’iga EGPA (eosinofiilne granulomatoos polüangiidiga) korral, 4-nädalane ravikuurEesti Kopsuarstide Selts, Eesti Reumatoloogia Selts MTH 1528KTH 1528
1529Emfüseemi progresseerumise vastane asendusravi alfa-1 proteinaasi inhibiitori puudulikkuse korral, 1000 mgEesti Kopsuarstide Selts MTH 1529KTH_1529
1530Bioloogiline ravi mepolizumab’iga hüpereosinofiilise sündroomi (HES) korral, 4-nädalane ravikuurEesti Kopsuarstide Selts MTH 1530KTH 1530
1534Seenja mükoosi (MF) või Sézary sündroomi (SS) ravi mogamulizumabiga, 1 viaalEesti Hematoloogide Selts   
1535Sekundaarse ägeda müeloidleukeemia kemoteraapiakuur Vyxeos liposomal’iga (liposoomi kapseldatud daunorubitsiini ja tsütarabiini fikseeritud kombinatsiooniga)Swixx Biopharma OÜ, Eesti Hematoloogide Selts   
1536Dialektiline käitumisteraapia 1 nädalEesti Psühhiaatrite Selts

Lisaandmed 1536

Lisaandmed 2 1536

Lisaandmed 3 1536

MTH 1536KTH 1536
1539Metastaatilise kolorektaalkasvaja kemoteraapiakuurEesti Onkoteraapia Ühing   
1540Pembrolizumabi adjuvantravi neerurakk-kartsinoomiga täiskasvanutele, kellel on suurenenud risk haiguse retsidiivi tekkeks pärast nefrektoomiat või pärast nefrektoomiat ja metastaatiliste kollete resektsiooniMerck Sharp & Dohme OÜ, Eesti Onkoteraapia ÜhingLisaandmed 1540MTH 1540KTH 1540
1543Pea- ja kaelapiirkonna vähi ravi pembrolizumabi monoteraapia või kombinatsioonraviga plaatinat ja 5-fluorouratsiili sisaldava kemoteraapiagaMerck Sharp & Dohme OÜ, Eesti Onkoteraapia Ühing MTH 1543KTH 1543
1545Korduv transkraniaalne magnetstimulatsioon (ingl k Repetetive Transcranial Magnetic Stimulation, rTMS)Eesti Psühhiaatrite Selts MTH 1545 
1547Sakituzumabgovitekaani monoteraapia mitteopereeritava või metastaatilise kolmiknegatiivse rinnavähi raviks täiskasvanud patsientidel, kes on saanud kaks või enam varasemat süsteemravi liini, sh vähemalt üks neist kaugelearenenud haiguse vastuSwixx Biopharma OÜ, Eesti Onkoteraapia Ühing MTH 1547KTH 1547
1549Füsioteraapia individuaalne (kestus 30 min)Eesti Füsioterapeutide Liit, Eesti Taastusarstide Selts   
1550Retsidiveerunud või refraktaarse follikulaarse lümfoomi ravi mosunetuzumabiga, 1 mg Eesti Hematoloogide Selts

Lisaandmed 1550

Lisaandmed 2 1550

MTH 1550KTH 1550
1551Totsilizumab tsütokiinide vabanemise sündroomi raviks lastel ja täiskasvanutel CAR-T rakuravi ja bispetsiifilise antikeha ravi tüsistusenaEesti Hematoloogide Selts   
1552Meditsiinilise kinnise lasteasutuse teenuse voodipäev (alla 19-aastasele isikule)Eesti Psühhiaatrite SeltsLisaandmed 1552  
1556Generaliseeritud pustuloosse psoriaasi ravi spesolimabigaEesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts   
1557Hulgimüeloomi ravikuur teklistamabigaJohnson & Johnson UAB Eesti filiaal MTH 1557 
1558Toitumisterapeudi individuaalkonsultatsioonEesti Toitumisteraapia Assotsiatsioon   
1561Viirusspetsiifiliste T-lümfotsüütide tootmineEesti Kudede ja Organite Transplantatsiooni Ühing   
1563Muutuvkulude jooksev indekseerimine perearstiabi kulumudelisEesti Perearstide Selts   
1564Tööjõukulu arvestamise metoodika ühtlustamine tervishoiusektorisEesti Perearstide Selts   
1565Bioloogiline ravi hiidrakulise arteriidi korral, neljanädalane ravikuurEesti Reumatoloogia Selts   
1566Hodgkini lümfoomi keemiaravikuur brentuksimabvedotiiniga, 1 viaalEesti Hematoloogide Selts   
1568Perearsti nimistut teenindava täistööajaga kolmanda pereõe rahastamineEesti Perearstide Selts   
1569Perearsti nimistut teenindava täistööajaga abiarsti (üldarsti kvalifikatsioonile vastav, mitte tudeng) rahastamineEesti Perearstide Selts    
1571Abiarstinduse tervishoiuteenus perearsti juhendamiselEesti Perearstide Selts   
1573Eriõe vastuvõtt/kaugvastuvõtt esmatasandilEesti Perearstide Selts   
1574Generaliseerunud myasthenia gravis ravi alfaefgartigimoodigaL. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts, Medison Pharma Estonia OÜ MTH 1574KTH 1574
1576Neuroloogi haiglasisene konsultatsioonL. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide SeltsLisaandmed 1576  
1577Neuroloogi ambulatoorsed vastuvõtudL. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts   
1578Insuldiravi voodipäevL. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide SeltsLisaandmed 1578  
1579Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuurAstraZeneca Eesti OÜ, Eesti Onkoteraapia Ühing MTH 1579 
1580Lüsosomaalse happelise lipaasi puudulikkuse ensüümasendusravi alfasebelipaasigaAstraZeneca Eesti OÜ MTH 1580KTH 1580
1581Lapseea algusega hüpofosfataasia ensüümasendusravi alfaasfotaasigaAstraZeneca Eesti OÜ MTH 1581 
1584Retrograatne kolangio-pankreatograafia (ERCP)Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing    
1585Loote ultraheliuuring koos haigusriskide hindamisega raseduse esimesel trimestrilEesti Naistearstide Selts   
1587Rauavaegusaneemia ravi intravenoosselt manustatava rauapreparaadigaEesti Kardioloogide Selts, Eesti Sisearstide Ühendus   
1588Pneumokokivastane vaktsineerimine konjugeeritud polüsahhariidvaktsiiniga, üks doosPFIZER LUXEMBOURG SARL Eesti filiaal   
1589Kopsuarteri emboli aspiratsiooniseadeEesti Kardioloogide Selts   
1590Operatsiooniaegne neurofüsioloogiline monitooringEesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea- ja Kaelakirurgide Selts, Eesti Kirurgilise Onkoloogia Ühing   
1591Sõlmelise sügatõve ravi IL-4 retseptori α-ahela vastase antikehaga, 4-nädalane ravikuurEesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts   
1592Eelnevalt ravimata difuusse B-suurrakklümfoomi ravikuur polatuzumabvedotiini ja immuunkemoteraapiaga      Eesti Hematoloogide Selts, Roche Eesti OÜ    
1593Retsidiveerunud või refraktaarse difuusse B-suurrakklümfoomi ravi glofitamabiga, 2,5 mg Eesti Hematoloogide Selts, Roche Eesti OÜ    
1594Söögitoruvähi või mao- ja söögitoru ühenduskoha vähi adjuvantravi nivolumabiga, 4-nädalane raviSwixx Biopharma OÜ   
1595Kodus kasutatav negatiivse rõhuga kinnine süsteem (vaakumteraapia-VAC süsteem)Eesti Naha-ja Suguhaiguste Arstide Selts   
1596Atesolizumabi lisamine levinud väikerakk kopsuvähi raviskeemiEesti Onkoteraapia Ühing   
1597Kõrge riskiga varase mitteväikerakk-kopsuvähi perioperatiivne ravi pembrolizumabiga, kolmenädalane ravikuurMerck Sharp & Dohme OÜ, Eesti Onkoteraapia Ühing   
1598Lapse arengu hindamineEesti Lastearstide Selts   
1599Trastuzumab subkutaane vorm HER2 positiivsetele varajase rinnavähiga patsientideleEesti Onkoloogide Selts   
1600Bispetsiifiline (Anti-VEGF ja Anti-Ang-2) antikeha faritsimab - DMERoche Eesti OÜ   
1601Bispetsiifiline (Anti-VEGF ja Anti-Ang-2) antikeha faritsimab - nAMDRoche Eesti OÜ   
1602Transtüretiini vahendatud päriliku amüloidoosi ravi vutrisiraaniga, 1 annusMedison Pharma Estonia OÜ   
1603Kõrgelt sensibiliseerinud neerusiirdamise patsiendi desensibiliseeriv ravi imlifidaasiga, 1 mgEesti Kudede ja Organite Transplantatsiooni Ühing, Medison Pharma Estonia OÜ   
1604Nivolumab kombinatsioonis fluoropürimidiini ja plaatina sisaldava keemiaraviga lokaalselt kaugelearenenud mitteresetseeritava või metastaatilise HER2-negatiivse mao  ja söögitoru adenokartsinoomide esimese rea raviks täiskasvanud patsientidele, kelle kasvaja ekspresseerib PD L1 CPS-iga ≥ 5Eesti Onkoteraapia Ühing, Swixx Biopharma OÜ   
1605Metastaatilise kolorektaalkasvaja kemoteraapiakuur. Ravimi FRUZAQLA™ (fruquintiniib) lisamine komplekshinda.Eesti Onkoteraapia Ühing   
1606Ägeda maksaporfüüria ravi givosiraaniga, üks annusMedison Pharma Estonia OÜ   
1607Sclerosis multiplex’i ravi leukotsüütide migratsiooni pärssiva ravimiga, neljanädalane ravikuurLudvig Puusepa nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts, Roche Eesti OÜ    
1608Ravi inhaleeritava NO-ga (lämmastikoksiid) püsiva pulmonaalse hüpertensiooniga patsientidel, 1 tundEesti Anestesioloogide Selts   
1609Sugammadeksi kasutamine rokurooniumi poolt põhjustatud neuromuskulaarse blokaadi ümberpööramiseksEesti Anestesioloogide Selts   
1610Kõrge resulotsiooniga söögitoru manomeetriaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing, Eesti Gastroenteroloogide Selts   
1611Mitteopereeritava või metastaatilise HR+/HER2-
rinnavähi monoteraapia sakituzumabgovitekaaniga
Swixx Biopharma OÜ   
1612Logopeediline uuring Eesti Logopeedide Ühing   
1613Logopeedi vastuvõtt. Logopeedi videovastuvõtt.Eesti Logopeedide Ühing   
1614Neeruarterite denervatsioonEesti Kardioloogide Selts   
1615Esmaselt diagnoositud kerge ahelaga amüloidoosi
ravikuur daratumumabiga, üks manustamiskord
Johnson & Johnson UAB Eesti filiaal   
1616VerepreparaadidEesti Transfusioonmeditsiini Selts   
1617Farmakogeneetilise profiili määramine L. Puusepa nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts   
1618Pembrolizumab kombinatsioonis fluoropürimidiini ja plaatina sisaldava keemiaraviga lokaalselt kaugelearenenud mitteresetseeritava või metastaatilise HER2-negatiivse mao või mao-söögitoru ühenduskoha adenokartsinoomi esimese rea raviks täiskasvanud patsientidele, kelle kasvaja ekspresseerib PD L1 CPS-iga ≥ 10Merck Sharp & Dohme OÜ, Eesti Onkoteraapia Ühing   
1619Lisatasu tervisekeskuses töötava täistööajaga õe või vaimse tervise õe eestEesti Perearstide Selts   
1620Lisatasu tervisekeskuses töötava täistööajaga kliinilise psühholoogi ja tervishoiu tugispetsialisti eestEesti Perearstide Selts   
1621Esmatasendi tervisekeskuse baasrahas oleva juhtimiskulu tõusEesti Perearstide Selts   
1622Päriliku ja omandatud angioödeemi ägeda ataki ravi, üks manustamiskord. Päriliku ja omandatud angioödeemi profülaktiline ravi intravenoosse C1-inhibiitoriga, 500 toimeühikut.CSL Behring GmBH   
1623Dostarlimabi ravi kombinatsioonis karboplatiini ja paklitakseeliga patsientidele, kellel on dMMR/ MSI-H
retsidiveerunud või kaugelearenenud
endomeetriumivähk, ja kes on kandidaadid süsteemsele ravile, 3-nädalane ravikuur
Tamro Eesti OÜ   
1624Üldarstiabi teenuseosutajale AED masinEesti Perearstide Selts   
1625Paanikanupp ja turvaalarmEesti Perearstide Selts   
1626Krooniliste haavandite ja lamatiste jälgimine, hindamine ja dokumenteerimineEesti Perearstide Selts   
1627Psühholoog-nõustaja vastuvõtt eriarsti suunamiselEesti Esmatasandi Tervisekeskuste Liit, Eesti Perearstide Selts   
1628Vaimse tervise õe vastuvõttEesti Perearstide Selts, Eesti Esmatasandi Tervisekeskuste Liit   
1629Tervisekeskuse meeskond ja organsiatsiooni arendamineEesti Esmatasandi Tervisekeskuste Liit   
1630Madala kontsentratsiooniga atropiini silmatilgad müoopia progressiooni pidurdamiseksEesti Oftalmoloogide Selts   
1631Autoloogsed seerumsilmatilgad raskete silmapinna haiguste raviksEesti Oftalmoloogide Selts   
1632Nägemisnärvi neuromüeliidi spektri häire ravi ravulizumabiga, 100 mg AstraZeneca Eesti OÜ   
1633Generaliseerunud raskekujulise müasteenia ravi ravulizumabiga, 100 mgAstraZeneca Eesti OÜ   
1634Reumatoloogi vastuvõtt (40 minutit)Eesti Reumatoloogia Selts   
1635Logopeediline grupiteraapiaEesti Logopeedide Ühing, Eesti Afaasialiit   
1636Sensoorse(-te) närvi(-de) medikamentoosne blokaad diagnostilisel eesmärgil ultraheli või röntgeni kontrolli all Eesti Valu Selts, Eesti Anestesioloogide Selts, Eesti Ortopeedia Selts   
1637Sensoorsete närvide, närvipõimikute ja/või ganglionide raadiosageduslik ablatsioon (RFA) ultraheli või röntgeni kontrolli all - kuni 4 punkti Eesti Valu Selts, Eesti Anestesioloogide Selts, Eesti Ortopeedia Selts   
1638Sensoorsete närvide, närvipõimikute ja/või ganglionide raadiosageduslik ablatsioon (RFA) ultraheli või röntgeni kontrolli all - iga järgnev punktEesti Valu Selts, Eesti Anestesioloogide Selts, Eesti Ortopeedia Selts   
1639Fabry tõve ensüümasendusravi toimeainetega agalsidase beeta 1 mg või agalsidase alfa 0,2 mgUAB Norameda Eesti filiaal   
1640Diafragma stimulaatori saatjaTervisekassa  KTH 1640
1641Trastuzumabderukstekaan (TDxd) monoteraapiana mitteresetseeritava või metastaatilise madala HER2-tasemega rinnavähi raviks täiskasvanud patsientidel, kes eelnevalt on saanud metastaatilise haiguse korral keemiaravi või kellel on haiguse taasteke adjuvantse keemiaravi ajal või 6 kuu jooksul pärast selle lõpetamistAstraZeneca Eesti OÜ   
1642Ekstrakorporaalne fotoforeesEesti Kudede ja Organite Transplantatsiooni Ühing, Eesti Hematoloogide Selts, Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts   

Register 2023. a menetletavate taotluste kohta

2023. aasta taotluste menetlemise ajakava.

2023. aastaks laekunud tervishoiuteenuste loetelu muutmise ettepanekute loetelu ja sisuga on võimalik tutvuda allpool. Kokkuvõttetabelis laekunud ettepanekutest saab ülevaate ettepanekutele koostatud eksperthinnangutest ja ettepanekute kohta tehtud otsustest. Täiendavate küsimuste korral ettepanekute kohta palume ühendust võtta aadressil kadri.popilenkov [at] tervisekassa.ee (kadri[dot]popilenkov[at]tervisekassa[dot]ee).

Tervishoiuteenuste loetelu komisjon

2018. aastal moodustati Tervisekassa juhatusele nõuandva õigusega alaline tervishoiuteenuste loetelu komisjon, mille eesmärk on loetelu täiendamise, tervishoiuteenuse loetelust väljaarvamise, tervishoiuteenusele rakenduskriteeriumide lisamise või muutmise suhtes Tervisekassa juhatusele arvamuse andmine. Komisjon lähtub oma töös Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrusest nr 62 „Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord“.

 • Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute tööplaan
 • Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute protokollid

Haiglaravimite komisjon

2018. aastal moodustati Tervisekassa juhatusele nõuandva õigusega alaline haiglaravimite komisjon, mille eesmärk on Tervisekassa juhatusele arvamuse andmine Vabariigi määruse "Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu" muutmise kohta ravimite osas, lähtudes Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrusest nr 62 „Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord".

 • Haiglaravimite komisjoni koosolekute tööplaan
 • Haiglaravimite komisjoni koosolekute protokollid

Oluline informatsioon patsientide esindusorganisatsioonidele

Selleks, et Tervisekassale esitatud ettepanekute kohta koostatavad eksperthinnangud ja tehtavad otsused arvestaksid vajadusel ka patsientide seisukohast olulisi aspekte, küsib Tervisekassa enne hinnangute koostamist patsientide huve esindavate organisatsioonide arvamust ettepanekute sisu kohta patsientide vaatest. Arvamuse esitamiseks tuleb täita allolev vorm iga ettepaneku kohta eraldi, mille osas peate oluliseks organisatsiooni ühise arvamuse esitamist, ja saata see aadressile info [at] tervisekassa.ee (info[at]tervisekassa[dot]ee). Arvamusi ootame kuni 9. märts 2023. aastal.

Patsientide esindusorganisatsioonide arvamuse esitamise vorm.

Taotluse nr ja linkTaotluse nimetusTaotluse esitajaLisaandmedMeditsiinilise efektiivsuse hinnang (MTH)Kulutõhususe hinnang (KTH
1179Oftalmoloogia eriala kaasajastamineEesti Haigekassa   
1190Kõhuaordi aneurüsmi sõeluuring (AAA sõeluuring)Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts   
1218ÖsofagogastroduodenoskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1219KoloskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1220Sõeluuringu koloskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1221Verekomponentide ülekanneEesti Hematoloogide Selts   
1223Laborimeditsiini teenuste kaasajastamineEesti Haigekassa   
1253Kodune peritoneaaldialüüsi ravipäev, Hemodialüüsi seanssEesti Haigekassa   
1314Mammograafia lisaprojektsioonEesti Radioloogia Ühing   
1315Mammogrammid (CC ja MLO)Eesti Radioloogia Ühing   
13163D mammogrammid (CC ja MLO)Eesti Radioloogia Ühing   
1317Biopsia võtmine magnettomograafia kontrolli allEesti Radioloogia Ühing   
1318Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine jämenõelagaEesti Radioloogia Ühing   
1319Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine peennõelagaEesti Radioloogia Ühing   
1320Rinnanäärme vaakumbiopsia võtmineEesti Radioloogia Ühing   
1321Rinnakolde preoperatiivne/ravieelne märgistamineEesti Radioloogia Ühing   
1353Crohni tõve keerukate perianaalsete fistulite ravi darvadstrotseeliga, 1 ravikordEesti Gastroenteroloogide Selts   
1362Vesivedelikku dreneeriv mikroshunt (mikroseade)Eesti Silmakirurgide Selts   
1383Kopsuvähi kemoteraapiakuur: pembrolizumab kombinatsioonis karboplatiini ja kas paklitakseeli või nab-paklitakseeliga metastaatilise lamerakk-NSCLC esimese rea raviks täiskasvanuteleEesti Onkoteraapia Ühing   
1387Ravikombinatsioon nivolumab+ipilimumabEesti Onkoteraapia Ühing   
1394Radioligandravi ja neuroendokriinkasvaja isotoopravi (1 raviprotseduur)Eesti Radioloogia Ühing, Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts, Eesti Nukleaarmeditsiini Selts, Eesti Onkoloogide Selts, Eesti Uroloogide Selts   
1399Pisarapunkti ja pisarakanali sulguridEesti Oftalmoloogide Selts   
1400Silma eesmise segmendi topograafiline uuringEesti Oftalmoloogide Selts   
1401Bioloogiline ravi ninapolüpoosiga raske kroonilise rinosinusiidi korral, interleukiin (IL)-4/IL-13 signaaliülekannet pärssiva antikehaga, 4-nädalane ravikuurEesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea- ja Kaelakirurgide Selts   
1402Silma siserõhu mõõtmineEesti Oftalmoloogide Selts   
1404Raviotstarbeline pehme kontaktläätsEesti Oftalmoloogide Selts   
1408Silma optiline biomeetria ja kunstläätse tugevuse kalkulatsioonEesti Oftalmoloogide Selts   
1412Silma eesmise segmendi struktuuri uuringudEesti Oftalmoloogide Selts   
1413Nägemistaju testidEesti Oftalmoloogide Selts   
1415PahhümeetriaEesti Oftalmoloogide Selts   
1425Refraktaarse/retsidiveerunud difuusse B-suurrakklümfoomi ravikuur polatuzumabi ja immuunkemoteraapiagaEesti Hematoloogide Selts   
1426Ravikuur rekombinantse von Willebrandi faktori kontsentraadiga, 650 toimeühikut (TÜ)Eesti Hematoloogide Selts   
1428Ravi kaplatsizumabiga omandatud trombootilise trombotsütopeenilise purpura (aTTP)  korralEesti Nefroloogide Selts   
1429Logopeediliste teenuste kaasajastamineEesti Logopeedide Ühing   
1437Durvalumab’i lisamine levinud väikerakulise kopsuvähi raviskeemiEesti Kliiniliste Onkoloogide Selts   
1443PD-L1 biomarkeri määramine VENTANA SP142 kloonigaEesti Patoloogide Selts   
1444NTRK geenifusioonide määramine VENTANA pan-TRK testigaEesti Patoloogide Selts   
1453Paroksüsmaalse öise hemoglobinuuria ravi ravulizumabiga või ekulizumabiga, 1 viaalEesti Hematoloogide Selts   
1456Immunohistokeemiline uuring - ALK biomarkeri määramine VENTANA D5F3 kloonigaEesti Patoloogide Selts   
1457Immunohistokeemiline uuring - PD-L1 ekspressiooni määramine Eesti Patoloogide Selts   
1458B-rakulise ägeda lümfoblastleukeemia ravi tisageenlekleutseeligaEesti Hematoloogide Selts   
1459Diffuusse B-suurakklümfoomi ravi tisageenlekleutseeligaEesti Hematoloogide Selts   
1463Mao- ja söögitorukasvajate kemoteraapiakuurEesti Onkoteraapia Ühing   
1471Bioloogiline ravi ravulizumabiga (Ultomir) atüüpilise hemolüütilis-ureemilise sündroomi (aHUS) korral, 1 manustamiskordEesti Nefroloogide Selts   
1473Geeninõustaja vastuvõttEesti Meditsiinigeneetika Selts   
1481Kroonilise migreeni profülaktiline ravi eptinezumabigaL. Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts, Eesti Peavalu Selts   
1484Fotodünaamiline teraapia verteporfiinigaEesti Oftalmoloogide SeltsLisaandmed 1484MTH 1484KTH 1484
1486Ravi ninasiseselt manustatava esketamiiniga, 1 manustamiskordEesti Psühhiaatrite Selts  KTH 1486
1488Ravi amivantamabiga, 1 manustamiskordEesti Onkoteraapia Ühing   
1492GrupiloovteraapiaEesti Loovteraapiate Ühing, Eesti Muusikateraapia Ühing, Eesti Psühhiaatrite Selts   
1493Individuaalne loovteraapiaEesti Loovteraapiate Ühing, Eesti Muusikateraapia Ühing, Eesti Psühhiaatrite Selts   
1495Hulgimüeloomi ravikuur daratumumabiga, üks manustamiskordEesti Hematoloogide Selts   
1497Retsidiveerunud või refraktaarse CMV vireemia ennetav ravi maribaviirigaEesti Kudede ja Organite Transplantatsiooni Ühing   
1499Pembrolizumab kombinatsioonis lenvatiniibiga kaugelearenenud või retsidiveerunud endomeetriumi kartsinoomi ravis, kellel haigus progresseerub ravi ajal või pärast ravi mis tahes plaatinat sisaldava raviskeemiga ning kellele ei sobi kuratiivne kirurgiline ravi ega kiiritusraviEesti Onkoteraapia Ühing, Eesti Onkoloogide Selts  KTH 1499
1502Pembrolizumab kombinatsioonis kemoteraapiaga kõrge riskiga varajase kolmiknegatiivse rinnanäärmevähi neoadjuvantraviks ja monoteraapiana lõikusjärgses adjuvantraviksEesti Onkoteraapia Ühing   
1504Immuunravi avelumabiga monoteraapiana esmavaliku säilitusraviks paikselt levinud või metastaatilise uroteliaalse kartsinoomiga täiskasvanud patsientidel, kes on progressioonivabad pärast plaatinapõhist keemiaraviEesti Onkoteraapia Ühing   
1505Trastuzumabderukstekaan (T-Dxd) monoteraapiana mitteresetseeritava või metastaatilise HER2-positiivse rinnavähi raviks täiskasvanud patsientidel, kes on eelnevalt saanud vähemalt kaks raviliini  HER2-positiivse rinnavähigaEesti Onkoteraapia Ühing   
1509Reumatoidartriidi ja psoriaatilise artropaatia ravi JAK-inhibiitoriga, neljanädalane ravikuur (reumatoidartriit)Eesti Reumatoloogia Selts   
1512Ühekordne mortsellaator ja mortsellatsioonikott. Ühekordsed põhi- ja lisatroakaarid.Eesti Naistearstide Selts   
1515Maliigse hüpertermia ravi dantroleeniga Eesti Haigekassa   
1519AnaalmanomeetriaTallinna Kirurgide Selts MTH 1519KTH 1519
1520Kõrvalesta kirurgiline rekonstruktsioon mikrootia korralEesti HaigekassaLisaandmed 1520MTH 1520 
1521Embrüote siirdamiseelne geneetiline analüüs ehk embrüodiagnostikaEesti Haigekassa   
1522Paroksüsmaalse öise hemoglobinuuria ravi pegtsetakoplaanigaOY Swedish Orphan Biovitrum Ab MTH 1522KTH 1522
1523Amüloid-PET-uuringEesti Radioloogia Ühing, Eesti Nukleaarmeditsiini Selts, L. Puusepa nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts, Eesti Psühhiaatrite Selts

Lisaandmed 1523

Lisaandmed 2 1523

Lisaandmed 3 1523

MTH 1523KTH 1523
1524Neerukasvajate kemoteraapia, kahenädalane ravikuurEesti Onkoteraapia Ühing, Eesti Onkoloogide Selts, Eesti Kliiniliste Onkoloogide SeltsLisaandmed 1524MTH 1524KTH_1524
1525Nahahaiguste ravi fotodünaamilise teraapia (PDT) teelEesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide SeltsLisaandmed 1525MTH 1525KTH 1525
1526Adjuvantravi atesolizumabiga varases staadiumis mitte-väikerakk kopsuvähiga patsientidele operatsiooni ja plaatinapõhise kemoteraapia järgseltEesti Onkoteraapia Ühing MTH 1526 
1527Tüümuse stromaalse lümfopoetiini vastane bioloogiline ravi (anti-TSLP-ravi) astma korral, 4-nädalane ravikuurEesti Kopsuarstide Selts MTH 1527 
1528Bioloogiline ravi mepolizumab’iga EGPA (eosinofiilne granulomatoos polüangiidiga) korral, 4-nädalane ravikuurEesti Kopsuarstide Selts, Eesti Reumatoloogia Selts MTH 1528KTH 1528
1529Emfüseemi progresseerumise vastane asendusravi alfa-1 proteinaasi inhibiitori puudulikkuse korral, 1000 mgEesti Kopsuarstide Selts MTH 1529KTH_1529
1530Bioloogiline ravi mepolizumab’iga hüpereosinofiilise sündroomi (HES) korral, 4-nädalane ravikuurEesti Kopsuarstide Selts MTH 1530KTH 1530
1531MRT põhine intensiivsusmoduleeritud väliskiiritusravi planeerimineEesti Onkoloogide SeltsLisaandmed 1531MTH 1531KTH 1531
1532Intensiivsusmoduleeritud väliskiiritusravi planeerimine ja protseduur - pärasoole pahaloomuline kasvajaEesti Onkoloogide Selts MTH 1532KTH 1532
1533Intensiivsusmoduleeritud väliskiiritusravi planeerimine ja protseduur - hingetorust, bronhist või kopsust lähtunud pahaloomuline kasvajaEesti Onkoloogide Selts MTH 1533KTH 1533
1534Seenja mükoosi (MF) või Sézary sündroomi (SS) ravi mogamulizumabiga, 1 viaalEesti Hematoloogide SeltsPatsientide esindusorganisatsiooni arvamusMTH 1534 
1535Sekundaarse ägeda müeloidleukeemia kemoteraapiakuur Vyxeos liposomal’iga (liposoomi kapseldatud daunorubitsiini ja tsütarabiini fikseeritud kombinatsiooniga)Swixx Biopharma OÜ, Eesti Hematoloogide Selts   
1536Dialektiline käitumisteraapia 1 nädalEesti Psühhiaatrite Selts

Lisaandmed 1536

Lisaandmed 2 1536

Lisaandmed 3 1536

MTH 1536KTH 1536
1537Tuppe paigaldatav tugirõngas ehk pessaar vaagnapõhjaorganite allavaje ja/või uriinipidamatuse korrektsiooniksEesti Naistearstide Selts  MTH 1537KTH 1537
1538Metastaatilise või mitteresestseeritava uveamelanoomi ravi tebentafuspigaEesti Onkoteraapia Ühing, Medison Pharma Eesti OÜLisaandmed 1538MTH 1538KTH 1538
1539Metastaatilise kolorektaalkasvaja kemoteraapiakuurEesti Onkoteraapia Ühing MTH 1539 
1540Pembrolizumabi adjuvantravi neerurakk-kartsinoomiga täiskasvanutele, kellel on suurenenud risk haiguse retsidiivi tekkeks pärast nefrektoomiat või pärast nefrektoomiat ja metastaatiliste kollete resektsiooniMerck Sharp & Dohme OÜ, Eesti Onkoteraapia ÜhingLisaandmed 1540MTH 1540KTH 1540
1541Pembrolizumab monoteraapiana mikrosatelliitide kõrge ebastabiilsusega (microsatellite instability-high, MSI-H) või valepaardumis-reparatsiooni geeni defekt-susega (mismatch repair deficient, dMMR) kasvajate raviksMerck Sharp & Dohme OÜ, Eesti Onkoteraapia Ühing MTH 1541 
1542Pembrolizumab kombinatsioonis kemoteraapiaga koos bevatsizumabiga või ilma, persisteeriva, retsidiveerunud või metastaatilise emakakaelavähi raviks täiskasvanutel, kelle kasvaja ekspresseerib PD-L1 CPS-iga ≥ 1Merck Sharp & Dohme OÜ, Eesti Onkoteraapia Ühing MTH 1542 
1543Pea- ja kaelapiirkonna vähi ravi pembrolizumabi monoteraapia või kombinatsioonraviga plaatinat ja 5-fluorouratsiili sisaldava kemoteraapiagaMerck Sharp & Dohme OÜ, Eesti Onkoteraapia Ühing MTH 1543KTH 1543
1544Intensiivsusmoduleeritud väliskiiritusravi planeerimine ja protseduur - söögitoru pahaloomuline kasvajaEesti Onkoloogide Selts MTH 1544KTH 1544
1545Korduv transkraniaalne magnetstimulatsioon (ingl k Repetetive Transcranial Magnetic Stimulation, rTMS)Eesti Psühhiaatrite Selts MTH 1545 
1546Oksüdatiivse stressi taseme määramineEesti Viljatusravi ja Embrüoloogia Selts   
1547Sakituzumabgovitekaani monoteraapia mitteopereeritava või metastaatilise kolmiknegatiivse rinnavähi raviks täiskasvanud patsientidel, kes on saanud kaks või enam varasemat süsteemravi liini, sh vähemalt üks neist kaugelearenenud haiguse vastuSwixx Biopharma OÜ, Eesti Onkoteraapia Ühing MTH 1547KTH 1547
1548Neuromuskulaarne ultraheli (NMUH)Eesti Kliinilise Neurofüsioloogia Selts, L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide SeltsLisaandmed 1548MTH 1548 
1549Füsioteraapia individuaalne (kestus 30 min) Eesti Füsioterapeutide Liit, Eesti Taastusarstide Selts   
1550Retsidiveerunud või refraktaarse follikulaarse lümfoomi ravi mosunetuzumabiga, 1 mg Eesti Hematoloogide Selts

Lisaandmed 1550

Lisaandmed 2 1550

MTH 1550KTH 1550
1551Totsilizumab tsütokiinide vabanemise sündroomi raviks lastel ja täiskasvanutel CAR-T rakuravi ja bispetsiifilise antikeha ravi tüsistusenaEesti Hematoloogide Selts MTH 1551 
1552Meditsiinilise kinnise lasteasutuse teenuse voodipäev (alla 19-aastasele isikule)Eesti Psühhiaatrite SeltsLisaandmed 1552  
1553Gestatsioondiabeedi nõustamine (ämmaemand)Eesti Ämmaemandate Ühing   
1554Vastsündinu ja imiku toitmisnõustamineEesti Ämmaemandate Ühing   
1555Vaimse tervise nõustamine perinataalperioodisEesti Ämmaemandate Ühing   
1556Generaliseeritud pustuloosse psoriaasi ravi spesolimabigaEesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide SeltsLisaandmed 1556MTH 1556KTH 1556
1557Hulgimüeloomi ravikuur teklistamabigaJohnson & Johnson UAB Eesti filiaal MTH 1557 
1558Toitumisterapeudi individuaalkonsultatsioonEesti Toitumisteraapia Assotsiatsioon   
1559Spinaalse lihasatroofia (SMA) sõeluuring vastsündinuteleEesti Meditsiinigeneetika Selts  KTH 1559
1560Tsütomegaloviirus- ja adenoviirusinfektsiooni ennetav ravi ja ravi tsidofoviirigaEesti Kudede ja Organite Transplantatsiooni ÜhingLisaandmed 1560MTH 1560KTH 1560
1561Viirusspetsiifiliste T-lümfotsüütide tootmineEesti Kudede ja Organite Transplantatsiooni Ühing   
1562Vereloome tüvirakuproduktist α/β T- ja CD19+ B- lümfotsüütide ex vivo eemaldamine. Vereloome tüvirakuproduktist CD34+ rakkude ex vivo positiivne selektsioon.Eesti Kudede ja Organite Transplantatsiooni Ühing   
1563Muutuvkulude jooksev indekseerimine perearstiabi kulumudelisEesti Perearstide Selts   
1564Tööjõukulu arvestamise metoodika ühtlustamine tervishoiusektorisEesti Perearstide Selts   
1565Bioloogiline ravi hiidrakulise arteriidi korral, neljanädalane ravikuurEesti Reumatoloogia SeltsLisaandmed 1565 KTH 1565
1566Hodgkini lümfoomi keemiaravikuur. Ravikuur brentuksimabvedotiiniga, 1 viaal.Eesti Hematoloogide Selts

Lisaandmed 1566

Lisaandmed 2 1566

Lisaandmed 3 1566

MTH 1566KTH 1566
1567Rinna- ja munasarjavähi täppisennetuse tervikteenusEesti Onkoloogide Selts   
1568Perearsti nimistut teenindava täistööajaga kolmanda pereõe rahastamineEesti Perearstide Selts    
1569Perearsti nimistut teenindava täistööajaga abiarsti (üldarsti kvalifikatsioonile vastav, mitte tudeng) rahastamineEesti Perearstide Selts    
1570Esmatasandi piirkondlik kriisikeskusEesti Perearstide Selts    
1571Abiarstinduse tervishoiuteenus perearsti juhendamiselEesti Perearstide Selts    
1572Perearsti rahastusmudeli pearaha perearsti ning perearsti puhkuseagse asendaja tööjõukulu komponendi muutmine praeguselt 147 töötunnilt kuus 168 töötunniksEesti Perearstide Selts    
1573Eriõe vastuvõtt/kaugvastuvõtt esmatasandilEesti Perearstide Selts    
1574Generaliseerunud myasthenia gravis ravi alfaefgartigimoodigaL. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts, Medison Pharma Estonia OÜ MTH 1574KTH 1574
1575Intrakraniaalne elektroentsefalograafia (EEG)L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide SeltsLisaandmed 1575MTH 1575KTH 1575
1576Neuroloogi haiglasisene konsultatsioonL. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide SeltsLisaandmed 1576  
1577Neuroloogi ambulatoorsed vastuvõtudL. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts   
1578Insuldiravi voodipäevL. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide SeltsLisaandmed 1578  
1579Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuurAstraZeneca Eesti OÜ, Eesti Onkoteraapia Ühing MTH 1579 
1580Lüsosomaalse happelise lipaasi puudulikkuse ensüümasendusravi alfasebelipaasigaAstraZeneca Eesti OÜ MTH 1580KTH 1580
1581Lapseea algusega hüpofosfataasia ensüümasendusravi alfaasfotaasigaAstraZeneca Eesti OÜ MTH 1581 
1582Ambulatoorse ja statsionaarse neuroloogilise patsiendi esmase raviplaani koostamine või muutmine multidistsiplinaarse eksperdikomisjoni poolt (meeskonnas vähemalt kolm eriarsti - neuroloogi)L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts   
1583Haavandilise koliidi ravi JAK-inhibiitoriga, neljanädalane ravikuurAbbvie Eesti OÜ   
1584Retrograatne kolangio-pankreatograafia (ERCP)Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing    
1585Loote ultraheliuuring koos haigusriskide hindamisega raseduse esimesel trimestrilEesti Naistearstide Selts   
1586Galsulfaas VI tüüpi mukopolüsahharidoosi pikaajaliseks ensüümasendusraviksBioMarin International Limited  KTH 1586

 

Register 2022. a menetletavate taotluste kohta

2022. aasta taotluste menetlemise ajakava.

2022. aastaks laekunud tervishoiuteenuste loetelu muutmise ettepanekute loetelu ja sisuga on võimalik tutvuda allpool. Kokkuvõttetabelis laekunud ettepanekutest saab ülevaate ettepanekutele koostatud eksperthinnangutest ja ettepanekute kohta tehtud otsustest. Täiendavate küsimuste korral ettepanekute kohta palume ühendust võtta aadressil kadri.popilenkov [at] tervisekassa.ee

Tervishoiuteenuste loetelu komisjon

2018. aastal moodustati Tervisekassa juhatusele nõuandva õigusega alaline tervishoiuteenuste loetelu komisjon, mille eesmärk on loetelu täiendamise, tervishoiuteenuse loetelust väljaarvamise, tervishoiuteenusele rakenduskriteeriumide lisamise või muutmise suhtes Tervisekassa juhatusele arvamuse andmine. Komisjon lähtub oma töös Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrusest nr 62 „Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord“.

 • Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute tööplaan
 • Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute protokollid

Haiglaravimite komisjon

2018. aastal moodustati Tervisekassa juhatusele nõuandva õigusega alaline haiglaravimite komisjon, mille eesmärk on Tervisekassa juhatusele arvamuse andmine Vabariigi määruse "Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu" muutmise kohta ravimite osas, lähtudes Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrusest nr 62 „Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord".

Oluline informatsioon patsientide esindusorganisatsioonidele

Selleks, et Tervisekassale esitatud ettepanekute kohta koostatavad eksperthinnangud ja tehtavad otsused arvestaksid vajadusel ka patsientide seisukohast olulisi aspekte, küsib Tervisekassa enne hinnangute koostamist patsientide huve esindavate organisatsioonide arvamust ettepanekute sisu kohta patsientide vaatest. Arvamuse esitamiseks tuleb täita allolev vorm iga ettepaneku kohta eraldi, mille osas peate oluliseks organisatsiooni ühise arvamuse esitamist, ja saata see aadressile info [at] tervisekassa.ee. Arvamusi ootame kuni 8. märts 2022. aastal.

Patsientide esindusorganisatsioonide arvamuse esitamise vorm.

Taotluse nr ja linkTaotluse nimetusTaotluse esitajaLisaandmedMeditsiinilise efektiivsuse hinnang (MTH)Kulutõhususe hinnang (KTH)
1099Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur carfilzomiibigaEesti Hematoloogide Selts   

1104

Lisa 1104

Toitumisterapeudi nõustamine pärlike haiguste korral eriarsti suunamiselEesti Meditsiinigeneetika Selts   
1125Taastusravi interdistsiplinaarne meeskonnatööEesti Taastusarstide Selts   
1179Oftalmoloogia eriala kaasajastamineEesti Haigekassa   
1190Kõhuaordi aneurüsmi sõeluuring (AAA sõeluuring)Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts   
1197Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine testraviks (1A2133)Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts   
1198Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine püsiraviks (1A2134)Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts   
1199Seljaaju neurostimulaatori vahetus (1A2135)Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts   
1218ÖsofagogastroduodenoskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1219KoloskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1220Sõeluuringu koloskoopiaEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   
1221Verekomponentide ülekanneEesti Hematoloogide Selts   
1223Laborimeditsiini teenuste kaasajastamineEesti Haigekassa   
1253Kodune peritoneaaldialüüsi ravipäev, Hemodialüüsi seanssEesti Haigekassa   
1273HIV indikaatorseisunditest juhinduv testimine esmatasandil kasutades digitaliseeritud Diagnostic Matchi algoritmeEesti Perearstide Selts   
1274E-Perearstikeskus (Turvaline digikeskkond perearstikeskuse ning patsiendi vahelise kommunikatsiooni võimaldamiseks)Eesti Perearstide Selts   
1279Patsiendimanune (POCT) ultraheliuuring esmatasandil pearahasisese uuringunaEesti Perearstide Selts   
13025q spinaalse lihasatroofia ravikuur nusinerseenigaEesti Lasteneuroloogide Selts   
1307Otorinolarüngoloogia teenuste nüüdisajastamineEesti Haigekassa   
1309Lisavahendite sisu defineerimineEesti Haigekassa   
1314Mammograafia lisaprojektsioonEesti Radioloogia Ühing   
1315Mammogrammid (CC ja MLO)Eesti Radioloogia Ühing   
13163D mammogrammid (CC ja MLO)Eesti Radioloogia Ühing   
1317Biopsia võtmine magnettomograafia kontrolli allEesti Radioloogia Ühing   
1318Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine jämenõelagaEesti Radioloogia Ühing   
1319Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine peennõelagaEesti Radioloogia Ühing   
1320Rinnanäärme vaakumbiopsia võtmineEesti Radioloogia Ühing   
1321Rinnakolde preoperatiivne/ravieelne märgistamineEesti Radioloogia Ühing   
1353Crohni tõve keerukate perianaalsete fistulite ravi darvadstrotseeliga, 1 ravikordEesti Gastroenteroloogide Selts

Lisaandmed 1353

Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus

 KTH 1353
1362Vesivedelikku dreneeriv mikroshunt (mikroseade)Eesti Silmakirurgide Selts   
1382Atesolizumabi lisamine levinud väikerakk kopsuvähi raviskeemiEesti Onkoteraapia Ühing   
1383Kopsuvähi kemoteraapiakuur: pembrolizumab kombinatsioonis karboplatiini ja kas paklitakseeli või nab-paklitakseeliga metastaatilise lamerakk-NSCLC esimese rea raviks täiskasvanuteleEesti Onkoteraapia Ühing   
1387Ravikombinatsioon nivolumab+ipilimumabEesti Onkoteraapia Ühing   
1388Eriõe vastuvõttEesti Õdede Liit   
1389Suukaudsed täisväärtuslikud ja modulaarsed toitmisravi preparaadid (oral nutritional supplements)Eesti Kliinilise Toitmise Selts  KTH 1389
1394Radioligandravi ja neuroendokriinkasvaja isotoopravi (1 raviprotseduur)Eesti Radioloogia Ühing, Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts, Eesti Nukleaarmeditsiini Selts, Eesti Onkoloogide Selts, Eesti Uroloogide Selts   
1399Pisarapunkti ja pisarakanali sulguridEesti Oftalmoloogide Selts   
1400Silma eesmise segmendi topograafiline uuringEesti Oftalmoloogide Selts   
1401Bioloogiline ravi ninapolüpoosiga raske kroonilise rinosinusiidi korral, interleukiin (IL)-4/IL-13 signaaliülekannet pärssiva antikehaga, 4-nädalane ravikuurEesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea- ja Kaelakirurgide Selts  KTH 1401
1402Silma siserõhu mõõtmineEesti Oftalmoloogide Selts   
1404Raviotstarbeline pehme kontaktläätsEesti Oftalmoloogide Selts   
1408Silma optiline biomeetria ja kunstläätse tugevuse kalkulatsioonEesti Oftalmoloogide Selts   
1412Silma eesmise segmendi struktuuri uuringudEesti Oftalmoloogide Selts   
1413Nägemistaju testidEesti Oftalmoloogide Selts   
1415PahhümeetriaEesti Oftalmoloogide Selts   
1417Atesolizumab kombinatsioonis nab-paklitakseeliga PD-L1 positiivse mitteresetseeritava lokaalselt levinud või metastaatilise kolmiknegatiivse rinnavähi esimese rea ravisEesti Onkoteraapia Ühing   
1419Kombineeritud immuunravi CTLA4 antikeha ipilimumab ja PD-1 antikeha nivolumab metastaatilise melanoomi ravis esimeses raviliinisEesti Onkoteraapia Ühing   
1425Refraktaarse/retsidiveerunud difuusse B-suurrakklümfoomi ravikuur polatuzumabi ja immuunkemoteraapiagaEesti Hematoloogide SeltsLisaandmed 1425  
1426Ravikuur rekombinantse von Willebrandi faktori kontsentraadiga, 650 toimeühikut (TÜ)Eesti Hematoloogide Selts   
1427Tsütomegaloviirusinfektsiooni profülaktika letermovirigaEesti Kudede ja Organite Transplantatsiooni Ühing   
1428Ravi kaplatsizumabiga omandatud trombootilise trombotsütopeenilise purpura (aTTP)  korralEesti Nefroloogide Selts  KTH 1428
1429Logopeediliste teenuste kaasajastamineEesti Logopeedide Ühing   
1437Durvalumab’i lisamine levinud väikerakulise kopsuvähi raviskeemiEesti Kliiniliste Onkoloogide Selts   
14405q spinaalse lihasatroofia ravi onasemnogeen abeparvovekigaEesti Lasteneuroloogide Selts   
1443PD-L1 biomarkeri määramine VENTANA SP142 kloonigaEesti Patoloogide Selts   
1444NTRK geenifusioonide määramine VENTANA pan-TRK testigaEesti Patoloogide Selts   
1453Paroksüsmaalse öise hemoglobinuuria ravi ravulizumabiga või ekulizumabiga, 1 viaalEesti Hematoloogide Selts  KTH 1453
1455Fiiberendoskoopiline (FEES) neelamisuuring neuroloogiliste haigustega inimestelLudvig Puusepa nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts   
1456Immunohistokeemiline uuring - ALK biomarkeri määramine VENTANA D5F3 kloonigaEesti Patoloogide Selts   
1457Immunohistokeemiline uuring - PD-L1 ekspressiooni määramine Eesti Patoloogide Selts   
1458B-rakulise ägeda lümfoblastleukeemia ravi tisageenlekleutseeligaEesti Hematoloogide Selts   
1459Diffuusse B-suurakklümfoomi ravi tisageenlekleutseeligaEesti Hematoloogide Selts   

1461

Lisa 1461

Gemtuzumabosogamitsiini kasutamine 1 kuu kuni 18-aastaste laste ravirefraktaarse või retsidiveerunud ägeda müeloidse leukeemia ravisEesti Hematoloogide Selts   
1463Mao- ja söögitorukasvajate kemoteraapiakuurEesti Onkoteraapia Ühing   
1471Bioloogiline ravi ravulizumabiga (Ultomir) atüüpilise hemolüütilis-ureemilise sündroomi (aHUS) korral, 1 manustamiskordEesti Nefroloogide Selts   
1473Geeninõustaja vastuvõttEesti Meditsiinigeneetika Selts   
1474Taastusravi teenuste nüüdisajastamineEesti Haigekassa   
1478Kõnni- ja vertikaliseerimise tehnoloogia taastusravisEesti Taastusarstide Selts MTH 1478KTH 1478
1479Ülajäsemete funktsiooni taastamist toetavad vahendidEesti Taastusarstide Selts MTH 1479KTH 1479
1480Invasiivkardioloogia teenuste rakendustingimuste muutmineEesti Kardioloogide Selts   
1481Kroonilise migreeni profülaktiline ravi eptinezumabigaL. Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts, Eesti Peavalu Selts MTH 1481KTH 1481
1482Rauavaegusaneemia ravi intravenoosselt manustatava rauapreparaadigaEesti Transfusioonmeditsiini Selts, Eesti Anestesioloogide Selts

Lisaandmed 1482

 KTH 1482
1483Endoskoobipealse klipsi (OVESCO klipsi) asetamineEesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing

Lisaandmed 1483

Lisaandmed 2 1483

MTH 1483KTH 1483
1484Fotodünaamiline teraapia verteporfiinigaEesti Oftalmoloogide SeltsLisaandmed 1484MTH 1484KTH 1484
1485Sakraalne neuromodulatsioon fekaalinkontinentsi ravisTallinna Kirurgide SeltsLisaandmed 1485MTH 1485KTH 1485
1486Ravi ninasiseselt manustatava esketamiiniga, 1 manustamiskordEesti Psühhiaatrite Selts MTH 1486KTH 1486
1487Süsteemse erütematoosse luupuse (SLE) ravi anifrolumabiga, 4-nädalane ravikuurEesti Reumatoloogia SeltsLisaandmed 1487MTH 1487KTH 1487
1488Ravi amivantamabiga, 1 manustamiskordEesti Onkoteraapia Ühing MTH 1488 
1489Stressinkontinentsi ravi polüakrüülamiid hüdrogeeligaEesti Naistearstide Selts

Lisaandmed 1 1489

Lisaandmed 2 1489

Lisaandmed 3 1489

MTH 1489

MTH lisa 1489

KTH 1489
1490Pehmete kudede laserkoagulatsioon operatsioonitoasEesti Lastekirurgide SeltsLisaandmed 1490 KTH 1490
1491Peaajuarterite embolisatsiooni vältimise seadeEesti Kardioloogide Selts MTH 1491KTH 1491
1492GrupiloovteraapiaEesti Loovteraapiate Ühing, Eesti Muusikateraapia Ühing, Eesti Psühhiaatrite Selts

Lisaandmed 1 1492

Lisaandmed 2 1492

  
1493Individuaalne loovteraapiaEesti Loovteraapiate Ühing, Eesti Muusikateraapia Ühing, Eesti Psühhiaatrite Selts

Lisaandmed 1 1493

Lisaandmed 2 1493

  
1494Retsidiveerunud või refraktaarse hulgimüeloomi ravi isatuksimabi ja pomalidomiidigaEesti Hematoloogide Selts MTH 1494KTH 1494
1495Hulgimüeloomi ravikuur daratumumabiga, üks manustamiskordEesti Hematoloogide SeltsPatsientide arvamus (ei ole esitatud organisatsiooni kaudu)MTH 1495 
1496Luumetastaaside ravi 223-raadiumigaEesti Radioloogia Ühing, Eesti Uroloogide Selts, Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts, Eesti Onkoloogide Selts, Eesti Nukleaarmeditsiini SeltsLisaandmed 1496 KTH 1496
1497Retsidiveerunud või refraktaarse CMV vireemia ennetav ravi maribaviirigaEesti Kudede ja Organite Transplantatsiooni ÜhingLisaandmed 1497MTH 1497KTH 1497
1498Reumatoidartriidi ja psoriaatilise artropaatia ravi JAK-inhibiitoriga, neljanädalane ravikuurEesti Reumatoloogia SeltsLisaandmed 1498 KTH 1498
1499Pembrolizumab kombinatsioonis lenvatiniibiga kaugelearenenud või retsidiveerunud endomeetriumi kartsinoomi ravis, kellel haigus progresseerub ravi ajal või pärast ravi mis tahes plaatinat sisaldava raviskeemiga ning kellele ei sobi kuratiivne kirurgiline ravi ega kiiritusraviEesti Onkoteraapia Ühing, Eesti Onkoloogide SeltsLisaandmed 1499MTH 1499KTH 1499
1500Pembrolizumab monoteraapiana mikrosatelliitide kõrge ebastabiilsusega (microsatellite instability-high, MSI-H) või valepaardumisreparatsiooni geeni  defektsusega (mismatch repair deficient, dMMR) metastaatilise kolorektaalvähi esimese rea raviks täiskasvanuteleEesti Onkoteraapia Ühing MTH 1500 
1501Pembrolizumab kombinatsioonis plaatinat ja fluoropürimidiini sisaldava kemoteraapiaga 
esimese rea ravis lokaalselt kaugelearenenud mitteresetseeritava või metastaatilise söögitoru kartsinoomiga või mao-söögitoru HER2-negatiivse adenokartsinoomiga patsientidel, kelle kasvaja ekspresseerib PD-L1 CPS-iga ≥ 10
Eesti Onkoteraapia ÜhingLisaandmed 1501MTH 1501KTH 1501
1502Pembrolizumab kombinatsioonis kemoteraapiaga kõrge riskiga varajase kolmiknegatiivse rinnanäärmevähi neoadjuvantraviks ja monoteraapiana lõikusjärgses adjuvantraviksEesti Onkoteraapia ÜhingLisaandmed 1502

MTH 1502

MTH lisa 1502

KTH 1502
1503Rinnavähi koe geeniekspressioonanalüüs adjuvantse keemiaravi raviotsuseksEesti Onkoteraapia Ühing MTH 1503KTH 1503
1504Immuunravi avelumabiga monoteraapiana esmavaliku säilitusraviks paikselt levinud või metastaatilise uroteliaalse kartsinoomiga täiskasvanud patsientidel, kes on progressioonivabad pärast plaatinapõhist keemiaraviEesti Onkoteraapia Ühing MTH 1504KTH 1504
1505Trastuzumabderukstekaan (T-Dxd) monoteraapiana mitteresetseeritava või metastaatilise HER2-positiivse rinnavähi raviks täiskasvanud patsientidel, kes on eelnevalt saanud vähemalt kaks raviliini  HER2-positiivse rinnavähigaEesti Onkoteraapia ÜhingLisaandmed 1505MTH 1505KTH 1505
1506Pembrolizumab kombinatsioonis kemoteraapiaga lokaalselt retsidiveerunud mitteresetseeritava
või metastaatilise kolmiknegatiivse rinnanäärmevähi ravis patsientidel, kelle kasvaja ekspresseerib PD-L1 CPS-iga ≥ 10 ja kes ei ole saanud eelnevalt kemoteraapiat metastaatilise haiguse raviks
Eesti Onkoteraapia ÜhingLisaandmed 1506MTH 1506KTH 1506
1507Isiksuse uuring. Kognitiivse funktsiooni uuring.Eesti Lastearstide Selts, Eesti Psühhiaatrite SeltsLisaandmed 1507 KTH 1507
1508Täiskasvanud patsientide Clostridioides difficile infektsiooni retsidiivide ravi ja ennetamineEesti Infektsioonhaiguste SeltsLisaandmed 1508MTH 1508KTH 1508
1509Reumatoidartriidi ja psoriaatilise artropaatia ravi JAK-inhibiitoriga, neljanädalane ravikuur (reumatoidartriit)Eesti Reumatoloogia SeltsLisaandmed 1509 KTH 1509
1510Reumatoidartriidi ja psoriaatilise artropaatia ravi JAK-inhibiitoriga, neljanädalane ravikuur (anküloseeriv spondüliit)Eesti Reumatoloogia SeltsLisaandmed 1510 KTH 1510
1511Bioloogiline ravi kroonilise urtikaaria korralEesti Immunoloogide ja Allergoloogide SeltsLisaandmed 1511 KTH 1511
1512Ühekordne mortsellaator ja mortsellatsioonikott. Ühekordsed põhi- ja lisatroakaarid.Eesti Naistearstide SeltsLisaandmed 1512  
15132. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi, psoriaatilise artropaatia ja juveniilse idiopaatilise artriidi korral, neljanädalane ravikuurEesti Haigekassa  KTH 1513
1514Alalõualiigese unilateraalne endoproteesEesti Näo-lõualuudekirurgia Selts, Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts, Eesti Ortopeedia Selts

Lisaandmed 1 1514

Lisaandmed 2 1514

 KTH 1514
1515Maliigse hüpertermia ravi dantroleeniga Eesti Haigekassa   
1516Rinnakasvaja HER2-blokaadi sisaldav kemoteraapia, 3-nädalane ravikuurEesti Kliiniliste Onkoloogide Selts  KTH 1516
1517Soolise ebakõlaga patsiendi arstliku ekspertiisikomisjoni konsiilium (AEK)Eesti Psühhiaatrite Selts   
1518Fenestreeritud ehk avadega ja harulise aordi stentproteesi kasutuselevõtmine (FEVAR ja BEVAR)Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts   
1519AnaalmanomeetriaTallinna Kirurgide Selts   
1520Kõrvalesta kirurgiline rekonstruktsioon mikrootia korralEesti Haigekassa   
1521Embrüote siirdamiseelne geneetiline analüüs ehk embrüodiagnostikaEesti Haigekassa   

Register 2021. a menetletavate taotluste kohta

2021. aasta taotluste menetlemise ajakava.

2021. aastaks laekunud tervishoiuteenuste loetelu muutmise ettepanekute loetelu ja sisuga on võimalik tutvuda allpool. Kokkuvõttetabelis laekunud ettepanekutest saab ülevaate ettepanekutele koostatud eksperthinnangutest ja ettepanekute kohta tehtud otsustest. Täiendavate küsimuste korral ettepanekute kohta palume ühendust võtta aadressil kadri.popilenkov [at] tervisekassa.ee.

Tervishoiuteenuste loetelu komisjon

2018. aastal moodustati Tervisekassa juhatusele nõuandva õigusega alaline tervishoiuteenuste loetelu komisjon, mille eesmärk on loetelu täiendamise, tervishoiuteenuse loetelust väljaarvamise, tervishoiuteenusele rakenduskriteeriumide lisamise või muutmise suhtes Tervisekassa juhatusele arvamuse andmine. Komisjon lähtub oma töös Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrusest nr 62 „Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord“.

 • Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute tööplaan

 • Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute protokollid

Haiglaravimite komisjon

2018. aastal moodustati Tervisekassa juhatusele nõuandva õigusega alaline haiglaravimite komisjon, mille eesmärk on Tervisekassa juhatusele arvamuse andmine Vabariigi määruse "Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu" muutmise kohta ravimite osas, lähtudes Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrusest nr 62 „Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord".

Oluline informatsioon patsientide esindusorganisatsioonidele

Selleks, et Tervisekassale esitatud ettepanekute kohta koostatavad eksperthinnangud ja tehtavad otsused arvestaksid vajadusel ka patsientide seisukohast olulisi aspekte, küsib Tervisekassa enne hinnangute koostamist patsientide huve esindavate organisatsioonide arvamust ettepanekute sisu kohta patsientide vaatest. Arvamuse esitamiseks tuleb täita allolev vorm iga ettepaneku kohta eraldi, mille osas peate oluliseks organisatsiooni ühise arvamuse esitamist, ja saata see aadressile info [at] tervisekassa.ee. Arvamusi ootame kuni 12. märts 2021. aastal.

Patsientide esindusorganisatsioonide arvamuse esitamise vorm.

Taotluse nr ja link

Taotluse nimetus

Taotluse esitaja

Lisaandmed

Meditsiinilise efektiivsuse hinnang (MTH)

Kulutõhususe hinnang (KTH)

1099 Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur carfilzomiibiga Eesti Hematoloogide Selts     KTH 1099
1104 Toitumisterapeudi nõustamine pärlike haiguste korral eriarsti suunamisel Eesti Meditsiinigeneetika Selts      
1125 Taastusravi interdistsiplinaarne meeskonnatöö Eesti Taastusarstide Selts      
1151 Emakakaelakasvajate kemoteraapiakuur kood 326R Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts     KTH 1151
1179 Oftalmoloogia eriala kaasajastamine Eesti Haigekassa      
1190 Kõhuaordi aneurüsmi sõeluuring (AAA sõeluuring) Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts      
1197 Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine testraviks (1A2133) Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts      
1198 Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine püsiraviks (1A2134) Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts      
1199 Seljaaju neurostimulaatori vahetus (1A2135) Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts      
1218 Ösofagogastroduodenoskoopia Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing      
1219 Koloskoopia Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing      
1220 Sõeluuringu koloskoopia Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing      
1221 Verekomponentide ülekanne Eesti Hematoloogide Selts      
1223 Laborimeditsiini teenuste kaasajastamine Eesti Haigekassa      
1246 Metastaatilisse kolorektaalvähi kemoteraapiakuur (kood 218R) Eesti Onkoteraapia Ühing      
1253 Kodune peritoneaaldialüüsi ravipäev, Hemodialüüsi seanss Eesti Haigekassa      
1271 Pneumokokkinfektsiooni poolt ohustatud riskirühmade vaktsineerimine pneumokokkidevastase konjugeeritud polüsahhariidvaktsiiniga Eesti Infektsioonhaiguste Selts, Eesti Lastearstide Selts, Eesti Kopsuarstide Selts, Eesti Hematoloogide Selts, Eesti Nefroloogide Selts, Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea-ja Kaela-kirurgide Selts      
1273 HIV indikaatorseisunditest juhinduv testimine esmatasandil kasutades digitaliseeritud Diagnostic Matchi algoritme Eesti Perearstide Selts      
1274 E-Perearstikeskus (Turvaline digikeskkond perearstikeskuse ning patsiendi vahelise kommunikatsiooni võimaldamiseks) Eesti Perearstide Selts      
1279 Patsiendimanune (POCT) ultraheliuuring esmatasandil pearahasisese uuringuna Eesti Perearstide Selts      
1283 Ravikuur daratumumabiga kombinatsioonis lenalidomiidi ja deksametasooniga hulgimüeloomi raviks täiskasvanud patsientidel, kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe ravikuuri Eesti Hematoloogide Selts      
1302 5q spinaalse lihasatroofia ravikuur nusinerseeniga Eesti Lasteneuroloogide Selts      
1307 Otorinolarüngoloogia teenuste nüüdisajastamine Eesti Haigekassa      
1309 Lisavahendite sisu defineerimine Eesti Haigekassa      
1314 Mammograafia lisaprojektsioon Eesti Radioloogia Ühing      
1315 Mammogrammid (CC ja MLO) Eesti Radioloogia Ühing      
1316 3D mammogrammid (CC ja MLO) Eesti Radioloogia Ühing      
1317 Biopsia võtmine magnettomograafia kontrolli all Eesti Radioloogia Ühing      
1318 Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine jämenõelaga Eesti Radioloogia Ühing      
1319 Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine peennõelaga Eesti Radioloogia Ühing      
1320 Rinnanäärme vaakumbiopsia võtmine Eesti Radioloogia Ühing      
1321 Rinnakolde preoperatiivne/ravieelne märgistamine Eesti Radioloogia Ühing      
1325 Kolju- ja näokirurgia preoperatiivne 3D planeerimine  Eesti Näo- ja lõualuukirurgia Selts Lisaandmed 1325 MTH 1325 KTH 1325
1335 Levinud mitteväikerakk-kopsuvähi molekulaarne profileerimine Eesti Onkoteraapia Ühing      
1353 Crohni tõve keerukate perianaalsete fistulite ravi darvadstrotseeliga, 1 ravikord Eesti Gastroenteroloogide Selts     KTH 1353
1362 Vesivedelikku dreneeriv mikroshunt (mikroseade) Eesti Silmakirurgide Selts      
1366 Uue näidustuse lisamine komplekshinda 237R :
Adjuvantne pembrolizumab monoteraapia peale melanoomi (AJCC klassifikatsiooni järgi III staadium) täielikku resektsiooni täiskasvanutel
Eesti Onkoteraapia Ühing Lisaandmed 1366    
1381 1. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim psoriaasi korral, 4-nädalane ravikuur
2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim psoriaasi korral, 4-nädalane ravikuur
Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts     KTH 1381
1382 Atesolizumabi lisamine levinud väikerakk kopsuvähi raviskeemi Eesti Onkoteraapia Ühing      
1383 Kopsuvähi kemoteraapiakuur: pembrolizumab kombinatsioonis karboplatiini ja kas paklitakseeli või nab-paklitakseeliga metastaatilise lamerakk-NSCLC esimese rea raviks täiskasvanutele Eesti Onkoteraapia Ühing      
1387 Ravikombinatsioon nivolumab+ipilimumab Eesti Onkoteraapia Ühing      
1388 Eriõe vastuvõtt Eesti Õdede Liit      
1389 Suukaudsed täisväärtuslikud ja modulaarsed toitmisravi preparaadid (oral nutritional supplements) Eesti Kliinilise Toitmise Selts

Lisaandmed 1389

Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus

  KTH 1389
1394 Radioligandravi ja neuroendokriinkasvaja isotoopravi (1 raviprotseduur) Eesti Radioloogia Ühing, Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts, Eesti Nukleaarmeditsiini Selts, Eesti Onkoloogide Selts, Eesti Uroloogide Selts     KTH 1394
1397 Silma standardproteesi sobitamine Eesti Oftalmoloogide Selts      
1399 Pisarapunkti ja pisarakanali sulgurid Eesti Oftalmoloogide Selts Lisaandmed 1399 MTH 1399 KTH 1399
1400 Silma eesmise segmendi topograafiline uuring Eesti Oftalmoloogide Selts Lisaandmed 1400 MTH 1400 KTH 1400
1401 Bioloogiline ravi ninapolüpoosiga raske kroonilise rinosinusiidi korral, interleukiin (IL)-4/IL-13 signaaliülekannet pärssiva antikehaga, 4-nädalane ravikuur Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea- ja Kaelakirurgide Selts     KTH 1401
1402 Silma siserõhu mõõtmine Eesti Oftalmoloogide Selts   MTH 1402 KTH 1402
1404 Raviotstarbeline pehme kontaktlääts Eesti Oftalmoloogide Selts   MTH 1404  
1405 Jäsemete ja lülisamba 3D-röntgenuuring ehk koonuskimp-kompuutertomograafia (KK-KT) Eesti Radioloogia Ühing      

1406

lisa 1406

Virtuaalnavigatsioonibronhoskoopia Eesti Kopsuarstide Selts

Lisaandmed 1 1406

Lisaandmed 2 1406

Lisaandmed 3 1406

  KTH 1406

1407

Silmasisene ranibizumabi süst enneaegsus retinopaatia raviks Eesti Oftalmoloogide Selts     KTH 1407
1408 Silma optiline biomeetria ja kunstläätse tugevuse kalkulatsioon Eesti Oftalmoloogide Selts  

MTH 1408

MTH lisa 1408

KTH 1408
1409 Retsidiveerunud või refraktaarse ägeda lümfoblastleukeemia ravikuur blinatumomabiga, üks ravipäev Eesti Hematoloogide Selts      
1410 Pisarakihi osmolaarsuse mõõtmine Eesti Oftalmoloogide Selts  

MTH 1410

MTH lisa 1410

KTH 1410
1412 Silma eesmise segmendi struktuuri uuringud Eesti Oftalmoloogide Selts   MTH 1412 KTH 1412
1413 Nägemistaju testid Eesti Oftalmoloogide Selts   MTH 1413 KTH 1413
1415 Pahhümeetria Eesti Oftalmoloogide Selts  

MTH 1415

MTH lisa 1415

KTH 1415
1416 Pembrolizumab monoteraapiana või kombinatsioonis plaatinat ja 5-fluorouratsiili (5-FU) sisaldava
kemoteraapiaga näidustatud esimese rea ravina metastaatilise või mitteresetseeritava korduva pea- ja
kaelapiirkonna lamerakk-kartsinoomi (head and neck squamous cell carcinoma, HNSCC) raviks
täiskasvanutele, kelle kasvaja ekspresseerib PD-L1 CPS-ga ≥ 20
Eesti Onkoteraapia Ühing     KTH 1416
1417 Atesolizumab kombinatsioonis nab-paklitakseeliga PD-L1 positiivse mitteresetseeritava lokaalselt levinud või metastaatilise kolmiknegatiivse rinnavähi esimese rea ravis Eesti Onkoteraapia Ühing      
1419 Kombineeritud immuunravi CTLA4 antikeha ipilimumab ja PD-1 antikeha nivolumab metastaatilise melanoomi ravis esimeses raviliinis Eesti Onkoteraapia Ühing      
1420 Immuunravi atesolizumabiga PD-L1 positiivse (≥5%) kaugelearenenud uroteliaalse kartsinoomi esimese rea valikus, kellele ei sobi tsisplatiini sisaldav keemiaravi   Eesti Onkoteraapia Ühing     KTH 1420
1421 Immuunravi pembrolizumabiga kaugelearenenud uroteliaalse kartsinoomi esimese rea ravis, kellele ei sobi tsisplatiini sisaldav keemiaravi ja kelle kasvaja ekspresseerib PD L1 kombineeritud positiivse skooriga (combined positive score, CPS) ≥ 10 Eesti Onkoteraapia Ühing     KTH 1421
1424 Daratumumabi kombinatsioon bortesomiibi, talidomiidi ja deksametasooniga induktsioon- ja konsolideerimisfaasis hulgimüeloomi raviks täiskasvanud patsientidel, kellele on näidustatud autoloogne vereloome tüvirakkude siirdamine Eesti Hematoloogide Selts      
1425 Refraktaarse/retsidiveerunud difuusse B-suurrakklümfoomi ravikuur polatuzumabi ja immuunkemoteraapiaga Eesti Hematoloogide Selts Lisaandmed 1425   KTH 1425
1426 Ravikuur rekombinantse von Willebrandi faktori kontsentraadiga, 650 toimeühikut (TÜ) Eesti Hematoloogide Selts      
1427 Tsütomegaloviirusinfektsiooni profülaktika letermoviriga Eesti Kudede ja Organite Transplantatsiooni Ühing      
1428 Ravi kaplatsizumabiga omandatud trombootilise trombotsütopeenilise purpura (aTTP)  korral Eesti Nefroloogide Selts      
1429 Logopeediliste teenuste kaasajastamine Eesti Logopeedide Ühing      
1430 Ultraheli kasutamine anesteesias ja intensiivravis Eesti Anestesioloogide Selts      
1437 Durvalumab’i lisamine levinud väikerakulise kopsuvähi raviskeemi Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts      
1439 Konsiilium või ekspertkomisjoni hinnang dermatoveneroloogia erialal. Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts Lisaandmed 1439   KTH 1439
1440 5q spinaalse lihasatroofia ravi onasemnogeen abeparvovekiga Eesti Lasteneuroloogide Selts Lisaandmed 1440 MTH 1440 KTH 1440
1441 Asendiravi (Epley ja Semonti manööver, BBQ pööre jt) Eesti Audioloogia Selts, Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea- ja Kaelakirurgide Selts      
1442 Asenditestide sooritamine (Dix Hallpike ja Roll testid) Eesti Audioloogia Selts, Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea- ja Kaelakirurgide Selts      
1443 PD-L1 biomarkeri määramine VENTANA SP142 klooniga Eesti Patoloogide Selts   MTH 1443 KTH 1443
1444 NTRK geenifusioonide määramine VENTANA pan-TRK testiga Eesti Patoloogide Selts   MTH 1444 KTH 1444
1445 Lokaalne põiesisene ravi GAG kihi kahjustusega seotud interstitsiaalse tsüstiidi/kusepõie valusündroomi ja kiirgustsüstiidi korral Eesti Uroloogide Selts

Lisaandmed 1445

Lisaandmed 2 1445

MTH 1445 KTH 1445
1446 pH-meetria Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing Lisaandmed 1446

MTH 1446

MTH lisa 1446

KTH 1446
1447 Negatiivse rõhuga kinnine süsteem  (vaakumteraapia - VAC-süsteem) Eesti Ortopeedia Selts

Lisaandmed 1447

Lisaandmed 2 1447

Lisaandmed 3 1447

  KTH 1447
1448 Gemtuzumabosogamitsiini (GO) kombinatsioon ägeda müeloidse leukeemia kemoteraapiakuuriga Eesti Hematoloogide Selts   MTH 1448 KTH 1448
1449 Mitte-Hodgkini lümfoomi kemoteraapiakuur - obinutuzumab lisamine tervishoiuteenuskoodi Eesti Hematoloogide Selts Lisaandmed 1449 MTH 1449 KTH 1449
1450 Kvantitatiivne sensoorne testimine (KST) peenkiuneuropaatia diagnoosimiseks Eesti Kliinilise Neurofüsioloogia Selts, L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts Lisaandmed 1450 MTH 1450 KTH 1450
1451 HER2 geeni amplifikatsooni määramine SISH meetodil kasutades Roche Ventana INFORM HER2 Dual ISH DNA sondikokteili Eesti Patoloogide Selts Lisaandmed 1451 MTH 1451 KTH 1451
1452 1. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim psoriaasi korral, 4-nädalane ravikuur
2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim psoriaasi korral, 4-nädalane ravikuur
Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts Lisaandmed 1452   KTH 1452
1453 Paroksüsmaalse öise hemoglobinuuria ravi ravulizumabiga või ekulizumabiga, 1 viaal Eesti Hematoloogide Selts Lisaandmed 1453

MTH 1453

MTH 1453 2

KTH 1453
1454 Mõõduka ja raske atoopilise dermatiidi ravi JAK-inhibiitoriga, 4-nädalane ravikuur Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts Lisaandmed 1454

MTH 1454

MTH 1454 lisa

KTH 1454
1455 Fiiberendoskoopiline (FEES) neelamisuuring neuroloogiliste haigustega inimestel Ludvig Puusepa nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts      
1456 Immunohistokeemiline uuring - ALK biomarkeri määramine VENTANA D5F3 klooniga Eesti Patoloogide Selts   MTH 1456 KTH 1456
1457 Immunohistokeemiline uuring - PD-L1 ekspressiooni määramine  Eesti Patoloogide Selts   MTH 1457 KTH 1457
1458 B-rakulise ägeda lümfoblastleukeemia ravi tisageenlekleutseeliga Eesti Hematoloogide Selts Lisaandmed 1458 MTH 1458 KTH 1458
1459 Diffuusse B-suurakklümfoomi ravi tisageenlekleutseeliga Eesti Hematoloogide Selts Lisaandmed 1459 MTH 1459 KTH 1459
1460 Vereloome tüvirakuproduktist α/β T- ja CD19+ B- lümfotsüütide ex vivo eemaldamine
Vereloome tüvirakuproduktist CD34+ rakkude ex vivo positiivne selektsioon
Eesti Kudede ja Organite Transplantatsiooni Ühing Lisaandmed 1460 MTH 1460 KTH 1460

1461

1461 lisa

Gemtuzumabosogamitsiini kasutamine 1 kuu kuni 18-aastaste laste ravirefraktaarse või retsidiveerunud ägeda müeloidse leukeemia ravis Eesti Hematoloogide Selts   MTH 1461 KTH 1461
1462 Atesolizumab kombinatsioonis bevatsizumabiga mitteresetseeritava maksarakulise vähi ravis Eesti Onkoteraapia Ühing Lisaandmed 1462 MTH 1462 KTH 1462
1463 Mao- ja söögitorukasvajate kemoteraapiakuur Eesti Onkoteraapia Ühing   MTH 1463 KTH 1463
1464 Rinnakasvaja HER2-blokaadi mittesisaldav kemoteraapia, 3-nädalane ravikuur (gosereliin ja fulvestrant monoteraapia 4-nädalane ravikuur) Eesti Onkoteraapia Ühing  

MTH 1464

MTH lisa 1464

KTH 1464
1466 Verekomponentide hinnakalkulatsiooni malaaria tekitaja vastaste antikehade määramise arvestamine Eesti Transfusioonmeditsiini Selts      
1467 Ravi ninasiseselt manustatava esketamiiniga, 1 manustamiskord Eesti Psühhiaatrite Selts Lisaandmed 1467 MTH 1467 KTH 1467
1468 Transkraniaalne alalisvoolu stimulatsioon (ingl k transcranial direct current stimulation (tDCS)) Eesti Psühhiaatrite Selts Lisaandmed 1468 MTH 1468 KTH 1468
1469 Vaimse tervise õe vastuvõtt alla 19. a isikule Eesti Psühhiaatrite Selts     KTH 1469
1470 Naha, luude ja pehmete kudede kasvajate kemoteraapiakuur- ravimi eribuliin lisamine komplekshinda mitteopereeritavate pehmekoe sarkoomide raviks täiskasvanud patsientidel kes on saanud varem antratsükliini sisaldavat ravi Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts   MTH 1470  
1471 Bioloogiline ravi ravulizumabiga (Ultomir) atüüpilise hemolüütilis-ureemilise sündroomi (aHUS) korral, 1 manustamiskord Eesti Nefroloogide Selts   MTH 1471 KTH 1471
1472 Asatsitidiin ägeda müeloidse leukeemia ravis juhtudel, kui intensiivne keemiaravi pole rakendatav Eesti Hematoloogide Selts Lisaandmed 1472   KTH 1472
1473 Geeninõustaja vastuvõtt Eesti Meditsiinigeneetika Selts      
1474 Taastusravi teenuste nüüdisajastamine Eesti Haigekassa      
1475 Rütmivalvur (naha alla implanteeritav rütmihäireid salvestav seade - loop-recorder) Eesti Kardioloogide Selts     KTH 1475
1476 Hapnikutarbimise võime kompleksuuring (HK kood 6333) Eesti Kardioloogide Selts, Eesti Spordimeditsiini Föderatsioon      
1477 Lastekardioloogia ehhokardiograafia valvering Eesti Kardioloogide Selts      
1478 Kõnni- ja vertikaliseerimise tehnoloogia taastusravis Eesti Taastusarstide Selts   MTH 1478  
1479 Ülajäsemete funktsiooni taastamist toetavad vahendid Eesti Taastusarstide Selts   MTH 1479  

Register 2020. a menetletavate taotluste kohta

2020. aasta taotluste menetlemise ajakava.

2020. aastaks laekunud tervishoiuteenuste loetelu muutmise ettepanekute loetelu ja sisuga on võimalik tutvuda allpool. Kokkuvõttetabelis laekunud ettepanekutest saab ülevaate ettepanekutele koostatud eksperthinnangutest ja ettepanekute kohta tehtud otsustest. 

Tervishoiuteenuste loetelu komisjon

2018. aastal moodustati Tervisekassa juhatusele nõuandva õigusega alaline tervishoiuteenuste loetelu komisjon, mille eesmärk on loetelu täiendamise, tervishoiuteenuse loetelust väljaarvamise, tervishoiuteenusele rakenduskriteeriumide lisamise või muutmise suhtes Tervisekassa juhatusele arvamuse andmine. Komisjon lähtub oma töös Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrusest nr 62 „Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord“.

 • Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute tööplaan.
 • Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute protokollid.

Haiglaravimite komisjon

2018. aastal moodustati Tervisekassa juhatusele nõuandva õigusega alaline haiglaravimite komisjon, mille eesmärk on Tervisekassa juhatusele arvamuse andmine Vabariigi määruse "Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu" muutmise kohta ravimite osas, lähtudes Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrusest nr 62 „Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord".

Oluline informatsioon patsientide esindusorganisatsioonidele

Selleks, et Tervisekassale esitatud ettepanekute kohta koostatavad eksperthinnangud ja tehtavad otsused arvestaksid vajadusel ka patsientide seisukohast olulisi aspekte, küsib Tervisekassa enne hinnangute koostamist patsientide huve esindavate organisatsioonide arvamust ettepanekute sisu kohta patsientide vaatest. Arvamuse esitamiseks tuleb täita allolev vorm iga ettepaneku kohta eraldi, mille osas peate oluliseks organisatsiooni ühise arvamuse esitamist, ja saata see aadressile info [at] haigekassa.ee (i)nfo [at] tervisekassa.ee. Arvamusi ootame kuni 6. märts 2020. aastal.

Patsientide esindusorganisatsioonide arvamuse esitamise vorm.

Taotluse nr ja link

Taotluse nimi

Taotluse esitaja

Lisaandmed

Meditsiinilise efektiivsuse hinnang (MTH)

Kulutõhususe hinnang (KTH)

775 Endovaskulaarne ultraheli Eesti Kardioloogide Selts      
776 Fraktsioneeritud voolureserv Eesti Kardioloogide Selts      
855 Biventrikulaarsete resünkroniseerivate kardiostimulaatorite ja implanteeritavate kadioverter-defibrillaatorite automaatne telemeetrliline järelkontroll Eesti Kardioloogide Selts      
1061 Polüsomnograafia Eesti Unemeditsiini Selts      
1094 LDL-aferees Eesti Kardioloogide Selts      
1099 Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur carfilzomiibiga Eesti Hematoloogide Selts      

1104

1104 lisa

Toitumisterapeudi nõustamine pärlike haiguste korral eriarsti suunamisel Eesti Meditsiinigeneetika Selts

Lisaandmed 1104

1. Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus

2. Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus

   
1116 Robotmagnetnavigatsioon Eesti Kardioloogide Selts     KTH 1116
1118 Rotablaator Eesti Kardioloogide Selts      
1119 Kateeter-juhitatud perkutaanne südame vasema koja kõrvakese sulgemise protseduur Eesti Kardioloogide Selts      
1120 Perkutaanne vasaku vatsakese pumbafunktsiooni abivahend (pLVAD - percutaneous left ventricular assist device) Impella (Abiomed); TandemHeart (CardiacAssist Inc) Eesti Kardioloogide Selts      
1121 Septaalharu alkoholablatsioon Eesti Kardioloogide Selts      
1125 Taastusravi interdistsiplinaarne meeskonnatöö Eesti Taastusarstide Selts      
1138 Galaktoseemia sõeluuring Eesti Meditsiinigeneetika Selts Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus    
1151 Emakakaelakasvajate kemoteraapiakuur kood 326R Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts      
1179 Oftalmoloogia eriala kaasajastamine Eesti Haigekassa      
1190 Kõhuaordi aneurüsmi sõeluuring (AAA sõeluuring) Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts      
1197 Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine testraviks (1A2133) Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts      
1198 Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine püsiraviks (1A2134) Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts      
1199 Seljaaju neurostimulaatori vahetus (1A2135) Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts      
1215 Bevatsizumab kombinatsioonis paklitakseeliga täiskasvanud patsientide raviks, kellel on tekkinud plaatinapreparaadi suhtes resistentne epiteliaalse munasarja-, munajuha- või primaarse kõhukelmevähi retsidiiv ja kes ei ole eelnevalt saanud üle kahe keemiaravi skeemi ning kes ei ole saanud eelnevat ravi bevatsizumabi või teiste VEGF-inhibiitorite või VEGF-retseptorile suunatud ravimitega Eesti Onkoloogide Selts      
1218 Ösofagogastroduodenoskoopia Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing      
1219 Koloskoopia Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing      
1220 Sõeluuringu koloskoopia Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing      
1221 Verekomponentide ülekanne Eesti Hematoloogide Selts      
1223 Laborimeditsiini teenuste kaasajastamine Eesti Haigekassa      
1246 Metastaatilisse kolorektaalvähi kemoteraapiakuur (kood 218R) Eesti Onkoteraapia Ühing      
1247 Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse tervise infosüsteemiga liidestumise kulu Eesti Haigekassa      
1250 Kardioloogiliste teenuste, uuringute ja protseduuride loetelu ja piirhindade kaasajastamine Eesti Haigekassa      
1253 Kodune peritoneaaldialüüsi ravipäev, Hemodialüüsi seanss Eesti Haigekassa      
1254 EMO ja valmisolek Eesti Haigekassa      
1256 Majutuse voodipäev Eesti Haigekassa      
1260 Isoleeritud patsiendi käsitlus Eesti Haigekassa      
1267 Lastearsti ambulatoorne vastuvõtt Eesti Lastearstide Selts      
1271 Pneumokokkinfektsiooni poolt ohustatud riskirühmade vaktsineerimine pneumokokkidevastase konjugeeritud polüsahhariidvaktsiiniga Eesti Infektsioonhaiguste Selts, Eesti Lastearstide Selts, Eesti Kopsuarstide Selts, Eesti Hematoloogide Selts, Eesti Nefroloogide Selts, Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea-ja Kaela-kirurgide Selts      
1273 HIV indikaatorseisunditest juhinduv testimine esmatasandil kasutades digitaliseeritud Diagnostic Matchi algoritme Eesti Perearstide Selts      
1274 E-Perearstikeskus (Turvaline digikeskkond perearstikeskuse ning patsiendi vahelise kommunikatsiooni võimaldamiseks) Eesti Perearstide Selts      
1279 Patsiendimanune (POCT) ultraheliuuring esmatasandil pearahasisese uuringuna Eesti Perearstide Selts      
1283 Ravikuur daratumumabiga kombinatsioonis lenalidomiidi ja deksametasooniga hulgimüeloomi raviks täiskasvanud patsientidel, kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe ravikuuri Eesti Hematoloogide Selts      
1294 1. tüüpi diabeeti põdeva lapse nõustamine haridusasutusse minemisel  Eesti Lastearstide Selts      
1302 5q spinaalse lihasatroofia ravikuur nusinerseeniga Eesti Lasteneuroloogide Selts      
1306 Ekstrakraniaalse täppiskiiritusravi planeerimine;
Ekstrakraniaalse täppiskiiritusravi protseduur. Uute paikmete (lokaalselt levinud pankreasevähk, neerupealise metastaas) lisamine teenusele.
Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts Lisaandmed 1306 MTH 1306 KTH 1306
1307 Otorinolarüngoloogia teenuste nüüdisajastamine Eesti Haigekassa      
1308 Teenuste paketi täiendamine seoses SE-ga 512 Eesti Haigekassa      
1309 Lisavahendite sisu defineerimine Eesti Haigekassa      
1314 Mammograafia lisaprojektsioon Eesti Radioloogia Ühing      
1315 Mammogrammid (CC ja MLO) Eesti Radioloogia Ühing      
1316 3D mammogrammid (CC ja MLO) Eesti Radioloogia Ühing      
1317 Biopsia võtmine magnettomograafia kontrolli all Eesti Radioloogia Ühing      
1318 Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine jämenõelaga Eesti Radioloogia Ühing      
1319 Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine peennõelaga Eesti Radioloogia Ühing      
1320 Rinnanäärme vaakumbiopsia võtmine Eesti Radioloogia Ühing      
1321 Rinnakolde preoperatiivne/ravieelne märgistamine Eesti Radioloogia Ühing      
1325 Kolju- ja näokirurgia preoperatiivne 3D planeerimine  Eesti Näo- ja lõualuukirurgia Selts   3D printimise tõenduse ülevaade KTH 1325
1332 Täiskasvanuks saanud puudega inimeste hambaravi toetusmäära suurendamise taotlus; Laste ortodontilise eriravi rahastamise aluste muutmine MTÜ Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts, Eesti Näo- ja Lõualuu kirurgide Selts      
1333 Naerugaasiga sedatsioon hambaravis Eesti Hambaarstide Liit      
1334 Kopsukasvajate kemoteraapiakuur, ravimi brigatiniib (Alunbrig) lisamine komplekshinda Eesti Onkoteraapia Ühing   MTH 1334 KTH 1334
1343 Emfüseemi progresseerumise vastane asendusravi alfa-1 proteinaasi inhibiitori puudulikkuse korral Eesti Kopsuarstide Selts     KTH 1343
1353 Crohni tõve keerukate perianaalsete fistulite ravi darvadstrotseeliga, 1 ravikord Eesti Gastroenteroloogide Selts

Lisaandmed 1353

Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus

  2019 täiendatud KTH 1353
1362 Vesivedelikku dreneeriv mikroshunt (mikroseade) Eesti Silmakirurgide Selts      
1366 Uue näidustuse lisamine komplekshinda 237R :
Adjuvantne pembrolizumab monoteraapia peale melanoomi (AJCC klassifikatsiooni järgi III staadium) täielikku resektsiooni täiskasvanutel
Eesti Onkoteraapia Ühing Lisaandmed 1366 MTH 1366 2019 täiendatud KTH 1366
1376 Mitraalklapi perkutaanne plastika Eesti Kardioloogide Selts      
1377 Telemeetriline EKG monitooring Eesti Kardioloogide Selts      
1381 1. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim psoriaasi korral, 4-nädalane ravikuur
2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim psoriaasi korral, 4-nädalane ravikuur
Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts Lisaandmed 1381   KTH 1381
1382 Atesolizumabi lisamine levinud väikerakk kopsuvähi raviskeemi Eesti Onkoteraapia Ühing   MTH 1382 KTH 1382
1383 Kopsuvähi kemoteraapiakuur: pembrolizumab kombinatsioonis karboplatiini ja kas paklitakseeli või nab-paklitakseeliga metastaatilise lamerakk-NSCLC esimese rea raviks täiskasvanutele Eesti Onkoteraapia Ühing   MTH 1383 KTH 1383
1384 Endoskoopiline kolangioskoopia Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing   MTH 1384 KTH 1384
1385 Endoskoopiline submukoosne dissektsioon Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing Lisaandmed 1385 MTH 1385 KTH 1385
1386 Ravikombinatsioon pembrolizumab+aksitiniib Eesti Onkoteraapia Ühing  

MTH 1386

MTH lisa 1386

KTH 1386
1387 Ravikombinatsioon nivolumab+ipilimumab Eesti Onkoteraapia Ühing  

MTH 1387

MTH lisa 1387

KTH 1387
1388 Eriõe vastuvõtt Eesti Õdede Liit

Lisaandmed 1388

Lisaandmed lisa 1 1388

Lisaandmed lisa 2 1388

Lisaandmed lisa 3 1388

   
1389 Suukaudsed täisväärtuslikud ja modulaarsed toitmisravi preparaadid (oral nutritional supplements) Eesti Kliinilise Toitmise Selts

Lisaandmed 1389

Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus

MTH 1389 KTH 1389
1390 Autoimmuunse pulmonaalse alveolaarse proteinoosi bioloogiline ravi anti_CD20-ga, 6-kuuline ravikuur Eesti Kopsuarstide Selts Lisaandmed 1390 MTH 1390 KTH 1390
1391 PET uuring FDG-ga, PET lisauuring FDG-ga Eesti Radioloogia Ühing, Eesti Kardioloogide Selts, Eesti Nukleaarmeditsiini Selts, Eesti Onkoloogide Selts, Eesti Reumatoloogia Selts, L.Puusepa nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts  

MTH 1391

MTH lisa 1391

KTH 1391
1392 Peptiidretseptor-radionukleiidravi (1 raviprotseduur) Eesti Radioloogia Ühing, Eesti Endokrinoloogia Selts, Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts, Eesti Nuleaarmeditsiini Selts, Eesti Onkoloogide Selts, Eesti Onkoteraapia Ühing Lisaandmed 1392 MTH 1392 KTH 1392
1393 PET uuring PSMA-ga; PET lisauuring FDG-ga nimetuse muutmine Eesti Radioloogia Ühing, Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts, Eesti Nukleaarmeditsiini Selts, Eesti Onkoloogide Selts, Eesti Uroloogide Selts Lisaandmed 1393 MTH 1393 KTH 1393
1394 Radioligandravi ja neuroendokriinkasvaja isotoopravi (1 raviprotseduur) Eesti Radioloogia Ühing, Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts, Eesti Nukleaarmeditsiini Selts, Eesti Onkoloogide Selts, Eesti Uroloogide Selts Lisaandmed 1394 MTH 1394 KTH 1394
1395 Kasvaja molekulaarne profileerimine raviperspektiivsel patsiendil Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts

Lisaandmed (I osa) 1395; Lisaandmed (II osa) 1395 ; Lisaandmed (III osa) 1395; Lisaandmed (IV osa) 1395

   
1396 Bioloogiline profülaktiline ravi lanadelumabiga hereditaarse angioödeemi korral, 300 mg Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Selts Lisaandmed 1396 MTH 1396 KTH 1396
1397 Silma standardproteesi sobitamine Eesti Oftalmoloogide Selts Lisaandmed 1397    
1398 Retsidiveerunud või refraktaarse ägeda lümfoblastleukeemia ravikuur inotuzumabosogamitsiiniga, üks ravipäev Eesti Hematoloogide Selts Lisaandmed 1398 MTH 1398 KTH 1398
1399 Pisarapunkti ja pisarakanali sulgurid Eesti Oftalmoloogide Selts Lisaandmed 1399 MTH 1399  
1400 Silma eesmise segmendi topograafiline uuring Eesti Oftalmoloogide Selts Lisaandmed 1400 MTH 1400  
1401 Bioloogiline ravi ninapolüpoosiga raske kroonilise rinosinusiidi korral, interleukiin (IL)-4/IL-13 signaaliülekannet pärssiva antikehaga, 4-nädalane ravikuur Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea- ja Kaelakirurgide Selts Lisaandmed 1401

MTH 1401

MTH lisa 1401

KTH 1401
1402 Silma siserõhu mõõtmine Eesti Oftalmoloogide Selts   MTH 1402  
1403 Ekstrakorporaalne membraanoksügenisatsiooni (ECMO) aparaat Eesti Anestesioloogide Selts     KTH 1403
1404 Raviotstarbeline pehme kontaktlääts Eesti Oftalmoloogide Selts   MTH 1404  
1405 Jäsemete ja lülisamba 3D-röntgenuuring ehk koonuskimp-kompuutertomograafia (KK-KT) Eesti Radioloogide Ühing Lisaandmed 1405 MTH 1405 KTH 1405
1406 Virtuaalnavigatsioonibronhoskoopia Eesti Kopsuarstide Selts Lisaandmed 1406 MTH 1406 KTH 1406
1407 Silmasisene ranibizumabi süst enneaegsus retinopaatia raviks Eesti Oftalmoloogide Selts Lisaandmed 1407 MTH 1407 KTH 1407
1408 Silma optiline biomeetria ja kunstläätse tugevuse kalkulatsioon Eesti Oftalmoloogide Selts  

MTH 1408

MTH lisa 1408

 
1409 Retsidiveerunud või refraktaarse ägeda lümfoblastleukeemia ravikuur blinatumomabiga, üks ravipäev Eesti Hematoloogide Selts Lisaandmed 1409 MTH 1409 KTH 1409
1410 Pisarakihi osmolaarsuse mõõtmine Eesti Oftalmoloogide Selts  

MTH 1410

MTH lisa 1410

 
1411 Bioloogiline ravi interleukiin (IL)-4/IL-13 signaaliülekannet pärssiva IL-4 retseptori α-ahela vastase antikehaga 2. tüüpi põletikuga astma korral, 4-nädalane ravikuur Eesti Kopsuarstide Selts Lisaandmed 1411 MTH 1411 KTH 1411
1412 Silma eesmise segmendi struktuuri uuringud Eesti Oftalmoloogide Selts   MTH 1412  
1413 Nägemistaju testid Eesti Oftalmoloogide Selts   MTH 1413  
1414 Hemostaatilise pulbri kasutamine endoskoopial Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing     KTH 1414
1415 Pahhümeetria Eesti Oftalmoloogide Selts  

MTH 1415

MTH lisa 1415

 
1416 Pembrolizumab monoteraapiana või kombinatsioonis plaatinat ja 5-fluorouratsiili (5-FU) sisaldava
kemoteraapiaga näidustatud esimese rea ravina metastaatilise või mitteresetseeritava korduva pea- ja
kaelapiirkonna lamerakk-kartsinoomi (head and neck squamous cell carcinoma, HNSCC) raviks
täiskasvanutele, kelle kasvaja ekspresseerib PD-L1 CPS-ga ≥ 20
Eesti Onkoteraapia Ühing Lisaandmed 1416 MTH 1416 KTH 1416
1417 Atesolizumab kombinatsioonis nab-paklitakseeliga PD-L1 positiivse mitteresetseeritava lokaalselt levinud või metastaatilise kolmiknegatiivse rinnavähi esimese rea ravis Eesti Onkoteraapia Ühing Lisaandmed 1417

MTH 1417

MTH lisa 1417

KTH 1417
1418 Adjuvantravi trastuzumabemtansiiniga HER2-positiivse II-III staadiumi patsiendil, kel on jääktuumor rinnanäärmes ja/või lümfisõlmedes pärast neoadjuvantravi taksaani ja HER2-sihtmärkraviga (trastuzumabi või pertuzumabi ja trastuzumabi kombinatsiooniga) Eesti Onkoteraapia Ühing Lisaandmed 1418

MTH 1418

MTH lisa 1418

KTH 1418
1419 Kombineeritud immuunravi CTLA4 antikeha ipilimumab ja PD-1 antikeha nivolumab metastaatilise melanoomi ravis esimeses raviliinis Eesti Onkoteraapia Ühing Lisaandmed 1419 MTH 1419 KTH 1419
1420 Immuunravi atesolizumabiga PD-L1 positiivse (≥5%) kaugelearenenud uroteliaalse kartsinoomi esimese rea valikus, kellele ei sobi tsisplatiini sisaldav keemiaravi   Eesti Onkoteraapia Ühing Lisaandmed 1420

MTH 1420

MTH lisa 1420

KTH 1420
1421 Immuunravi pembrolizumabiga kaugelearenenud uroteliaalse kartsinoomi esimese rea ravis, kellele ei sobi tsisplatiini sisaldav keemiaravi ja kelle kasvaja ekspresseerib PD L1 kombineeritud positiivse skooriga (combined positive score, CPS) ≥ 10 Eesti Onkoteraapia Ühing Lisaandmed 1421

MTH 1421

MTH lisa 1421

KTH 1421
1422 Neuroendokriinkasvajate hormoonravi pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 4-nädalane ravikuur; Akromegaalia hormoonravi pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 4-nädalane ravikuur Eesti Onkoteraapia Ühing     KTH 1422
1423 T-rakklümfoomi kemoimmunoteraapia, 1 ravikuur Eesti Hematoloogide Selts Lisaandmed 1423 MTH 1423

KTH 1423

1424 Daratumumabi kombinatsioon bortesomiibi, talidomiidi ja deksametasooniga induktsioon- ja konsolideerimisfaasis hulgimüeloomi raviks täiskasvanud patsientidel, kellele on näidustatud autoloogne vereloome tüvirakkude siirdamine Eesti Hematoloogide Selts   MTH 1424 KTH 1424
1425 Refraktaarse/retsidiveerunud difuusse B-suurrakklümfoomi ravikuur polatuzumabi ja immuunkemoteraapiaga Eesti Hematoloogide Selts Lisaandmed 1425 MTH 1425 KTH 1425
1426 Ravikuur rekombinantse von Willebrandi faktori kontsentraadiga, 650 toimeühikut (TÜ) Eesti Hematoloogide Selts   MTH 1426 KTH 1426
1427 Tsütomegaloviirusinfektsiooni profülaktika letermoviriga Eesti Kudede ja Organite Transplantatsiooni Ühing   MTH 1427 KTH 1427
1428 Ravi kaplatsizumabiga omandatud trombootilise trombotsütopeenilise purpura (aTTP)  korral Eesti Nefroloogide Selts   MTH 1428 KTH 1428
1429 Logopeediliste teenuste kaasajastamine Eesti Logopeedide Ühing      
1430 Ultraheli kasutamine anesteesias ja intensiivravis Eesti Anestesioloogide Selts Lisaandmed 1430   KTH 1430
1431 Uroloogia teenuste nüüdisajastamine Eesti Haigekassa      
1433 Kaugvastuvõtt eriarstiabis Eesti Haigekassa      
1434 Rinnakasvaja HER2-blokaadi sisaldav kemoteraapia, 3-nädalane ravikuur Eesti Onkoteraapia Ühing

Lisaandmed 1434

1. Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus

2. Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus

  KTH 1434
1435 Alfa-mannosidoosi (edaspidi AM) ravi alfavelmanaasiga, üks viaal 10 mg Eesti Meditsiinigeneetika Selts   MTH 1435 KTH 1435
1436 Cunninghami paneel (spetsiifiliste antikehade määramiseks) Eesti Haigekassa   MTH 1436  
1437 Durvalumab’i lisamine levinud väikerakulise kopsuvähi raviskeemi Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts      
1438 Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuur Eesti Haigekassa      

 

 

 

 

Register 2019. a menetletavate taotluste kohta

2019. aasta taotluste menetlemise ajakava.

2019. aastaks laekus tervishoiuteenuste loetelu muutmiseks 127 ettepanekut, mille loetelu ja sisuga on võimalik tutvuda allpool. Kokkuvõttetabelis laekunud ettepanekutest saab ülevaate ettepanekutele koostatud eksperthinnangutest ja ettepanekute kohta tehtud otsustest.

Tervishoiuteenuste loetelu komisjon

2018. aastal moodustati Tervisekassa juhatusele nõuandva õigusega alaline tervishoiuteenuste loetelu komisjon, mille eesmärk on loetelu täiendamise, tervishoiuteenuse loetelust väljaarvamise, tervishoiuteenusele rakenduskriteeriumide lisamise või muutmise suhtes Tervisekassa juhatusele arvamuse andmine. Komisjon lähtub oma töös Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrusest nr 62 „Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord“.

 • Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute tööplaan
 • Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute protokollid

Haiglaravimite komisjon

2018. aastal moodustati Tervisekassa juhatusele nõuandva õigusega alaline haiglaravimite komisjon, mille eesmärk on Tervisekassa juhatusele arvamuse andmine Vabariigi määruse "Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu" muutmise kohta ravimite osas, lähtudes Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrusest nr 62 „Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord". 

Oluline informatsioon patsientide esindusorganisatsioonidele

Selleks, et Tervisekassale esitatud ettepanekute kohta koostatavad eksperthinnangud ja tehtavad otsused arvestaksid vajadusel ka patsientide seisukohast olulisi aspekte, küsib Tervisekassa enne hinnangute koostamist patsientide huve esindavate organisatsioonide arvamust ettepanekute sisu kohta patsientide vaatest. Arvamuse esitamiseks tuleb täita allolev vorm iga ettepaneku kohta eraldi, mille osas peate oluliseks organisatsiooni ühise arvamuse esitamist, ja saata see aadressile info [at] haigekassa.ee (i)nfo [at] tervisekassa.ee. Arvamusi ootame kuni 8. märts 2019. aastal.

Patsientide esindusorganisatsioonide arvamuse esitamise vorm.

Taotluse nr ja link Taotluse nimetus Taotluse esitaja Lisaandmed Meditsiinilise efektiivsuse hinnang (MTH) Kulutõhususe hinnang (KTH)
775 Endovaskulaarne ultraheli Eesti Kardioloogide Selts      
776 Fraktsioneeritud voolureserv Eesti Kardioloogide Selts      
855 Biventrikulaarsete resünkroniseerivate kardiostimulaatorite ja implanteeritavate kadioverter-defibrillaatorite automaatne telemeetrliline järelkontroll  Eesti Kardioloogide Selts      
1061 Polüsomnograafia Eesti Unemeditsiini Selts    

KTH_1061

1073 Mao-ja söögitorukasvajate kemoteraapiakuuri hinna tõstmine Eesti Onkoteraapia Ühing     KTH_1073
1087 Psühhosotsiaalne kriisiabi väljasõiduga
tervishoiuasutusse (kriisiväljasõit);
Psühhosotsiaalne kriisinõustamine raseduse
planeerimise, raseduse ja sünnitusjärgsel ajal
SA Väärtustades Elu, Eesti Raseduskriisi Nõustajate Selts      
1094 LDL-aferees Eesti Kardioloogide Selts      
1099 Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur carfilzomiibiga Eesti Hematoloogide Selts lisaandmed_1099   KTH 1099
1104 Toitumisterapeudi nõustamine pärilike haiguste korral eriarsti suunamisel Eesti Meditsiinigeneetika Selts      
1116 Robotmagnetnavigatsioon Eesti Kardioloogide Selts     KTH 1116
1118 Rotablaator Eesti Kardioloogide Selts      
1119 Kateeter-juhitatud perkutaanne südame vasema koja kõrvakese sulgemise protseduur Eesti Kardioloogide Selts lisaandmed 1119   KTH 1119
1120 Perkutaanne vasaku vatsakese pumbafunktsiooni abivahend (pLVAD - percutaneous left ventricular assist device) Impella (Abiomed); TandemHeart (CardiacAssist Inc) Eesti Kardioloogide Selts      
1121 Septaalharu alkoholablatsioon Eesti Kardioloogide Selts      
1130 Gramnegatiivsete multiresistentsete bakterite (sh ESBL, CRE) poolt põhjustatud infektsiooni ravi – üks ravipäev tseftasidiim/avibaktaamiga. Eesti Infektsioonhaiguste Selts, Eesti Anestesioloogide Selts     KTH 1130
1136 Kemoterapeutikumide ja bioloogiliste ravimite manustamiseks ettevalmistamine haiglaapteegis Eesti Haiglaapteekrite Selts      
1138 Galaktoseemia sõeluuring Eesti Meditsiinigeneetika Selts      
1141 Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuur (nab-paklitakseel) Eesti Onkoteraapia Ühing     KTH_1141
1151 Emakakaelakasvajate kemoteraapiakuur kood 326R Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts     KTH 1151
1179 Oftalmoloogia eriala kaasajastamine Eesti Haigekassa      
1190 Kõhuaordi aneurüsmi sõeluuring (AAA sõeluuring) Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts lisaandmed_1190    
1195 Mitteinvasiivne sünnieelne sõeluuring loote trisoomiate 21,18 ja 13 suhtes, kasutades loote rakuvaba DNA analüüsimist ema verest Eesti Naistearstide Selts      
1197 Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine testraviks (1A2133) Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts      
1198 Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine püsiraviks (1A2134) Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts      
1199 Seljaaju neurostimulaatori vahetus (1A2135) Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts      
1210 Ravikuur nivolumabiga, 10 mg Eesti Hematoloogide Selts     KTH_1210
1215 Bevatsizumab kombinatsioonis paklitakseeliga täiskasvanud patsientide raviks, kellel on tekkinud plaatinapreparaadi suhtes resistentne epiteliaalse munasarja-, munajuha- või primaarse kõhukelmevähi retsidiiv ja kes ei ole eelnevalt saanud üle kahe keemiaravi skeemi ning kes ei ole saanud eelnevat ravi bevatsizumabi või teiste VEGF-inhibiitorite või VEGF-retseptorile suunatud ravimitega Eesti Onkoloogide Selts     KTH 1215
1217 Rinnakasvaja HER2-blokaadi sisaldav kemoteraapia Eesti Onkoloogide Selts     KTH_1217
1218 Ösofagogastroduodenoskoopia Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing      
1219 Koloskoopia Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing      
1220 Sõeluuringu koloskoopia Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing      
1221 Verekomponentide ülekanne Eesti Hematoloogide Selts      
1223 Laborimeditsiini teenuste kaasajastamine Eesti Haigekassa      
1232 Bioloogiline ravi eculizumabiga atüüpilise hemolüütilis-ureemilise sündroomi (aHUS) korral, 1 manustamiskord Eesti Nefroloogide Selts      
1233 Multiresistentsete bakterite (sh ESBL) poolt põhjustatud infektsiooni ravi – üks ravipäev tigetsükliiniga Eesti Infektsioonhaiguste Selts, Eesti Anestesioloogide Selts     KTH 1233
1246 Metastaatilisse kolorektaalvähi kemoteraapiakuur (kood 218R) Eesti Onkoteraapia Ühing     KTH_1246
1250 Kardioloogiliste teenuste, uuringute ja protseduuride loetelu ja piirhindade kaasajastamine Eesti Haigekassa      
1253 Kodune peritoneaaldialüüsi ravipäev, Hemodialüüsi seanss Eesti Haigekassa      
1254 EMO ja valmisolek Eesti Haigekassa      
1256 Majutuse voodipäev Eesti Haigekassa      
1260 Isoleeritud patsiendi käsitlus Eesti Haigekassa     KTH_1260
1267 Lastearsti ambulatoorne vastuvõtt Eesti Lastearstide Selts      
1271 Pneumokokkinfektsiooni poolt ohustatud riskirühmade vaktsineerimine pneumokokkidevastase konjugeeritud polüsahhariidvaktsiiniga Eesti Infektsioonhaiguste Selts, Eesti Lastearstide Selts, Eesti Kopsuarstide Selts, Eesti Hematoloogide Selts, Eesti Nefroloogide Selts, Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea-ja Kaela-kirurgide Selts     KTH 1271
1272 Teledermatoskoopia esmatasandil Eesti Perearstide Selts      
1273 HIV indikaatorseisunditest juhinduv testimine esmatasandil kasutades digitaliseeritud Diagnostic Matchi algoritme Eesti Perearstide Selts      
1274 E-Perearstikeskus (Turvaline digikeskkond perearstikeskuse ning patsiendi vahelise kommunikatsiooni võimaldamiseks) Eesti Perearstide Selts      
1279 Patsiendimanune (POCT) ultraheliuuring esmatasandil pearahasisese uuringuna Eesti Perearstide Selts      
1280 Kroonilise lümfotsüütleukeemia keemiaravikuur Eesti Hematoloogide Selts     KTH_1280
1283 Ravikuur daratumumabiga kombinatsioonis lenalidomiidi ja deksametasooniga hulgimüeloomi raviks täiskasvanud patsientidel, kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe ravikuuri Eesti Hematoloogide Selts     KTH_1283
1284 Ravikuur brentuksimabvedotiiniga, 1 viaal Eesti Hematoloogide Selts     KTH_1284
1289 Uue ravimi – atesolizumab monoteraapia, lisamine kopsuvähi kemoteraapiakuur 309R teenuskoodi kaugelearenenud mitteväikerakk-kopsuvähi ravis patsientidele, kes on eelnevalt saanud keemiaravi Eesti Onkoteraapia Ühing      
1291 Immuunravi (PD-L1-inhibiitorid) kaugelearenenud uroteliaalse kartsinoomi ravis Eesti Onkoteraapia Ühing     KTH_1291
1293 Kaugelearenenud või retsidiveerunud lokaalselt levinud lamerakulise pea ja kaela piirkonna vähi ravi PD-1 antikeha nivolumabiga Eesti Onkoteraapia Ühing     KTH_1293
1294 1. tüüpi diabeeti põdeva lapse nõustamine haridusasutusse minemisel Eesti Lastearstide Selts      
1295 Sclerosis multiplex’i ravi okrelizumabiga, 6-kuuline
ravikuur
Ludvig Puusepa Nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts     KTH_1295
1302 5q spinaalse lihasatroofia ravikuur nusinerseeniga Eesti Lasteneuroloogide Selts     KTH_1302
1306 Ekstrakraniaalse täppiskiiritusravi planeerimine;
Ekstrakraniaalse täppiskiiritusravi protseduur. Uute paikmete (lokaalselt levinud pankreasevähk, neerupealise metastaas) lisamine teenusele.
Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts      
1307 Otorinolarüngoloogia teenuste nüüdisajastamine Eesti Haigekassa      
1308 Teenuste paketi täiendamine seoses SE-ga 512 Eesti Haigekassa      
1309 Lisavahendite sisu defineerimine Eesti Haigekassa      
1310 Vaimse seisundi lühiuuring (ingl Mini-Mental State
Examination) esmatasandil
Eesti Haigekassa      
1311 Riskirühmade gripivastane vaktsineerimine Eesti Haigekassa      
1314 Mammograafia lisaprojektsioon Eesti Radioloogia Ühing      
1315 Mammogrammid (CC ja MLO) Eesti Radioloogia Ühing      
1316 3D mammogrammid (CC ja MLO) Eesti Radioloogia Ühing      
1317 Biopsia võtmine magnettomograafia kontrolli all Eesti Radioloogia Ühing      
1318 Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine jämenõelaga Eesti Radioloogia Ühing      
1319 Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine peennõelaga Eesti Radioloogia Ühing      
1320 Rinnanäärme vaakumbiopsia võtmine Eesti Radioloogia Ühing      
1321 Rinnakolde preoperatiivne/ravieelne märgistamine Eesti Radioloogia Ühing      
1322 Logopeediline uuring  Eesti Logopeedide Ühing     KTH_1322
1323 Düsfaagia diagnostika, häirunud neelamismehhanismi kujundamine ja ravidünaamika jälgimine fiiberendoskoopilise protseduuri käigus Eesti Kliiniliste Logopeedide Selts     KTH_1323
1325 Kolju- ja näokirurgia preoperatiivne 3D planeerimine  Eesti Näo- ja lõualuukirurgia Selts lisaandmed_1325   KTH_1325
1326 Munarakkude hankimine ja külmutamine ning külmsäilitamine 12 kuu jooksul Eesti Naistearstide Selts   MTH 1326 KTH 1326
1327 Intrauteriinne inseminatsioon (IUI) Eesti Naistearstide Selts   MTH 1327 KTH 1327
1328 Seemnerakkude hankimine ja külmutamine  Eesti Naistearstide Selts   MTH 1328 KTH 1328
1329 Emboliprotektsiooniseade Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts, Eesti Veresoontekirurgide Selts   MTH_1329 KTH_1329
1330 Endovaskulaarne trombektoomia ja/või endarterektoomia seade Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts, Eesti Veresoontekirurgide Selts   MTH_1330 KTH_1330
1331 Endovaskulaarne litotripsia balloon Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts, Eesti Veresoontekirurgide Selts   MTH_1331 KTH_1331
1332 Täiskasvanuks saanud puudega inimeste hambaravi toetusmäära suurendamise taotlus; Laste ortodontilise eriravi rahastamise aluste muutmine MTÜ Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts, Eesti Näo- ja Lõualuu kirurgide Selts lisaandmed_1332    
1333 Naerugaasiga sedatsioon hambaravis Eesti Hambaarstide Liit lisaandmed_1333

1333_MTH_1

1333_MTH_2

KTH 1333
1334 Kopsukasvajate kemoteraapiakuur, ravimi brigatiniib (Alunbrig) lisamine komplekshinda Eesti Onkoteraapia Ühing lisaandmed_1334    
1335 Levinud mitteväikerakk-kopsuvähi molekulaarne profileerimine Eesti Onkoteraapia Ühing

lisaandmed_1335

Lisa 1

Lisa 2

1335_MTH_1

1335_MTH_2

KTH_1335
1336 Uue raviskeemi lisamine
kopsuvähi kemoteraapiakuur 309R teenuskoodi: pembrolizumab kombinatsioonis pemetrekseedi ja plaatinat sisaldava kemoteraapiaga metastaatilise mitte-lamerakk mitteväikerakk-kopsuvähi (ingl k non-small cell lung cancer, NSCLC) esimese rea raviks täiskasvanutele, kellel ei esine EGFR- ega ALK-positiivseid kasvaja mutatsioone
Eesti Onkoteraapia Ühing   MTH 1336  
1337 Botulismitoksiinravi planeerimine ja ravimi manustamine Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea-ja Kaelakirurgide Selts  lisaandmed_1337   KTH_1337
1338 Lokaalselt levinud kopsukasvaja ravi durvalumabiga Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts   MTH 1338 KTH_1338
1339 Kõrva kuulmisluukese endoprotees 2853L Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea-ja Kaelakirurgide Selts  lisaandmed_1339   KTH_1339
1340 Vedelikul baseeruv günekotsütoloogiline uuring (1 klaas) Eesti Patoloogide Selts lisaandmed_1340 MTH_1340 KTH_1340
1341 Psühhiaatriliste tervihoiuteenuste 7601 ja 7603 hindade kaasajastamine Eesti Kliiniliste Psühholoogide Kutseliit, Eesti Psühhiaatrite Selts     KTH_1341
1342 Surnud doonori pankrease käitlus (sh eemaldamine); pankrease  siirdamine; pankrease siirdamise järgne ravimikomplekt Eesti Kudede ja Organite Transplantatsiooni Ühing lisaandmed_1342 MTH_1342 KTH_1342
1343 Emfüseemi progresseerumise vastane asendusravi alfa-1 proteinaasi inhibiitori puudulikkuse korral Eesti Kopsuarstide Selts lisaandmed_1343

MTH 1343

MTH 1343 lisa

KTH_1343
1344 Pemfiguse ravi rituksimabiga, 4-nädalane ravikuur Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts lisaandmed_1344 MTH 1344 KTH_1344
1346 Botulismitoksiinravi manustamine kroonilise migreeni raviks Eesti Peavalu Selts lisaandmed_1346

MTH 1346

MTH 1346 lisa

KTH_1346
1347 Teenuste 221R ja 224R muutmine Eesti Reumatoloogia Selts lisaandmed_1347 MTH 1347 KTH_1347
1348 Diagnostilisel või ravi eesmärgil elundi/õõne punktsioon Eesti Reumatoloogia Selts lisaandmed_1348   KTH_1348
1349 Mitte- Hodgkini lümfoomi kemoteraapiakuur Eesti Hematoloogide Selts lisaandmed_1349   KTH_1349
1350 KNS lümfoomi immunokemoteraapia ravikuur Eesti Hematoloogide Selts lisaandmed_1350 1350_MTH KTH_1350
1351 Liikvorirõhu mõõtmine lumbaalpunktsioonil Ludvig Puusepa nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts

lisaandmed_1351

lisaandmed 1351

lisaandmed 1351

  KTH_1351
1352 Perekooli grupiteenus MTÜ Eesti Ämmaemandate Ühing      
1353 Crohni tõve keerukate perianaalsete fistulite ravi darvadstrotseeliga, 1 ravikord Eesti Gastroenteroloogide Selts lisaandmed_1353   KTH_1353
1354 Retsidiveerunud rituksimabile refraktaarse follikulaarse lümfoomi ravi obinutuzumabiga Eesti Hematoloogide Selts lisaandmed_1354 MTH_1354 KTH_1354
1355 Valuarsti esmane vastuvõtt; Valuarsti korduv vastuvõtt MTÜ Eesti Valu Selts lisaandmed_1355   KTH_1355
1356 Ravi-diagnostiline blokaad Rötgen (Rö) või Ultarheli kontrolliga (UH) valugeneraatori väljaselgitamiseks ja raviks. Kuni 4 esimest blokaadi MTÜ Eesti Valu Selts

lisaandmed_1356

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

 

MTH_1356 KTH_1356
1357 Ravi-diagnostiline blokaad Rötgen (Rö) või Ultarheli kontrolliga (UH) valugeneraatori väljaselgitamiseks ja raviks – iga järgmine blokaad MTÜ Eesti Valu Selts

lisaandmed_1357

  KTH_1357
1358 Sensoorsete närvide, närvi põimikute ja ganglionide radiosageduslik ablatsioon (RFA) – kaks esimest ablatsiooni MTÜ Eesti Valu Selts

lisaandmed_1358

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

MTH_1358 KTH_1358
1359 Sensoorsete närvide, neuroomide, närvi põimikute ja ganglionide Krüoablatsioon (KRÜO) – esimene ablatsiooni MTÜ Eesti Valu Selts

lisaandmed_1359

Lisa 1

Lisa 2

MTH 1359 KTH_1359
1360 Iga järgnev sensoorsete närvide, neuroomide, närvi põimikute ja ganglionide Krüo (KRÜO)  või Radiosageduslik ablatsioon ( RFA)– üks ablatsioon. MTÜ Eesti Valu Selts

lisaandmed_1360

  KTH_1360
1361 Epiduraalne steroididi manustamine UH või Rö kontrolliga MTÜ Eesti Valu Selts

lisaandmed_1361

Lisa 1

Lisa 2 

Lisa 3

MTH 1361 KTH 1361
1362 Vesivedelikku dreneeriv mikroshunt (mikroseade) Eesti Silmakirurgide Selts

lisaandmed_1362

lisaandmed 1362

1362_MTH

1362_MTH_1

KTH_1362
1363 Mõõduka kuni raske ägenemisega haavandilise koliidi ravi tofatsitiniibiga juhul kui ravivastus tavapärasele ravile või bioloogilisele ravimile on olnud ebapiisav, kadunud või kes nimetatud raviviise ei talu Eesti Gastroenteroloogide Selts lisaandmed_1363

MTH 1363

MTH 1363 lisa

KTH_1363
1364 Pea impulsi test video meetodil (in. k video head impulse test) Eesti Audioloogia Selts lisaandmed_1364 MTH_1364 KTH_1364
1365 Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuur Eesti Onkoteraapia Ühing     KTH_1365
1366 Uue näidustuse lisamine komplekshinda 237R :
Adjuvantne pembrolizumab monoteraapia peale melanoomi (AJCC klassifikatsiooni järgi III staadium) täielikku resektsiooni täiskasvanutel
Eesti Onkoteraapia Ühing   MTH_1366 KTH_1366
1367 Pertuzumab kombinatsioonis trastuzumabi ja keemiaraviga HER2-positiivse varase rinnavähi adjuvantravis (peale operatsiooni) Eesti Onkoteraapia Ühing lisaandmed_1367 MTH_1367 KTH_1367
1368 Diagnostiline immuniseerimine Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Selts

lisaandmed_1368

lisaandmed2 1368

1368_MTH

1368_MTH_lisa

KTH_1368
1369 Asatsitidiin ägeda müeloidse leukeemia ravis juhtudel, kui intensiivne keemiaravi pole rakendatav Eesti Hematoloogide Selts lisaandmed_1369 MTH 1369 KTH_1369
1370 Ravimkaetud stent Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts, Eesti Veresoontekirurgide Selts   MTH_1370 KTH_1370
1371 Eritüüpi kallid nitinolstendid: unearteri stent, Supera jt Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts, Eesti Veresoontekirurgide Selts   MTH_1371 KTH_1371
1372 Perifeerne stentprotees Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts, Eesti Veresoontekirurgide Selts   MTH_1372 KTH_1372
1373 Ravimkaetud balloonid Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts, Eesti Veresoontekirurgide Selts   MTH_1373 KTH_1373
1374 Lõikavad balloonid Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts, Eesti Veresoontekirurgide Selts   MTH_1374 KTH_1374
1375 Kapillaroskoopia uuring Eesti Reumatoloogia Selts lisaandmed_1375

1375_MTH

1375_MTH_1

KTH_1375
1376 Mitraalklapi perkutaanne plastika Eesti Kardioloogide Selts   MTH 1376 KTH 1376
1377 Telemeetriline EKG monitooring Eesti Kardioloogide Selts lisaandmed 1377   KTH 1377
1378 Laparoskoopiline sakrokolpopeksia ja lateraalne suspensioon Eesti Naistearstide Selts lisaandmed 1378 MTH 1378 KTH 1378
1379 Rinnanäärme eemaldamine, plastika ja/või rekonstruktsioon proteesiga Eesti Haigekassa     KTH 1379
1380

Teenuste

kood 7034 – kodune respiraatorravi,

kood 7046 – ambulatoorne pikaajaline hapnikravi kopsuhaigele

kood 7035 – aspiraatori kodukasutus

hinna ja rakendustingimuste  kaasajastamine
Eesti Haigekassa      

Register 2018. a menetletavate taotluste kohta

2018. aasta taotluste menetlemise ajakava.

2018. aastaks laekus tervishoiuteenuste loetelu muutmiseks 133 ettepanekut, mille loetelu ja sisuga on võimalik tutvuda allpool. Kokkuvõttetabelis laekunud ettepanekutest saab ülevaate ettepanekutele koostatud eksperthinnangutest ja ettepanekute kohta tehtud otsustest.

Tervishoiuteenuste loetelu komisjon

2018. aastal moodustati Tervisekassa juhatusele nõuandva õigusega alaline tervishoiuteenuste loetelu komisjon, mille eesmärk on loetelu täiendamise, tervishoiuteenuse loetelust väljaarvamise, tervishoiuteenusele rakenduskriteeriumide lisamise või muutmise suhtes Tervisekassa juhatusele arvamuse andmine. Komisjon lähtub oma töös Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrusest nr 62 „Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord“.

 • Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute tööplaan
 • Tervishoiuteenuste loetelu komisjoni koosolekute protokollid

Haiglaravimite komisjon

2018. aastal moodustati Tervisekassa juhatusele nõuandva õigusega alaline haiglaravimite komisjon, mille eesmärk on Tervisekassa juhatusele arvamuse andmine Vabariigi määruse "Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu" muutmise kohta ravimite osas, lähtudes Vabariigi Valitsuse 12.07.2018 määrusest nr 62 „Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu kriteeriumide täpsem sisu ning kriteeriumidele vastavuse hindajad, tervishoiuteenuste loetelu hindamise tingimused ja kord, tervishoiuteenuste loetelu komisjoni moodustamine ja töökord ning arvamuse andmise kord". 

 • Haiglaravimite komisjoni koosolekute tööplaan

 • 2018. aasta haiglaravimite komisjoni koosolekute protokollid

Oluline informatsioon patsientide esindusorganisatsioonidele

Selleks, et Tervisekassale esitatud ettepanekute kohta koostatavad eksperthinnangud ja tehtavad otsused arvestaksid vajadusel ka patsientide seisukohast olulisi aspekte, küsib Tervisekassa enne hinnangute koostamist patsientide huve esindavate organisatsioonide arvamust ettepanekute sisu kohta patsientide vaatest. Arvamuse esitamiseks tuleb täita allolev vorm iga ettepaneku kohta eraldi, mille osas peate oluliseks organisatsiooni ühise arvamuse esitamist, ja saata see aadressile info [at] haigekassa.ee (i)nfo [at] tervisekassa.ee. Arvamusi ootame kuni 16. aprillini 2018. aastal.

Patsientide esindusorganisatsioonide arvamuse esitamise vorm.

Eesti Puuetega Inimeste Koda - arvamus

Eesti Tsöliaakia Selts MTÜ - arvamus

Taotluse nr ja link Taotluse nimetus Taotluse esitaja Lisaandmed Meditsiinilise efektiivsuse hinnang (MTH)  Kulutõhususe hinnang (KTH)
775 Endovaskulaarne ultraheli Eesti Kardioloogide Selts   MTH 775 KTH 775
776 Fraktsioneeritud voolureserv Eesti Kardioloogide Selts   MTH 776 KTH 776
784 Patogeenide inaktivatsioon plasmas Eesti Transfusioonmeditsiini Selts   MTH 784 KTH 784
785 Patogeenide inaktivatsioon trombotsüütide kontsentraadis Eesti Transfusioonmeditsiini Selts   MTH 785 KTH 785
855 Biventrikulaarsete resünkroniseerivate kardiostimulaatorite ja implanteeritavate kadioverter-defibrillaatorite automaatne telemeetrliline järelkontroll  Eesti Kardioloogide Selts   MTH 855 KTH 855
974 Kopsukasvajate kemoteraapiakuur 309R - Ravimi krisotiniib (Xalkori) lisamine komplekshinda Eesti Onkoteraapia Ühing   MTH 974 KTH 974
1053 Autoloogse rasvkoe siirdamine Eesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirurgia Selts lisaandmed_1053 MTH 1053 KTH 1053
1061 Polüsomnograafia Eesti Unemeditsiini Selts lisaandmed_1061   KTH 1061
1087 Psühhosotsiaalne kriisiabi väljasõiduga
tervishoiuasutusse (kriisiväljasõit);
Psühhosotsiaalne kriisinõustamine raseduse
planeerimise, raseduse ja sünnitusjärgsel ajal.
SA Väärtustades Elu, Eesti Raseduskriisi Nõustajate Selts     KTH 1087
1094 LDL-aferees Eesti Kardioloogide Selts   MTH 1094 KTH 1094
1099 Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur carfilzomiibiga Eesti Hematoloogide Selts     KTH 1099
1104 Toitumisterapeudi nõustamine pärlike haiguste korral eriarsti suunamisel Eesti Meditsiinigeneetika Selts   MTH 1104 KTH 1104
1116 Robotmagnetnavigatsioon Eesti Kardioloogide Selts   MTH 1116 KTH 1116
1118 Rotablaator Eesti Kardioloogide Selts   MTH_1118 KTH 1118
1119 Kateeter-juhitatud perkutaanne südame vasema koja kõrvakese sulgemise protseduur Eesti Kardioloogide Selts   MTH 1119 KTH 1119
1120 Perkutaanne vasaku vatsakese pumbafunktsiooni abivahend (pLVAD - percutaneous left ventricular assist device) Impella (Abiomed); TandemHeart (CardiacAssist Inc) Eesti Kardioloogide Selts   MTH_1120 KTH 1120
1121 Septaalharu alkoholablatsioon Eesti Kardioloogide Selts   MTH 1121 KTH 1121
1125 Taastusravi interdistsiplinaarne meeskonnatöö Eesti Taastusarstide Selts   MTH 1125 KTH 1125
1130 Gramnegatiivsete multiresistentsete bakterite (sh ESBL, CRE) poolt põhjustatud infektsiooni ravi – üks ravipäev tseftasidiim/avibaktaamiga. Eesti Infektsioonhaiguste Selts, Eesti Anestesioloogide Selts   MTH 1130 KTH 1130
1131 Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatav bioloogiline ravi Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts     KTH 1131
1136 Kemoterapeutikumide ja bioloogiliste ravimite manustamiseks ettevalmistamine haiglaapteegis Eesti Haiglaapteekrite Selts   MTH 1136 KTH 1136
1138 Galaktoseemia sõeluuring Eesti Meditsiinigeneetika Selts   MTH 1138 KTH 1138
1141 Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuur (nab-paklitakseel) Eesti Onkoteraapia Ühing     KTH 1141
1151 Emakakaelakasvajate kemoteraapiakuur kood 326R Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts   MTH 1151 KTH 1151
1158 Gaucher`tõve 1. tüübi ensüümasendusravi 1TÜ või miglustaatravi 4,78mg või eliglustaatravi 0,81mg Eesti Hematoloogide Selts   MTH 1158, lisa KTH 1158
1160 Mitte- Hodgkini lümfoomi keemiaravikuur Eesti Hematoloogide Selts   MTH 1160 KTH 1160
1163 Lümfiteraapia Eesti Lümfiteraapia Liit, Eesti Taastusarstide Selts, Põhja Eesti Vähihaigete Ühendus     KTH 1163
1166 Kopsukasvajate kemoteraapiakuur kood 309R (Nivolumaab Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts   MTH 1166 KTH 1166
1179 Oftalmoloogia eriala kaasajastamine Eesti Haigekassa      
1184 Transporditeenuste ülevaatamine Eesti Haigekassa     KTH 1184
1185 Veretooted ja protseduurid veretoodetega kaasajastamine Eesti Haigekassa Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus    
1190 Kõhuaordi aneurüsmi sõeluuring (AAA sõeluuring) Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts   MTH 1190 KTH 1190
1192 Enteraalne toitmisravi väljaspool intensiivravi Eesti Kliinilise Toitmise Selts     KTH 1192
1195 Mitteinvasiivne sünnieelne sõeluuring loote trisoomiate 21,18 ja 13 suhtes, kasutades loote rakuvaba DNA analüüsimist ema verest Eesti Naistearstide Selts lisaandmed_1195 MTH 1195 KTH 1195
1197 Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine testraviks (1A2133) L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts     KTH 1197
1198 Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine püsiraviks (1A2134) L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts     KTH 1198
1199 Seljaaju neurostimulaatori vahetus (1A2135) L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts     KTH 1199
1202 Rituksimabi sisaldavate ravikuuride ümberkujundamine Eesti Haigekassa      
1209 Ravikuur pembrolizumabiga, 200 mg Eesti Hematoloogide Selts lisaandmed_1209

MTH 1209, lisa

KTH 1209
1210 Ravikuur nivolumabiga, 10 mg Eesti Hematoloogide Selts lisaandmed_1210 MTH 1210 KTH 1210
1211 Ravikuur daratumumabiga, 100 mg Eesti Hematoloogide Selts   MTH 1211 KTH 1211
1213 Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega (1 doos 230–350 ml), filtreeritud, kood 4065 Eesti Transfusioonmeditsiini Selts     KTH 1213
1215 Bevatsizumab kombinatsioonis paklitakseeliga täiskasvanud patsientide raviks, kellel on tekkinud plaatinapreparaadi suhtes resistentne epiteliaalse munasarja-, munajuha- või primaarse kõhukelmevähi retsidiiv ja kes ei ole eelnevalt saanud üle kahe keemiaravi skeemi ning kes ei ole saanud eelnevat ravi bevatsizumabi või teiste VEGF-inhibiitorite või VEGF-retseptorile suunatud ravimitega Eesti Onkoloogide Selts     KTH 1215
1217 Rinnakasvaja HER2-blokaadi sisaldav kemoteraapia Eesti Onkoloogide Selts   MTH 1217, lisa KTH 1217
1218 Ösofagogastroduodenoskoopia Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing      
1219 Koloskoopia Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing      
1220  
Sõeluuringu koloskoopia
Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing      
1221 Verekomponentide ülekanne Eesti Hematoloogide Selts     KTH 1221
1223 Laborimeditsiini teenuste kaasajastamine Eesti Haigekassa      
1225 Akuutpsühhaatria
Lastepsühhiaatria
Järelravi
Eesti Haigekassa      
1229 Hambaproteeside piirhindade kaasajastamine Eesti Haigekassa      
1231 Täiskasvanute retsidiveerunud või refraktaarse ägeda lümfoblastleukeemia ravikuur blinatumomabiga, 1 viaal Eesti Hematoloogide Selts   MTH 1231 KTH 1231
1232 Bioloogiline ravi eculizumabiga atüüpilise hemolüütilis-ureemilise sündroomi (aHUS) korral, 1 manustamiskord Eesti Nefroloogide Selts   MTH 1232 KTH 1232
1233 Multiresistentsete bakterite (sh ESBL) poolt põhjustatud infektsiooni ravi – üks ravipäev tigetsükliiniga Eesti Infektsioonhaiguste Selts, Eesti Anestesioloogide Selts     KTH 1233
1240  
Kopsukasvajate kemoteraapia 309R - Pembrolisumaabi lisamiseks I valiku raviks
Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts     KTH 1240
1241 Kopsukasvajate kemoteraapia 309R - Pembrolisumaabi lisamiseks II valiku raviks Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts     KTH 1241
1242 Neerukasvajate kemoteraapiakuur, ravimi nivolumab lisamine olemasolevatele ravidele Eesti Onkoteraapia Ühing lisaandmed_1242 MTH 1242 KTH 1242
1243 Neelamishäire MSA sõeltest Eesti Logopeedide Ühing  lisaandmed_1243 MTH 1243 KTH 1243
1244 Neelamishäire GUSS-sõeltest Eesti Logopeedide Ühing  lisaandmed_1244 MTH 1244 KTH 1244
1245 Rinnakartsinoomi geeniekspressioonanalüüs Eesti Onkoteraapia Ühing   MTH 1245 KTH 1245
1246 Metastaatilisse kolorektaalvähi kemoteraapiakuur (kood 218R) Eesti Onkoteraapia Ühing   MTH 1246 KTH 1246
1247 Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse tervise infosüsteemiga liidestumise kulu Eesti Haigekassa      
1248 Üldkulude ülevaatamine Eesti Haigekassa      
1249 Sarvkesta sildamine riboflaviiniga Eesti Oftalmoloogide Selts      
1250 Kardioloogiliste teenuste, uuringute ja protseduuride loetelu ja piirhindade kaasajastamine Eesti Haigekassa      
1251 Veresoonte endovaskulaarkirurgiliste operatsioonide piirhindade kaasajastamine Eesti Haigekassa      
1252 Sünnitusabi ja günekoloogia kaasajastamine Eesti Haigekassa      
1253 Kodune peritoneaaldialüüsi ravipäev, Hemodialüüsi seanss Eesti Haigekassa      
1254 EMO ja valmisolek Eesti Haigekassa      
1255 Lümfiteraapia Eesti Taastusarstide Selts, Eesti Lümfiteraapia Liit     KTH 1255
1256 Majutuse voodipäev Eesti Haigekassa      
1260 Isoleeritud patsiendi käsitlus Eesti Haigekassa     KTH 1260
1262 Logopeedilise konsultatsiooni kaugteenus Eesti Logopeedide Ühing 

lisaandmed_1262

lisaandmed2_1262

 

MTH 1262 KTH 1262
1263 Logopeedilise teraapia kaugteenus Eesti Logopeedide Ühing 

lisaandmed_1263

lisaandmed2_1263

MTH 1263,lisa KTH 1263
1264 Alalõualiigese totaalne endoprotees Eesti Näo-lõualuukirurgia Selts lisaandmed_1264 MTH 1264 KTH 1264
1265 GBS-kiirtest ähvardava või käigusoleva enneaegse sünnituse ja/või enneaegse lootevee puhkemise korral Eesti Perinatoloogia Selts lisaandmed_1265 MTH 1265 KTH 1265
1266 Luuüdi transplantatsiooni järgne patsientide vaktsineerimine Eesti Haigekassa     KTH 1266
1267 Lastearsti ambulatoorne vastuvõtt Eesti Lastearstide Selts   MTH 1267, lisa KTH 1267
1268 PCSK9* monokloonsete antikehade ehk PCSK9 inhibiitorite kasutamine perekondliku hüperkolesteroleemiaga patsientide ravis
(*Subtilisiini ja keksiini sarnase proproteiini konvertaas 9)
Eesti Kardioloogide Selts     KTH 1268
1269 Multidistsiplinaarse meeskonna (MDM) ambulatoorne vastuvõtt Eesti Lastearstide Selts, Eesti Lasteneuroloogide Selts, Eesti Lastekirurgide Selts, Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts lisaandmed_1269 MTH 1269, lisa KTH 1269
1270 Refraktaarse autoimmuunse ägeda neuroloogilise seisundi ravi rituksimabiga, 1 annus Eesti Haigekassa     KTH 1270
1271 Pneumokokkinfektsiooni poolt ohustatud riskirühmade vaktsineerimine pneumokokkidevastase konjugeeritud polüsahhariidvaktsiiniga Eesti Infektsioonhaiguste Selts, Eesti Lastearstide Selts, Eesti Kopsuarstide Selts, Eesti Hematoloogide Selts, Eesti Nefroloogide Selts, Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea-ja Kaela-kirurgide Selts lisaandmed_1271   KTH 1271
1272 Teledermatoskoopia esmatasandil Eesti Perearstide Selts     KTH 1272
1273 HIV indikaatorseisunditest juhinduv testimine esmatasandil kasutades digitaliseeritud Diagnostic Matchi algoritme Eesti Perearstide Selts lisaandmed_1273   KTH 1273
1274 E-Perearstikeskus (Turvaline digikeskkond perearstikeskuse ning patsiendi vahelise kommunikatsiooni võimaldamiseks) Eesti Perearstide Selts lisaandmed_1274    
1275 Haigust modifitseeriv bioloogiline ravi dupilumabiga raske atoopilise dermatiidi korral, 300mg  Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts   MTH 1275 KTH 1275
1276 Transkutaanne kapnograafia Eesti Kopsuarstide Selts, Eesti Anestesioloogide Selts lisaandmed_1276 MTH 1276 KTH 1276
1277 Etelkaltsetiid (Parsabiv) 2,5 mg süstelahus Eesti Nefroloogide Selts   MTH 1277 KTH 1277
1278 Toitumisterapeudi nõustamine tsöliaakia või herpetiformse dermatiidi korral eriarsti suunamisel Eesti Kliinilise Toitmise Selts, Eesti Tsöliaakia Selts

lisaandmed_1278

lisa 2

Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus

MTH 1278 KTH 1278
1279 Patsiendimanune (POCT) ultraheliuuring esmatasandil pearahasisese uuringuna Eesti Perearstide Selts     KTH 1279
1280 Kroonilise lümfotsüütleukeemia keemiaravikuur Eesti Hematoloogide Selts     KTH 1280
1281 Invasiivse seeninfektsiooni ravi või eeldatava invasiivse seeninfektsiooni empiiriline ravi ehhinokandiini, liposomaalse amfoteritsiini, vorikonasooli või isavukonasooliga, ühe päeva raviannus Eesti Hematoloogide Selts lisaandmed_1281 MTH 1281 KTH 1281
1282 Ravikuur daratumumabiga kombinatsioonis bortesomiibi ja deksametasooniga hulgimüeloomi raviks täiskasvanud patsientidel, kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe ravikuuri Eesti Hematoloogide Selts   MTH 1282 KTH 1282
1283 Ravikuur daratumumabiga kombinatsioonis lenalidomiidi ja deksametasooniga hulgimüeloomi raviks täiskasvanud patsientidel, kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe ravikuuri Eesti Hematoloogide Selts   MTH 1283 KTH 1283
1284 Ravikuur brentuksimabvedotiiniga, 1 viaal Eesti Hematoloogide Selts lisaandmed_1284 MTH 1284 KTH 1284
1285 Kõrgriski neuroblastoomi immuunravi beetadinutuksimabi, isotretinoiidi ja interleukiin-2-ga Eesti Hematoloogide Selts lisaandmed_1285

MTH_1285

Lisa

KTH 1285
1286 Doonorrinnapiim 100 ml Eesti Perinatoloogia Selts, Eesti Ämmaemandate Ühing lisaandmed_1286 MTH 1286 KTH 1286
1287 PUVA ravi Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts   MTH 1287 KTH 1287
1288 Üleriigilise perearsti nõuandetelefoni isikustatud kaugkonsultatsioon tervise infosüsteemi (edaspidi TIS) vahendusel Eesti Perearstide Selts lisaandmed_1288   KTH 1288
1289 Uue ravimi – atesolizumab monoteraapia, lisamine kopsuvähi kemoteraapiakuur 309R teenuskoodi kaugelearenenud mitteväikerakk-kopsuvähi ravis patsientidele, kes on eelnevalt saanud keemiaravi Eesti Onkoteraapia Ühing   MTH 1289 KTH 1289
1290 Kopsukasvajate kemoteraapiakuur
Ravimi alektiniib (Alecensa) lisamine komplekshinda
Eesti Onkoteraapia Ühing   MTH 1290 KTH 1290
1291 Immuunravi (PD-L1-inhibiitorid) kaugelearenenud uroteliaalse kartsinoomi ravis Eesti Onkoteraapia Ühing lisaandmed_1291 MTH 1291, lisa KTH 1291
1292 Mao-ja söögitorukasvajate kemoteraapia. Kehtivate keemiaravi skeemide uuendus. Eesti Onkoteraapia Ühing lisaandmed_1292 MTH 1292, lisa KTH 1292
1293 Kaugelearenenud või retsidiveerunud lokaalselt levinud lamerakulise pea ja kaela piirkonna vähi ravi PD-1 antikeha nivolumabiga Eesti Onkoteraapia Ühing lisaandmed_1293 MTH 1293, lisa KTH 1293
1294 1. tüüpi diabeeti põdeva lapse nõustamine haridusasutusse minemisel  Eesti Lastearstide Selts Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus   KTH 1294
1295 Sclerosis multiplex’i ravi okrelizumabiga, 6-kuuline
ravikuur
Ludvig Puusepa nimeline Neuroloogide ja
Neurokirurgide Selts
lisaandmed_1295 MTH 1295 KTH 1295
1296 Hiidrakulise arteriidi ravi totsilizumabiga, 4-nädalane ravikuur Eesti Reumatoloogia Selts   MTH 1296 KTH 1296
1297 2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi, psoriaatilise artropaatia ja juveniilse idiopaatilise artriidi korral, 4-nädalane ravikuur Eesti Reumatoloogia Selts     KTH 1297
1298 Inimese fibrinogeen (fibryga), mõõtühik 1 gramm Eesti Anestesioloogide Selts lisaandmed_1298 MTH 1298 KTH 1298
1299 Dabigatraani toime spetsiifiline blokeerimine idarucizumabiga (Praxbind) Eesti Anestesioloogide Selts   MTH 1299, lisa KTH 1299
1300 Cushingi haiguse hormoonravi 2. põlvkonna pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 4-nädalane ravikuur Eesti Endokrinoloogia Selts lisaandmed_1300 MTH 1300 KTH 1300
1301 Bioloogiline ravi anti-interleukiin-5-ga astma korral, 4-nädalane ravikuur Eesti Kopsuarstide Selts   MTH 1301, lisa KTH 1301
1302 5q spinaalse lihasatroofia ravikuur nusinerseeniga Eesti Lasteneuroloogide Selts   MTH 1302, lisa KTH 1302
1303 Transkraniaalne alalisvoolu stimulatsioon (ingl k transcranial direct current stimulation (tDCS)) Eesti Psühhiaatrite Selts lisaandmed_1303 MTH 1303 KTH 1303
1304 Kliinilise logopeedi konsultatsioon
Instrumentaalse uuringu planeerimine ja raviplaani täiendamine
Eesti Logopeedide Ühing  lisaandmed_1304   KTH 1304
1305 Logopeediline teraapia (kestus 90 min) Eesti Logopeedide Ühing      KTH 1305
1306 Ekstrakraniaalse täppiskiiritusravi planeerimine;
Ekstrakraniaalse täppiskiiritusravi protseduur. Uute paikmete (lokaalselt levinud pankreasevähk, neerupealise metastaas) lisamine teenusele.
Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts lisaandmed_1306 MTH 1306 KTH 1306
1307 Otorinolarüngoloogia teenuste nüüdisajastamine Eesti Haigekassa      
1308 Teenuste paketi täiendamine seoses SE-ga 512 Eesti Haigekassa      
1309 Lisavahendite sisu defineerimine Eesti Haigekassa      
1310 Vaimse seisundi lühiuuring (ingl Mini-Mental State
Examination) esmatasandil
Eesti Haigekassa     KTH 1310
1311 Riskirühmade gripivastane vaktsineerimine Eesti Haigekassa     KTH 1311
1312 Teenuse „Ravi beetaepoetiiniga doosis 200 TÜ või darbepoetiiniga doosis 1 mikrogramm või metoksüpolüetüleenglükool epoetiin beetaga doosis 0,8 mikrogrammi renaalse aneemiaga statsionaarsel ravil viibival patsiendil või imikutel sünnikaaluga 750–1500 g ja gestatsioonieaga alla 34 nädala“ rakendustingimuste laiendamine Eesti Haigekassa     KTH 1312
1313 Mammograafiline sõeluuring (CC ja MLO) Eesti Radioloogia Ühing     KTH 1313
1314 Mammograafia lisaprojektsioon Eesti Radioloogia Ühing      
1315 Mammogrammid (CC ja MLO) Eesti Radioloogia Ühing      
1316 3D mammogrammid (CC ja MLO) Eesti Radioloogia Ühing      
1317 Biopsia võtmine magnettomograafia kontrolli all Eesti Radioloogia Ühing   MTH 1317  
1318 Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine jämenõelaga Eesti Radioloogia Ühing   MTH 1318  
1319 Rinnakolde stereotaktiline mammobiopsia võtmine peennõelaga Eesti Radioloogia Ühing   MTH 1319  
1320 Rinnanäärme vaakumbiopsia võtmine Eesti Radioloogia Ühing   MTH 1320  
1321 Rinnakolde preoperatiivne/ravieelne märgistamine Eesti Radioloogia Ühing   MTH 1321  
1323

Düsfaagia diagnostika, häirunud neelamismehhanismi kujundamine ja ravidünaamika jälgimine fiiberendoskoopilise protseduuri käigus     

Eesti Kliiniliste Logopeedide Selts     KTH 1323
1324 E-konsultatsioon tervise infosüsteemi vahendusel Eesti Haigekassa      

Register 2017. a menetletavate taotluste kohta

2017. aasta taotluste menetlemise ajakava.

2017. aastaks laekus tervishoiuteenuste loetelu muutmiseks 113 ettepanekut, mille sisu, lisaandmete ja koostatud hinnangutega on võimalik tutvuda allpool. Kokkuvõttetabelis laekunud  ettepanekutest saab ülevaate ettepanekutele koostatud eksperthinnangutest ja ettepanekute kohta tehtud otsustest.

Oluline informatsioon patsientide esindusorganisatsioonidele:

Selleks, et haigekassale esitatud ettepanekute kohta koostatavad hinnangud ja tehtavad otsused arvestaksid vajadusel ka patsientide seisukohast olulisi aspekte, küsib haigekassa enne hinnangute koostamist patsientide huve esindavate organisatsioonide arvamust ettepanekute sisu kohta patsientide vaatest. Arvamuse esitamiseks tuleb täita allolev vorm nende taotluste kohta, mille osas peate oluliseks organisatsiooni arvamuse esitamist, ja saata see aadressile info [at] haigekassa.ee (info[at]haigekassa[dot]ee). Arvamusi ootame kuni 28. aprillini 2017. aastal. Patsientide esindusorganisatsioonide arvamuse esitamise vorm.

Oluline vaheinfo ettepanekute esitajatele

27. oktoobril 2017. a toimunud Eesti Haigekassa Nõukogu koosolekul oli tervishoiuteenuste loetelu (TTL) infopunktina ning otsuseid ei langetatud. Seetõttu ei ole võimalik TTL menetlemise ajakavakohaselt 26. novembriks 2017. a otsustest teada anda ega ka kokkuvõtte tabelit meie kodulehel avalikustada. Järgmine nõukogu koosolek toimub 15. detsembril 2017. a.

Uusi tervishoiuteenuste loetelu muutmise taotlusi ootame endiselt 31. detsembrini.

Eelinfona nende taotluste osas, mida haigekassa nõukogu 15. detsembri otsusega TTL-i ei lisata, kuid taotlejal on soov menetlust jätkata, on võimalik sellest teavitada ja vajadusel ka lisaandmeid esitada kuni 15. jaanuarini 2018. a.

Link tabelile nimega "Sotsiaalministeeriumi koondhinnang taotluste kohta"

Taotluse nr ja link taotlusele Taotluse nimetus Taotluse esitaja Lisaandmed Meditsiinilise efektiivsuse hinnang (MTH) Kulutõhususe hinnang (KTH)

338

Koguöö hingamise polügraafiline uuring 

Eesti Unemeditsiini Selts

 

MTH 338

KTH 338

775

Endovaskulaarne ultraheli

Eesti Kardioloogide Selts

    KTH 775

776

Fraktsioneeritud voolureserv

Eesti Kardioloogide Selts

 

 

KTH 776

784

Patogeenide inaktivatsioon plasmas

Eesti Transfusioonmeditsiini Selts

 

 

KTH 784

785

Patogeenide inaktivatsioon trombotsüütide kontsentraadis

Eesti Transfusioonmeditsiini Selts

 

 

KTH 785

855

Biventrikulaarsete resünkroniseerivate kardiostimulaatorite ja implanteeritavate kadioverter-defibrillaatorite automaatne telemeetrliline järelkontroll 

Eesti Kardioloogide Selts

    KTH 855

896

Rõhu testimine AUTO-CPAP aparatuuriga

Eesti Unemeditsiini Selts

 

 

 

934

Müeloomi või plasmotsütoomi säilitusravikuur patsientidele, kellel on teostatud autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamine

Eesti Hematoloogide Selts

 

 

934 KTH

974

Kopsukasvajate kemoteraapiakuur 309R - Ravimi krisotiniib (Xalkori) lisamine komplekshinda

Eesti Onkoteraapia Ühing

 

 

974 KTH

994

Statsionaarne hospiitsteenus

MTÜ Pallium

 

 

 

1051

Plastika koos naba siirdamisega/pannikulektoomia rippuva kõhu korral (meditsiinilisel näidustusel)

Eesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirgugia Selts

    1051 KTH

1053

Autoloogse rasvkoe siirdamine

Eesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirgugia Selts

 

 

KTH 1053

1058

Akromegaalia hormoonravi 2. põlvkonna pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 4-nädalane ravikuur

Eesti Endokrinoloogia Selts

 

 

KTH 1058

1059

Luumetastaaside ravi 223-raadiumiga

Eesti Raidoloogia Ühing

 

 

KTH 1059

1061

Polüsomnograafia

Eesti Unemeditsiini Selts

 

 

KTH 1061

1063

Dermatoskoopia

Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts

lisaandmed_1063

 

 

1064

Anti-VEGF ravim silmasiseseks süsteks, üks manustamiskord

Eesti Oftalmoloogide Selts

 

 

KTH 1064

1070

Ravimi trastuzumabemtansiin lisamine teenusele Rinnakasvajate kemoteraapiakuur 314R

Eesti Onkoteraapia Ühing

1070 lisa

lisaandmed_1070

 

KTH 1070

1073

Mao- ja söögitorukasvajate kemoteraapiakuur 323 R, ravimi ramucirumabi lisamine komplekshinda maovähi ravis

Eesti Onkoteraapia Ühing

    KTH 1073

1074

Kopsukasvajate kemoteraapiakuur kood 309R (Afatiniib)

Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts

 

 

KTH 1074

1087

Psühhosotsiaalne kriisinõustamine pereplaneerimise, raseduse ja sünnitusjärgsel ajal

SA Väärtustades Elu, Eesti Raseduskriisi Nõustajate Selts

 

 

KTH 1087

1091

Statsionaarsed taastusravi voodipäevad

Eesti Taastusarstide Selts

Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus

 

 

1094

LDL-aferees

Eesti Kardioloogide Selts

 

 

KTH 1094

1099

Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur carfilzomiibiga

Eesti Hematoloogide Selts

 

 

KTH 1099

1103

Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur patsientidele, kellel ei ole näidustatud autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamine, 1 ravikuur

Eesti Hematoloogide Selts

 

 

KTH 1103

1104

Toitumisterapeudi nõustamine pärlike haiguste korral eriarsti suunamisel

Eesti Meditsiinigeneetika Selts

lisaandmed_1104

 

KTH 1104

1116

Robotmagnetnavigatsioon

Eesti Kardioloogide Selts

 

 

KTH 1116

1118

Rotablaator

Eesti Kardioloogide Selts

 

 

KTH 1118

1119

Kateeter-juhitatud perkutaanne südame vasema koja kõrvakese sulgemise protseduur

Eesti Kardioloogide Selts

 

 

KTH 1119

1120

Perkutaanne vasaku vatsakese pumbafunktsiooni abivahend (pLVAD - percutaneous left ventricular assist device) Impella (Abiomed); TandemHeart (CardiacAssist Inc)

Eesti Kardioloogide Selts

 

 

KTH 1120

1121

Septaalharu alkoholablatsioon

Eesti Kardioloogide Selts

 

 

KTH 1121

1130

Gramnegatiivsete multiresistentsete bakterite (sh. ESBL) poolt põhjustatud infektsiooni ravi – üks viaal tseftolosaani/tasobaktaami

Eesti Infektsioonhaiguste Selts ja Eesti Anestesioloogide Selts

 

 

KTH 1130

1131

Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatav bioloogiline ravi

Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts

 

 

KTH 1131

1136

Kemoterapeutikumide ja bioloogiliste ravimite manustamiseks ettevalmistamine haiglaapteegis

Eesti Haiglaapteekrite Selts

 

 

KTH 1136

1138

Galaktoseemia sõeluuring

Eesti Meditsiinigeneetika Selts

lisaandmed_1138

MTH 1138

KTH 1138

1141

Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuur (nab-paklitakseel)

Eesti Onkoteraapia Ühing

 

 

KTH 1141

1144

Rinnanäärme rekonstruktsioon proteesiga 

Eesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirgugia Selts

 

 

KTH 1144

1151

Emakakaelakasvajate kemoteraapiakuur kood 326R

Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts

 

 

KTH 1151

1152

Bioloogiline ravi adalimumabiga supuratiivse hidradeniidi korral

Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts

lisaandmed_1152

 

KTH 1152

1154

Bioloogiline ravi adalimumabiga täiskasvanute mitteinfektsioosse intermediaalse,-tagumise,- ja panuveiidi korral, 4-nädalane ravikuur.

Eesti Oftalmoloogide Selts

 

 

KTH 1154

1160

Mitte- Hodgkini lümfoomi keemiaravikuur

Eesti Hematoloogide Selts

lisaandmed_1160

 

KTH 1160

1163

Lümfiteraapia

Eesti Lümfiteraapia Liit

lisaandmed_1163

 

KTH 1163

1166

Kopsukasvajate kemoteraapiakuur kood 309R (Nivolumaab)

Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts

 

 

KTH 1166

1179

Oftalmoloogia eriala kaasajastamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1184

Transporditeenuste ülevaatamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1185

Veretooted ja protseduurid veretoodetega kaasajastamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1190

Kõhuaordi aneurüsmi sõeluuring (AAA sõeluuring)

Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts MTÜ

 

 

 

1192

Enteraalne toitmisravi väljaspool intensiivravi

Eesti Kliinilise Toitmise Selts

lisaandmed_1192

 

KTH 1192

1195

Mitteinvasiivne sünnieelne sõeluuring loote trisoomiate 21,18 ja 13 suhtes, kasutades loote rakuvaba DNA analüüsimist ema verest. Teenuse nimetus on edaspidi kasutusel lühendina NIPT (ingl.k. Non-invasive prenatal testing)

Eesti Naistearstide Selts

lisaandmed_1195

 

KTH 1195

1197

Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine testraviks (1A2133)

L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts

lisaandmed_1197

 

KTH 1197

1198

Seljaaju neurostimulaatori paigaldamine püsiraviks (1A2134)

L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts

lisaandmed_1198

 

KTH 1198

1199

Seljaaju neurostimulaatori vahetus (1A2135)

L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts

lisaandmed_1199

 

KTH 1199

1200

E-konsultatsioon eriarstilt eriarstile

Eesti Haigekassa

 

 

 

1201

Bioloogiline ravi reslizumab’iga (Cinqaero) raske püsiva eosinofiilse astmaga (RHK 10 kood J45) täiskasvanud patsientidele 

Eesti Kopsuarstide Selts

 

MTH 1201

KTH 1201

1202

Rituksimabi sisaldavate ravikuuride ümberkujundamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1203

„Subkutaanne allergeenspetsiifiline immuunravi muude allergeenide ekstraktiga, üks manustamiskord“ piirhinna ja kohaldamise tingimuste muutmine.

Eesti Haigekassa

 

 

KTH 1203

1204

Reumatoidartriidi, Crohni tõve ja haavandilise koliidi ning psoriaasi bioloogilise ravi esimese ja teise valiku teenuste ühendamine.

Eesti Haigekassa

Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus

 

 

1205

Söömishäirete päevastatsionaari ravipäev

Eesti Psühhiaatrite Selts

lisaandmed 1205

MTH 1205

KTH 1205

1206

Orofatsiaalne müofunktsionaalne ravi

Eesti Ortodontide Selts

lisaandmed_1206

MTH 1206

KTH 1206

1207

Sclerosis multiplex’i ravi alemtuzumabiga, üks viaal (12 mg)

L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts

 

 

KTH 1207

1208

N.vaguse stimulatsioon implanteeritava seadmega

L. Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts

 

MTH 1208

KTH 1208

1209

Ravikuur pembrolizumabiga, 200 mg

Eesti Hematoloogide Selts

lisaandmed 1209

MTH 1209

MTH 1209 lisaandmed

KTH 1209

1210

Ravikuur nivolumabiga, 10 mg

Eesti Hematoloogide Selts

lisaandmed 1210

MTH 1210

KTH 1210

1211

Ravikuur daratumumabiga, 100 mg

Eesti Hematoloogide Selts

 

MTH 1211

 

KTH ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang

1212

Diabeetilise retinopaatia sõeluuring

Eesti Oftalmoloogide Selts

 

 

 

1213

Erütrotsüütide suspensioon vähese leukotsüütide sisaldusega (1 doos 230–350 ml), filtreeritud, kood 4065

Eesti Transfusioonmeditsiini Selts

 

 

KTH 1213

1214

Funktsionaalse sõltumatuse skaala (FIM/FAM) kasutamine intensiivse statsionaarse taastusravi teenuse osutamise korral.

Eesti Taastusarstide Selts 

 

 

 

1215

Bevatsizumab kombinatsioonis paklitakseeliga täiskasvanud patsientide raviks, kellel on tekkinud plaatinapreparaadi suhtes resistentne epiteliaalse munasarja-, munajuha- või primaarse kõhukelmevähi retsidiiv ja kes ei ole eelnevalt saanud üle kahe keemiaravi skeemi ning kes ei ole saanud eelnevat ravi bevatsizumabi või teiste VEGF-inhibiitorite või VEGF-retseptorile suunatud ravimitega

Eesti Onkoloogide Selts

 

 

KTH 1215

1216

Kaugelearenenud melanoomi ravi PD-1 vastase antikehaga, üks ravinädal

Eesti Onkoloogide Selts

 

MTH 1216

KTH 1216

1217

Rinnakasvaja HER2-blokaadi sisaldav kemoteraapia

Eesti Onkoloogide Selts

lisaandmed_1217

MTH 1217

MTH 1217 lisaandmed

KTH 1217

1218

Ösofagogastroduodenoskoopia

Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing

 

 

 

1219

Koloskoopia

Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing

 

 

 

1220

Sõeluuringu koloskoopia

Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing

 

 

 

1221

Verekomponentide ülekanne

Eesti Hematoloogide Selts

lisaandmed_1221

 

KTH 1221

1222

Düsfaagia diagnostika, häirunud neelamismehhanismi kujundamine ja ravidünaamika jälgimine fiiberendoskoopilise protseduuri käigus  

Eesti Logopeedide Ühing

 

MTH 1222

KTH 1222

1223

Laborimeditsiini teenuste kaasajastamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1224

E-konsultatsioon tervise infosüsteemi vahendusel

Eesti Haigekassa

 

 

 

1225

Akuutpsühhaatria
Lastepsühhiaatria
Järelravi

Eesti Haigekassa

Patsientide esindusorganisatsiooni arvamus

 

 

1226

Noorte reproduktiivtervisealane nõustamine ja seksuaalsel teel levivate haiguste ennetamine.

Eesti Haigekassa

 

 

 

1227

Ortodontia teenuste kaasajastamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1228

Hambaravi teenuste kaasajastamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1229

Hambaproteeside piirhindade kaasajastamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1230

Rauavaeguse ravi intravenoosselt manustatava rauapreparaadiga, 500mg (kood 364R) 

Eesti Hematoloogide Selts

lisaandmed_1230

 

KTH 1230

1231

Täiskasvanute retsidiveerunud või refraktaarse ägeda lümfoblastleukeemia ravikuur blinatumomabiga, 1 viaal

Eesti Hematoloogide Selts

lisaandmed_1231

MTH 1231

KTH 1231

1232

Bioloogiline ravi eculizumabiga atüüpilise hemolüütilis-ureemilise sündroomi (aHUS) korral, 1 manustamiskord

Eesti Nefroloogide Selts

lisaandmed_1232

MTH 1232

KTH 1232

1233

Multiresistentsete bakterite (sh ESBL) poolt põhjustatud infektsiooni ravi – üks ravipäev tigetsükliiniga

Eesti Infektsioonhaiguste Selts ja Eesti Anestesioloogide Selts

lisaandmed_1233

 

KTH  ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang

1234

Digitaalne dermatoskoopia

Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts

lisaandmed_1234

 

 

1235

Ekstrakraniaalne täppiskiiritusravi planeerimine (SBRT planeerimine); Ekstrakraniaalne täppiskiiritusravi protseduur (SBRT protseduur) 

Eesti Onkoloogide Selts

lisaandmed_1235

MTH 1235

KTH 1235

1236

Intrakraniaalse täppiskiiritusravi planeerimine; Intrakraniaalse täppiskiiritusravi protseduur

Eesti Onkoloogide Selts

lisaandmed_1236

 

KTH 1236

1237

7508 - Nahaalune spetsiifiline immuunravi, üks protseduur; 207R - Subkutaanne allergeenspetsiifiline immuunravi putukamürgi allergeeni ekstraktiga, üks manustamiskord; 208R - Subkutaanne allergeenspetsiifiline immuunravi muude allergeenide ekstraktiga, üks manustamiskord

Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Selts

 

 

KTH 1237

1238

Tupe sekreedi testid enneaegse lootevee puhkemise kahtlusel

Eesti Perinatoloogia Selts

lisaandmed 1238

MTH 1238

KTH 1238

1239

Kofeiinravi enneaegsele vastsündinule

Eesti Perinatoloogia Selts

lisaandmed 1239

 

KTH 1239

1240

Kopsukasvajate kemoteraapia 309R - Pembrolisumaabi lisamiseks I valiku raviks

Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts

 

 

KTH ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang

1241

Kopsukasvajate kemoteraapia 309R - Pembrolisumaabi lisamiseks II valiku raviks

Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts

 

 

KTH ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang

1242

Neerukasvajate kemoteraapiakuur, ravimi nivolumab lisamine olemasolevatele ravidele

Eesti Onkoteraapia Ühing

lisaandmed_1242

MTH 1242

KTH 1242

1243

Neelamishäire MSA sõeltest

Eesti Logopeedide Ühing

lisaandmed_1243

MTH 1243

KTH 1243

1244

Neelamishäire GUSS-sõeltest

Eesti Logopeedide Ühing

lisaandmed_1244

MTH 1244

KTH 1244

1245

Rinnakartsinoomi geeniekspressioonanalüüs

Eesti Onkoteraapia Ühing

lisaandmed_1245

MTH 1245

KTH 1245

1246

Metastaatilisse kolorektaalvähi kemoteraapiakuur (kood 218R)

Eesti Onkoteraapia Ühing

lisaandmed_1246

MTH 1246

KTH ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang

1247

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse tervise infosüsteemiga (TEHIK) liidestumise kulu

Eesti Haigekassa

 

 

 

1248

Üldkulude ülevaatamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1249

Sarvkesta sildamine riboflaviiniga

Eesti Oftalmoloogide Selts

lisaandmed_1249

 

KTH 1249

1250

Kardioloogiliste teenuste, uuringute ja protseduuride loetelu ja piirhindade kaasajastamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1251

Veresoonte endovaskulaarkirurgiliste opersatsioonide piirhindade kaasajastamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1252

Sünnitusabi ja günekoloogia kaasajastamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1253

Kodune peritoneaaldialüüsi ravipäev; Hemodialüüsi seanss

Eesti Haigekassa

lisaandmed_1253

 

 

1254

EMO ja ööpäevaringse valmisoleku teenuste kaasajastamine

Eesti Haigekassa

 

 

 

1255

Lümfiteraapia (piirhinna muutmine)

Eesti Taastusarstide Selts, Eesti Lümfiteraapia Liit

 

 

KTH 1255

1256

Majutuse voodipäev

Eest Haigekassa

 

 

 

1257

Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuur (kapetsitabiin)

Eesti Onkoteraapia Ühing

  MTH 1257 KTH ja ravikindlustuse eelarve mõju hinnang
1258

Ravimi fulvestrant lisamine teenusele Rinnakasvaja HER2-blokaadi mittesisaldav kemoteraapia, 3-nädalane ravikuur (gosereliin monoteraapia 4-nädalane ravikuur)

Eesti Onkoteraapia Ühing  

MTH 1258

MTH 1258 lisaandmed

KTH 1258
1259 E-konsultatsioon eriarstilt eriarstile (EIAS) Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Selts      
1260 Isoleeritud patsiendi käsitlus Eesti Haigekassa     KTH 1260

Register 2016. a menetletavate taotluste kohta

2016. aasta taotluste menetlemise ajakava.

2016. aastaks laekus tervishoiuteenuste loetelu muutmiseks 127 ettepanekut, mille sisu ning lisaandmetega on võimalik tutvuda allpool. Kokkuvõttetabelis laekunud ettepanekutestsaab ülevaate ettepanekutele koostatud eksperthinnangutest. Taotluste ja hinnangutega saab tutvuda allpool. 

Oluline informatsioon patsientide esindusorganisatsioonidele:

Selleks, et haigekassale esitatud ettepanekute kohta koostatavad hinnangud ja tehtavad otsused arvestaksid vajadusel ka patsientide seisukohast olulisi aspekte, küsib haigekassa enne hinnangute koostamist patsientide huve esindavate organisatsioonide arvamust ettepanekute sisu kohta patsientide vaatest. Arvamuse esitamiseks tuleb täita allolev vorm nende taotluste kohta, mille osas peate oluliseks organisatsiooni arvamuse esitamist, ja saata see aadressile info [at] haigekassa.ee (info[at]haigekassa[dot]ee). Arvamusi ootame kuni 27. aprillini 2016. aastal. Patsientide esindusorganisatsioonide arvamuse esitamise vorm.

Oluline vaheinfo ettepanekute esitajatele

28. oktoobril 2016. a toimunud Eesti Haigekassa Nõukogu koosolekul tervishoiuteenuste loetelu (TTL) osas otsuseid ei langetatud, mistõttu ei ole võimalik TTL menetlemise ajakavakohaselt 21. novembriks 2016. a otsustest teada anda ega ka kokkuvõtte tabelit meie kodulehel avalikustada. Järgmine nõukogu koosolek toimub 9. detsemberil 2016. a.

Sotsiaalministeeriumi koondhinnang taotluste kohta

Nr. Taotluse nimetus Teenuse liik ja taotluse esitaja Link taotlusele Lisaandmed Hinnangud_taotlustele
338 Koguöö hingamise polügraafiline uuring uus teenus, Eesti Unemeditsiin Selts taotlus 338 lisaandmed 338 Kulutõhususe hinnang 338
775 Endovaskulaarne ultraheli uus teenus, Eesti Unemeditsiin Selts taotlus 775 lisaandmed 775   Kulutõhususe hinnang 755
776 Fraktsioneeritud voolureserv uus teenus, Eesti Kardioloogide Selts taotlus 776 lisaandmed 776 Kulutõhususe hinnang 776
784 Patogeenide inaktivatsioon plasmas uus teenus, Eesti Transfusioonmeditsiin Selts taotlus 784   Kulutõhususe hinnang 784
785 Patogeenide inaktivatsioon trombotsüütide kontsentraadis uus teenus Eesti Transfusioonmeditsiin Selts taotlus 785   Kulutõhususe hinnang 785
855 Biventrikulaarsete resünkroniseerivate kardiostimulaatorite ja implanteeritavate kadioverter-defibrillaatorite automaatne telemeetrliline järelkontroll uus teenus, Eesti Kardioloogide Selts taotlus 855 lisaandmed 855 Kulutõhususe hinnang 855
856 Maksa MRT uuring maksaspetsiifilise kontrastainega (gadokseethappe dinaatrium) uus teenus, Eesti Radioloogia Ühing taotlus 856  

Hinnang taotlusele 856

Kulutõhususe hinnang 856

873 Onkoloogilise akuutse palliatiivse ravi voodipäev uus teenus, Eesti Onkoteraapia Ühing taotlus 873 lisaandmed 873 Kulutõhususe hinnang 873
896 Rõhu testimine AUTO-CPAP aparatuuriga tingimuste jm muudatused, Eesti Unemeditsiini Selts taotlus 896 lisaandmed 896 Kulutõhususe hinnang 896
934 Müeloomi või plasmotsütoomi säilitusravikuur patsientidele, kellel on teostatud autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamine uus teenus, Eesti Hematoloogide Selts taotlus 934 lisaandmed 934: lisa 1 / lisa 2

hinnang hinnangu lisa

Kulutõhususe hinnang 934

959 Onkoloogilise ravi voodipäev piirhinna muutmine, Eesti Onkoloogide Selts taotlus 959   Kulutõhususe hinnang 959
974 Kopsukasvajate kemoteraapiakuur 309R - Ravimi krisotiniib (Xalkori) lisamine komplekshinda piirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Onkoteraapia Ühing taotlus 974 lisaandmed 974: lisa 1 lisa 2 Kulutõhususe hinnang 974
989 Simultaanoperatsioonide rakendustingimuste muutmine tingimuste jm muudatused, Haigekassa taotlus 989   Kulutõhususe hinnang 989
994 Statsionaarne hospiitsteenus uus teenus, MTÜ Pallium taotlus 994    
1034 Tervishoiuteenuste piirhindade muutmine piirhinna muutmine, Eesti Haiglate Liit taotlus 1034    
1041 Baasraha kinnitatud nimistuga töötavale perearstile tingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassa taotlus 1041    
1043 Valitud ortopeedia operatsioonides sisalduvate ressursside ülevaatamine piirhinna muutmine, Eesti Haigekassa taotlus 1043   Kulutõhususe hinnang 1043
1045 Alla 19-aastaste isikute diagnooside loendi laiendamine ortodontilise ravi tasumise korral ravikindlustus rahade eest tingimuste jm muudatused, Eesti Ortodontide Selts taotlus 1045 lisaandmed 1045 Kulutõhususe hinnang 1045
1051 Plastika koos naba siirdamisega/pannikulektoomia rippuva kõhu korral (meditsiinilisel näidustusel) uus teenus, Eesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirurgia Selts taotlus 1051 lisaandmed 1051 Hinnang taotlusele 1051Kulutõhususe hinnang 1051
1053 Autoloogse rasvkoe siirdamine uus teenus, Eesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirurgia Selts taotlus 1053 lisaandmed 1053 Hinnang taotlusele 1053Kulutõhususe hinnang 1053
1054 Plastika- ja rekonstruktiivkirugia (plastiakirurgia) voodipäev tingimuste jm muudatused,Eesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirurgia Selts taotlus 1054   Kulutõhususe hinnang 1054
1056 Haigekassa poolt kompenseeritavate, alla 19-aastaste laste ortodontilise ravi diagnooside laiendamine: Raske raskusastmega obstruktiivne uneapnoe (ODI või apnoe hüpopnoe indeks (AHI ) on ≥30) ja keskmise raskusastmega uneapnoe (ODI või AHI on 15–29) tingimuste jm muudatused, Eesti Ortodontide Selts taotlus 1056   Kulutõhususe hinnang 1056
1058 Akromegaalia hormoonravi 2. põlvkonna pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 4-nädalane ravikuur uus teenus,Eesti Endokrinoloogia Selts taotlus 1058 lisaandmed 1058 Kulutõhususe hinnang 1058
1059 Luumetastaaside ravi 223-raadiumiga uus teenus, Eesti Radioloogia Ühing taotlus 1059   Kulutõhususe hinnang 1059
1061 Polüsomnograafia piirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Unemeditsiini Selts taotlus 1061 lisaandmed 1061 Kulutõhususe hinnang 1061
1063 Dermatoskoopia uus teenus, Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts taotlus 1063 lisaandmed 1063 Kulutõhususe hinnang 1063
1064 Anti-VEGF ravim silmasiseseks süsteks, üks manustamiskord piirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Oftalmoloogide Selts taotlus 1064   Kulutõhususe hinnang 1064
1065 Ensüümasendusravi Pompe tõve korral ravimiga alglükosidaas alfa annuses 20 mg/kg üks kord iga kahe nädala järel uus teenus, Eesti Meditsiinigeneetika Selts taotlus 1065 lisaandmed 1065 Kulutõhususe hinnang 1065
1066 Füsioteraapia, tegevusteraapia, logopeediline teraapia, psühhoteraapia piirhinna muutmine, Eesti Taastusarstide Selts MTÜ taotlus 1066   Kulutõhususe hinnang 1066
1067 Kodusünnitusabi teenus uus teenus, Eesti Ämmaemandate Ühing taotlus 1067   Kulutõhususe hinnang 1067
1068 Ravi süstitava atüüpilise antipsühhootikumi depoovormiga piirhinna muutmine, Eesti Psühhiaatrite Selts taotlus 1068   Kulutõhususe hinnang 1068
1069 Ravimi pertuzumab lisamine teenusele Rinnakasvajate kemoteraapiakuur 314R piirhinna muutmine, Eesti Onkoteraapia Ühing taotlus 1069   Kulutõhususe hinnang 1069
1070 Ravimi trastuzumabemtansiin lisamine teenusele Rinnakasvajate kemoteraapiakuur 314R

piirhinna muutmine, Eesti Onkoteraapia Ühing

taotlus 1070   Kulutõhususe hinnang 1070
1071 Tsütostaatilise ravikuuri planeerimine ja manustamine - koodide 7415, 7416, 7417 muutmine

piirhinna muutmine, Eesti Onkoteraapia Ühing

taotlus 1071 lisaandmed 1071 Kulutõhususe hinnang 1071
1073 Mao- ja söögitorukasvajate kemoteraapiakuur 323R, ravimi ramucirumabi lisamine komplekshinda maovähi ravis

piirhinna muutmine Eesti Onkoteraapia Ühing

taotlus 1073   Kulutõhususe hinnang 1073
1074 Kopsukasvajate kemoteraapiakuur kood 309R (Afatiniib) piirhinna muutmine, taotlus 1074   Kulutõhususe hinnang 1074
1087 Psühhosotsiaalne kriisinõustamine pereplaneerimise, raseduse ja sünnitusjärgsel ajal uus teenus, SA Väärtustades Elu, Eesti Raseduskriisi Nõustajate Selts taotlus 1087   Kulutõhususe hinnang 1087
1091 Statsionaarne taastusravi, kood 8029,8028 tingimuste jm muudatused, Eesti Taastusarstide Selts MTÜ taotlus 1091 lisaandmed 1091 Kulutõhususe hinnang 1091
1094 LDL-aferees uus teenus, Eesti Kardioloogide Selts taotlus 1094 lisaandmed 1094

Hinnang taotlusele 1094

Kulutõhususe hinnang 1094

1095 Loovteraapia uus teenus, Eesti Loovteraapiate Ühing taotlus 1095 lisaandmed 1095 Kulutõhususe hinnang 1095
1096 Prostatsükliini analoogi parenteraalne manustamine püsiinfusioonina pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks uus teenus, Eesti Kopsuarstide Selts taotlus 1096   Kulutõhususe hinnang 1096
1097 Hamba transplantatsioon uus teenus, Eesti Näo- lõualuudekirurgia Selts taotlus 1097   Kulutõhususe hinnang 1097
1098 Suust mitte-eemaldatav funktsionaalne aparaat uus teenus, Eesti Ortodontide Selts taotlus 1098 lisaandmed 1098 Kulutõhususe hinnang 1098
1099 Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur carfilzomiibiga uus teenus, Eesti Hematoloogide Selts taotlus 1099   Kulutõhususe hinnang 1099
1102 Suust mitte-eemaldatav ankurdusapaat (minikruvi) uus teenus, Eesti Ortodontide Selts taotlus 1102   Kulutõhususe hinnang 1102
1103 Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur patsientidele, kellel ei ole näidustatud autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamine, 1 ravikuur uus teenus, Eesti Hematoloogide Selts taotlus 1103   Hinnang taotlusele 1103hinnangu lisaKulutõhususe hinnang 1103
1104 Toitumisterapeudi nõustamine pärlike haiguste korral eriarsti suunamisel uus teenus, Eesti Meditsiinigeneetika Selts taotlus 1104 lisaandmed 1104täiendavad lisaandmed 1104 Kulutõhususe hinnang 1104
1107 Müofunktsionaalne aparaat, trainer uus teenus, Eesti Ortodontide Selts taotlus 1107 lisaandmed 1107 Kulutõhususe hinnang 1107
1115 Bariaatriline laparoskoopiline maost möödajuhtiv operatsioon või bariaatriline vertikaalne mao resektsioon tingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassa taotlus 1115   Kulutõhususe hinnang 1115
1116 Robotmagnetnavigatsioon uus teenus, Eesti Kardioloogide Selts taotlus 1116   Kulutõhususe hinnang 1116
1118 Rotablaator uus teenus, Eesti Kardioloogide Selts taotlus 1118 lisaandmed 1118

Hinnang taotlusele 1118

Kulutõhususe hinnang 1118

1119 Kateeter-juhitatud perkutaanne südame vasema koja kõrvakese sulgemise protseduur uus teenus, Eesti Kardioloogide Selts taotlus 1119 lisaandmed 1119 Kulutõhususe hinnang 1119
1120 Perkutaanne vasaku vatsakese pumbafunktsiooni abivahend (pLVAD - percutaneous left ventricular assist device) Impella (Abiomed) ; TandemHeart (CardiacAssist Inc.) uus teenus, Eesti Kardioloogide Selts taotlus 1120 lisaandmed 1120

Hinnang taotlusele 1120

Kulutõhususe hinnang 1120

1121 Septaalharu alkoholablatsioon uus teenus, Eesti Kardioloogide Selts taotlus 1121 lisaandmed 1121 Kulutõhususe hinnang 1120
1123 Diabeediga lapse toetamine haridusasutuses uus teenus, Eesti Lastearstide Selts taotlus 1123 lisaandmed 1123 Kulutõhususe hinnang 1123
1124 Mehaaniline trombi eemaldamine ajuarterist (Ajuarteri trombektoomia) uus teenus, Eesti Radioloogia Ühing taotlus 1124 lisaandmed 1124

Hinnang taotlusele 1124

Kulutõhususe hinnang 1124

1125 Taastusravi inter-distsiplinaarne meeskonnatöö uus teenus, Eesti Taastusarstide Selts MTÜ taotlus 1125 lisaandmed 1125 Hinnang taotlusele 1125Kulutõhususe hinnang 1125
1126 HIV-kiirtest uus teenus, Eesti Perearstide Selts MTÜ taotlus 1126 lisaandmed 1126

Hinnang taotlusele 1126

ELMÜ tagasiside

1127 Transobturatoorne retroluminaalne ling tingimuste muutmine, Eesti Uroloogide Selts taotlus 1127   Kulutõhususe hinnang 1127
1128 Esmatasandi tervisekeskuse teenus uus teenus, Eesti Perearstide Selts MTÜ taotlus 1128 lisaandmed 1128  
1129 Tervishoiu- ja sotsiaalabi teenuste vajaduse kontakthindamine uus teenus, Eesti Perearstide Selts MTÜ taotlus 1129    
1130 Gramnegatiivsete resistentsete bakterite (MDR sh. ESBL) poolt põhjustatud infektsiooni ravi – üks ravipäev tseftolosaani/tasobaktaami või tseftasidiimi/avibaktaamiga või kolistiini pluss meropeneemiga või fosfomütsiiniga. uus teenus, Eesti Infektsioonhaiguste Selts taotlus 1130 lisaandmed 1130täiendavad lisaandmed 1130 Hinnang taotlusele 1130Kulutõhususe hinnang 1130
1131 Tervishoiuteenuste osutamisel kasutatav bioloogiline ravi tingimuste jm muudatused, Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts taotlus 1131   Kulutõhususe hinnang 1131
1133 Bioloogiline ravi α4β7 integriini antagonistiga Crohni tõve ja haavandilise koliidi korral, 1 manustamiskord uus teenus, Eesti Gastroenteroloogide Selts taotlus 1133   Kulutõhususe hinnang 1133
1134 Dupuytreni kontraktuuri ravi Clostridium histolyticum’i kollagenaasiga 1 manustamiskord uus teenus, Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Selts taotlus 1134 lisaandmed 1134 Hinnang taotlusele 1134lisa Kulutõhususe hinnang 1134
1135 Bioloogiline ravi mepolizumabiga (Nucala®) raske püsiva eosinofiilse astma korral (RHK 10 kood J45). uus teenus, Eesti Kopsuarstide Selts taotlus 1135 lisaandmed 1135 Hinnang taotlusele 1135lisa Kulutõhususe hinnang 1135
1136 Kemoterapeutikumide ja bioloogiliste ravimite manustamiseks ettevalmistamine haiglaapteegis uus teenus, Eesti Haiglaapteekrite Selts taotlus 1136 lisaandmed 1136

Hinnang taotlusele 1136

Kulutõhususe hinnang 1136

1137 EBV/IBV (Endobronchial Valve) Endobronhiaalne klapisüsteem raske kopsuemfüseemi raviks uus teenus, Eesti Kopsuarstide Selts taotlus 1137 lisaandmed 1137 Hinnang taotlusele 1137 Kulutõhususe hinnang 1137
1138 Galaktoseemia sõeluuring uus teenus, Eesti Meditsiinigeneetika Selts taotlus 1138 lisaandmed 1138 Hinnang taotlusele 1138Kulutõhususe hinnang 1138
1139 Lastepsühhiaatrilise vaimse tervise meeskonna ambulatoorne vastuvõtt alla 19-aastasele isikule(meeskonnas 2 liiget: vaimse tervise õde ja sotsiaaltöötaja või vaimse tervise õde ja psühholoog) uus teenus, Eesti Psühhiaatrite Selts taotlus 1139 lisaandmed 1139

Hinnang taotlusele 1139

Kulutõhususe hinnang 1139

1140 Süsteemse erütematoosse luupuse bioloogiline ravi rituksimabiga, 4-nädalane ravikuur tingimuste jm muudatused, Eesti Reumatoloogia Selts taotlus 1140   Kulutõhususe hinnang 1140
1141 Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuur piirhinna muutmine, Eesti Onkoteraapia Ühing taotlus 1141   Kulutõhususe hinnang 1141
1142 Tegevusteraapia igapäevases keskkonnas uus teenus, Eesti Tegevusterapeutide Liit MTÜ taotlus 1142 lisaandmed 1142 Hinnang taotlusele 1142lisa Kulutõhususe hinnang 1142
1143 Bioloogiline ravi sekukinumabiga anküloseeriva spondüliidi ja psoriaatilise artropaatia korral, 1 manustamiskord uus teenus, Eesti Reumatoloogia Selts taotlus 1143 lisaandmed 1143 Kulutõhususe hinnang 1143
1144 Rinnanäärme rekonstruktsioon proteesiga uus teenus, Eesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirurgia Selts taotlus 1144 lisaandmed 1144 Hinnang taotlusele 1144Kulutõhususe hinnang 1144
1145 Bronhoskoopia piirhinna muutmine, Eesti Kopsuarstide Selts taotlus 1145   Kulutõhususe hinnang 1145
1146 Bevatsizumab kombinatsioonis paklitakseeliga täiskasvanud patsientide raviks, kellel on tekkinud plaatinapreparaadi suhtes resistentne epiteliaalse munasarja-, munajuha- või primaarse kõhukelmevähi retsidiiv ja kes ei ole eelnevalt saanud üle kahe keemiaravi skeemi ning kes ei ole saanud eelnevat ravi bevatsizumabi või teiste VEGF-inhibiitorite või VEGF-retseptorile suunatud ravimitega. uus teenus, Eesti Onkoloogide Selts taotlus 1146   Hinnang taotlusele 1146lisa Kulutõhususe hinnang 1146
1147 Süsteemne ravi PD-1 vastase antikehaga (pembrolisumab või nivolumab) mitteresetseeritava lokoregionaalselt levinud (staadium IIIc) või kaugelearenenud (staadium IV) melanoomiga haigetel, kelle sooritusvõime on vähemalt 2 (ECOG skaalal). uus teenus, Eesti Onkoloogide Selts taotlus 1147   Hinnang taotlusele 1147lisa Kulutõhususe hinnang 1147
1148 Bronhide hüperreaktiivsustest eukapnilise hüperventilatsiooniga uus teenus, Eesti Kopsuarstide Selts taotlus 1148 lisaandmed 1148 Hinnang taotlusele 1148Kulutõhususe hinnang 1148
1149 Raseduse tuvastamine ja jälgimise plaani koostamine, Raseduse kulu jälgimine kuni 20. rasedusnädalani, Raseduse kulu jälgimine 20.–36. rasedusnädalani, Raseduse kulu jälgimine 36.–40. rasedusnädalani, Günekoloogiline läbivaatus koos preparaadi võtmisega, Emakasisese vahendi paigaldamine/instrumentaalne väljutamine, emakakaela laiendamine piirhinna muutmine, Eesti Perearstide Selts MTÜ taotlus 1149 lisaandmed 1149  
1150 Bronhide hüperreaktiivsustest mannitooliga uus teenus, Eesti Kopsuarstide Selts taotlus 1150 lisaandmed 1150 Hinnang taotlusele 1150 Kulutõhususe hinnang 1150
1151 Emakakaelakasvajate kemoteraapiakuur kood 326R piirhinna muutmine, Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts taotlus 1151   Hinnang taotlusele 1151lisa Kulutõhususe hinnang 1151
1152 Bioloogiline ravi adalimumabiga supuratiivse hidradeniidi korral uus teenus, Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts taotlus 1152   Hinnang taotlusele 1152lisa Kulutõhususe hinnang 1152
1153 Bioloogiline ravi sekukinumabiga mõõduka kuni raske naastulise psoriaasiga täiskasvanutel uus teenus, Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts taotlus 1153 lisaandmed 1153 Hinnang taotlusele 1153 Kulutõhususe hinnang 1153
1154 Bioloogiline ravi adalimumabiga täiskasvanute mitteinfektsioosse intermediaalse,-tagumise,- ja panuveiidi korral, 4-nädalane ravikuur. uus teenus, Eesti Oftalmoloogide Selts taotlus 1154 lisaandmed 1154

Hinnang taotlusele 1154

Kulutõhususe hinnang 1154

1155 Lihasbiopsia võtmine pool-avatud meetodil uus teenus, L.Puusepa nimeline Eesti Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts taotlus 1155 lisaandmed 1155

Hinnang taotlusele 1155

Kulutõhususe hinnang 1155

1156 Teenused perearsti fondides ja hindade korrigeerimine piirhinna ja tingumuste muutmine, Eesti Perearstide Selts MTÜ taotlus 1156 lisaandmed 1156  
1157 Ravikuur brentuksimabvedotiiniga, 1 ravikuur tingimuste muutmine, Eesti Hematoloogide Selts taotlus 1157 lisaandmed 1157 Kulutõhususe hinnang 1157
1158 Gaucher`tõve 1. tüübi ensüümasendusravi 1TÜ või miglustaatravi 4,78mg või eliglustaatravi 0,81mg tingimuste jm muudatused, Eesti Hematoloogide Selts taotlus 1158 lisaandmed 1158 Hinnang taotlusele 1158lisa Kulutõhususe hinnang 1158
1159 Kroonilise lümfotsüütleukeemia keemiaravikuur piirhinna muutmine, Eesti Hematoloogide Selts taotlus 1159 lisaandmed 1159 Hinnang taotlusele 1159 Kulutõhususe hinnang 1159
1160 Mitte- Hodgkini lümfoomi keemiaravikuur piirhinna muutmine, Eesti Hematoloogide Selts taotlus 1160 lisaandmed 1160 Hinnang taotlusele 1160 Kulutõhususe hinnang 1160
1161 eVisiit - Kaugkonsultatsioon (ing.keeles remote consultation) (eestis võiks kasutada terminit e-visiit) – on teenus kus konsultatsiooni saaja ja konsultatsiooni andja on füüsiliselt erinevas kohas uus teenus, Eesti Perearstide Selts MTÜ taotlus 1161    
1162 Endoskoobipealse klipsi (OVESCO klipsi) asetamine uus teenus, Eesti Gastrointestinaalse Endoskoopia Ühing taotlus 1162 lisaandmed 1162 Hinnang taotlusele 1162 Kulutõhususe hinnang 1162
1163 Lümfiteraapia tingimuste jm muudatused, MTÜ Eesti Lümfiteraapia Liit, Eesti Taastusarstide Selts taotlus 1163   Kulutõhususe hinnang 1163
1164 Levosimendaan 12,5mg uus teenus, Eesti Kardioloogide Selts, Eesti Anestesioloogide Selts taotlus 1164 lisaandmed 1164 Hinnang taotlusele 1164 Kulutõhususe hinnang 1164
1165 Intensiivsusmoduleeritud kiiritusravi planeerimine Intensiivsusmoduleeritud kiiritusravi protseduur tingimuste jm muudatused, Eesti Onkoloogide Selts taotlus 1165 lisaandmed 1165

Hinnang taotlusele 1165

Kulutõhususe hinnang 1165

1166 Kopsukasvajate kemoteraapiakuur kood 309R (Nivolumaab) piirhinna muutmine, Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts taotlus 1166   Hinnang taotlusele 1166lisa Kulutõhususe hinnang 1166
1167 Nõustamine HIV-masstestimise korral uus teenus, Eesti Perearstide Selts MTÜ taotlus 1167 lisaandmed 1167 Hinnang taotlusele 1167
1168 Kolorektaal- ja rinnakasvaja kemoteraapiakuuride piirhinna muutmine piirhinna muutmine, Eesti Haigekassa taotlus 1168   Kulutõhususe hinnang 1168
1169 Teenuse „Eesnäärmekasvajate kemoteraapiakuur“ piirhinna ja kohaldamise tingimuste muutmine piirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Haigekassa taotlus 1169   Kulutõhususe hinnang 1169
1170 Reumatoidartriidi bioloogilise ravi kohaldamise tingimuste muutmine tingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassa taotlus 1170   Kulutõhususe hinnang 1170
1171 Sclerosis multiplex’i bioloogilise ravi kohaldamise tingimuste muutmine tingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassa taotlus 1171   Kulutõhususe hinnang 1171
1172 Suuremahulised resektsioonid ja revisioonoperatsioonid lülisambal tingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassa taotlus 1172 lisaandmed 1172 Kulutõhususe hinnang 1172
1173 Pehmekoe defekti parandamine koeekspandri abil uus teenus, teenuse/tingimuse kustutamine, Eesti Haigekassa taotlus 1173 lisaandmed 1173 Kulutõhususe hinnang 1173
1174 Anuse operatsioon tingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassa taotlus 1174 lisaandmed 1174 Kulutõhususe hinnang 1174
1175 Eesti E-tervise Sihtasutuse tervise infosüsteemiga liidestumise kulu piirhinna muutmine, Eesti Haigekassa taotlus 1175    
1176 Seoses teenusega 7583 "Endoskoopiline perkutaanse gastrostoomi rajamine" sondi lisamine lisavahendina uus teenus, Eesti Haigekassa taotlus 1176 lisaandmed 1176 Kulutõhususe hinnang 1176
1177 Sünnitusabi ja günekoloogia kaasajastamine piirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Haigekassa taotlus 1177    
1178 Mammograafia, üks rinnanääre kahes sihis tingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassa taotlus 1178    
1179 Oftalmoloogia eriala kaasajastamine piirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Haigekassa taotlus 1179    
1180 Onkoloogiliste uuringute ja protseduuride piirhinnad piirhinna muutmine, Eesti Haigekassa taotlus 1180 lisaandmed 1180 Kulutõhususe hinnang 1180
1181 Väljaheite jämesoolevähi sõeluuring (peitveri) piirhinna muutmine, Eesti Haigekassa taotlus 1181    
1182 Rinna taastamise operatsioonid uus teenus, tingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassa taotlus 1182 lisaandmed 1182 Hinnang taotlusele 1182 Kulutõhususe hinnang 1182
1183 Transplantatsiooni teenuste ülevaatamine piirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Haigekassa taotlus 1183   Kulutõhususe hinnang 1183
1184 Transporditeenuste ülevaatamine piirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Haigekassa taotlus 1184   Kulutõhususe hinnang 1184
1185 Veretooted ja protseduurid veretoodetega kaasajastamine piirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Haigekassa taotlus 1185    
1186 Voodipäevade, eriarsti ja õe vastuvõttude üle vaatamine piirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Haigekassa taotlus 1186    
1187 Kortitsisioon uus teenus, Eesti Näo- lõualuudekirurgia Selts taotlus 1187 lisaandmed 1187 Hinnang taotlusele 1187 Kulutõhususe hinnang 1187
1188 Pearaha arvelt osutatavate teenuste eest tasumine piirhinna ja tingimuste muutmine, Eesti Haigekassa taotlus 1188    
1189 E-konsultatsioon tervise infosüsteemi vahendusel tingimuste jm muudatused, Eesti Haigekassa taotlus 1189    
1190 Kõhuaordi aneurüsmi sõeluuring (AAA sõeluuring) uus teenus, MTÜ Eesti Veresoonte- ja Endovaskulaarkirurgia Selts taotlus 1190 lisaandmed 1190

Hinnang taotlusele 1190

Kulutõhususe hinnang 1190

1191 Koduse parenteraalse toitmise teenus uus teenus, Eesti Kliinilise Toitmise Selts taotlus 1191 lisaandmed 1191 Kulutõhususe hinnang 1191
1192 Enteraalne toitmisravi väljaspool intensiivravi uus teenus, Eesti Kliinilise Toitmise Selts taotlus 1192 lisaandmed 1192 Kulutõhususe hinnang 1192
1193 Spordimeditsiiniline tervisekontroll uus teenus, Eesti Haigekassa taotlus 1193    
1194 3D stomatoloogias uus teenus, Eesti Ortodontide Selts, Eesti Hambaarstide Liit, Eesti Näo-lõualuudekirurgia Selts taotlus 1194  

Hinnang taotlusele 1194

Kulutõhususe hinnang 1194

1195 Mitteinvasiivne sünnieelne sõeluuring loote trisoomiate 21,18 ja 13 suhtes, kasutades loote rakuvaba DNA analüüsimist ema verest uus teenus, Eesti Naistearstide Selts taotlus 1195   Hinnang taotlusele 1195Kulutõhususe hinnang 1195
1196 Raviplaani koostamine või muutmine ravimeeskonna poolt tingimuste muutmine, Eesti Haigekassa taotlus 1196   Kulutõhususe hinnang 1196

Register 2015. a menetletavate taotluste kohta

2015. aasta taotluste menetlemise ajakava.

2015. aastaks laekus tervishoiuteenuste loetelu muutmiseks 107 ettepanekut, millest osaliselt või täielikult rahuldati 32. 
Kokkuvõttetabelis laekunud ettepanekutest saab ülevaate ettepanekutele koostatud eksperthinnangutest. Taotluste ja hinnangutega saab tutvuda allpool.

Sotsiaalministeeriumi koondhinnang taotluste kohta

Taotluse nr. Taotluse nimetus Teenuse liik ja taotluse esitaja Link taotlusele Lisaandmed Hinnangud taotlustele
929

Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur patsientidele, kellel ei ole näidustatud autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamine, 1 ravikuur

uus teenus, Eesti Hematoloogide Selts

taotlus 929

929 lisaandmed

lisaandmed

Hinnang taotlusele 929

Kulutõhususe hinnang 929

1122

Direktne larüngoskoopia

uus teenus, Eesti Kõrva-Nina-Kurguarstide ja Pea- ja Kaelakirurgide Selts

taotlus 1122 1122 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1122

Kulutõhususe hinnang 1122

1121

Septaalharu alkoholablatsioon

uus teenus, MTÜ Eesti Kardioloogide Selts

taotlus 1121  

Hinnang taotlusele 1121

Kulutõhususe hinnang 1121

1120

Perkutaanne vasaku vatsakese pumbafunktsiooni

abivahend (pLVAD - percutaneous left ventricular assist

device). Impella (Abiomed) ; TandemHeart (CardiacAssist Inc.)

uus teenus, MTÜ Eesti Kardioloogide Selts

taotlus 1120

1120 lisaandmed

Kulutõhususe hinnang 1120

1119

Kateeter-juhitatud perkutaanne südame vasema koja kõrvakese sulgemise protseduur.

uus teenus, MTÜ Eesti Kardioloogide Selts

taotlus 1119

1119 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1119

Kulutõhususe hinnang 1119

1118

Rotablaator

uus teenus, MTÜ Eesti Kardioloogide Selts

taotlus 1118

1118 lisaandmed

Kulutõhususe hinnang 1118

1117

Inimese protrombiini kompleks 500 toimeühikut

tingimuste muutmine, Eesti Erakorralise Meditsiini Arstide Selts

taotlus 1117 1117 lisaandmed Kulutõhususe hinnang 1117

1116

Robotmagnetnavigatsioon 

uus teenus, MTÜ Eesti Kardioloogide Selts

taotlus 1116

1116 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1116

Kulutõhususe hinnang 1116

1115

Bariaatriline laparoskoopiline maost möödajuhtiv operatsioon või bariaatriline vertikaalne mao resektsioon

tingimuste muutmine, Eesti Haigekassa

taotlus 1115

  Kulutõhususe hinnang 1115

1114

Ultrahelijuhitud -vahtskleroteraapia

uus teenus, Eesti Veresoontekirurgide Selts

taotlus 1114

 

Hinnang taotlusele 1114

Kulutõhususe hinnang 1114

1113

Distaalse embolisatsiooni protektsiooni vahend

uus teenus, Eesti Veresoontekirurgide Selts

taotlus 1113

1113 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1113

Kulutõhususe hinnang 1113

1112

Transkutaanne oksümeetria TcPO2

uus teenus, Eesti Veresoontekirurgide Selts

taotlus 1112

1112 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1112

Kulutõhususe hinnang 1112

1111

TBI (toe -brachial index)

uus teenus, Eesti Veresoontekirurgide Selts

taotlus 1111

1111 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1111

Kulutõhususe hinnang 1111

1110

ABI (ankle-brachial index)

uus teenus, Eesti Veresoontekirurgide Selts

taotlus 1110

1110 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1110

Kulutõhususe hinnang 1110

1057

Akromegaalia ravi kasvuhormooni antagonistiga 

uus teenus,
Eesti Endokrinoloogia Selts

taotlus 1057

1057 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1057

Kulutõhususe hinnang 1057

1058

Akromegaalia hormoonravi 2. põlvkonna pikatoimelise somatostatiini analoogiga, 4-nädalane ravikuur

uus teenus,
Eesti Endokrinoloogia Selts

taotlus 1058  

1058 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1058

Kulutõhususe hinnang 1058

1060

Füsioteraapia igapäevakeskkonnas

uus teenus,
Eesti Füsioterapeutide Liit; Eesti Perearstide Selts,
Eesti Taastusarstide Selts

taotlus 1060

1060 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1060

Kulutõhususe hinnang 1060

947

Geriaatrilise profiiliga sisehaiguste voodipäev  

uus teenus,
Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsioon; Eesti Geriaatrite Selts

taotlus 947

  Kulutõhususe hinnang 947

1039

Kopsuarteri trombemboolia või ägeda südamelihasinfarkti trombolüütiline ravi streptokinaasiga, üks ravikuur

piirhinna muutmine
Eesti Haigekassa

taotlus 1039

   

1040

Induktsioon- ja äratõukereaktsiooni ravi ning transplantaat-peremehe vastase haiguse ravi mono- ja polüklonaalsete antikehadega, üks raviannus

piirhinna muutmine, 
tingimuste jm muudatused, 
Eesti Haigekassa

taotlus 1040

 

Hinnang taotlusele 1040

1041

Baasraha kinnitatud nimistuga töötavale perearstile - nimetus lahtine

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Haigekassa

taotlus 1041

  Kulutõhususe hinnang 1041

1042

E-konsultatsioon tervise infosüsteemi vahendusel

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Haigekassa

taotlus 1042

  Kulutõhususe hinnang 1042

989

Simultaanoperatsioonid rakendustingimuste muutmine

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Haigekassa

taotlus 989

   

1043

Valitud ortopeedia operatsioonides sisalduvate ressursside ülevaatamine

piirhinna muutmine
Eesti Haigekassa

taotlus 1043

  Kulutõhususe hinnang 1043

1015

Nukleaarmeditsiinilise uuringu planeerimine

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Haigekassa

taotlus 1015

   

1044

Teenuste kustutamine tervishoiuteenuste loetelust

teenuse/tingimuse kustutamine
Eesti Haigekassa

taotlus 1044

   

1101

Luukoe mineralisatsiooni mõjustavad ained onkoloogias, 1 manustamiskord

piirhinna muutmine
Eesti Haigekassa

taotlus 1101

   

1034

Tervishoiuteenuste piirhindade muutmine

piirhinna muutmine
Eesti Haiglate Liit

taotlus 1034

   

934

Müeloomi või plasmotsütoomi säilitusravikuur patsientidele, kellel on teostatud autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamine

uus teenus,
Eesti Hematoloogide Selts

taotlus 934

934 lisaandmed

lisaandmed

Hinnang taotlusele 934

Kulutõhususe hinnang

1078

Kroonilise lümfoidse leukeemia kemoteraapiakuur

piirhinna muutmine
Eesti Hematoloogide Selts

taotlus 1078

1078 lisaandmed Kulutõhususe hinnang 1078

1079

Müeloomi ja plasmotsüstoomi kemoteraapiakuur

piirhinna muutmine
Eesti Hematoloogide Selts

taotlus 1079

 

Hinnang taotlusele 1079

Kulutõhususe hinnangud

1080

Implanteeritava reservuaariga tsentraalveenikateeter

uus teenus,
Eesti Hematoloogide Selts

taotlus 1080

1080 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1080

Kulutõhususe hinnang 1080

1081

Elundi- ja vereloome tüvirakkude siirdamist vajavate patsientide siirdamiseelne ja –järgne vaktsineerimine (menetlemine lõpetatud)

uus teenus,
Eesti Organite ja Kudede Transplantatsiooni Ühing

taotlus 1081

   

1099

Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur carfilzomiibiga

uus teenus,
Eesti Hematoloogide Selts

taotlus 1099

1099 lisaandmed

lisaandmed

lisaandmed

Hinnang taotlusele 1099

Kulutõhususe hinnangud

1103

Müeloomi või plasmotsütoomi ravikuur patsientidele, kellel ei ole näidustatud autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamine, 1 ravikuur

Eesti Hematoloogide Selts

taotlus 1103

1103 lisaandmed

lisaandmed

Hinnang taotlusele 1103

Kulutõhususe hinnangud

1062

Bioloogiline ravi omalizumabiga kroonilise spontaanse urtikaaria korral, 1 mg

uus teenus,
Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Selts

taotlus 1062

1062 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1062

Kulutõhususe hinnang 1062

1083

Subkutaanne allergeenspetsiifiline immuunravi, üks manustamiskord

uus teenus,
Eesti Immunoloogide ja Allergoloogide Selts

taotlus 1083

lisaandmed 1083

Hinnang taotlusele 1083

Kulutõhususe hinnang 1083

1047

Invasiivse seeninfektsiooni ravi või eeldatava invasiivse seeninfektsiooni empiiriline ravi kaspofungiini, liposomaalse amfoteritsiini, anidulafungiini, vorikonasooli või mikafungiiniga, ühe päeva raviannus.

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Infektsioonhaiguste Selts

taotlus 1047

1047 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1047

Kulutõhususe hinnang 1047

1094

LDL-aferees

uus teenus,
Eesti Kardioloogide Selts

taotlus 1094

1094 lisaandmed Kulutõhususe hinnang 1094

775

Endovaskulaarne ultraheli

uus teenus,
Eesti Kardioloogide Selts

taotlus 775

  Kulutõhususe hinnang 775

776

Fraktsioneeritud voolureserv

uus teenus,
Eesti Kardioloogide Selts

taotlus 776

  Kulutõhususe hinnang 776

855

Biventrikulaarsete resünkroniseerivate kardiostimulaatorite ja implanteeritavate kadioverter-defibrillaatorite automaatne telemeetrliline järelkontroll 

uus teenus,
Eesti Kardioloogide Selts

taotlus 855

  Kulutõhususe hinnang 885

1074

Kopsukasvajate kemoteraapiakuur kood 309R (Afatiniib)

piirhinna muutmine
Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts (EKOS)

taotlus 1074

1074 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1074

Kulutõhususe hinnang 1074

1075

Kopsukasvajate kemoteraapiakuur kood 309R (Nintedanib)

piirhinna muutmine
Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts (EKOS)

taotlus 1075

1075 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1075

Kulutõhususe hinnang 1075

1076

Patsientide majutus ambulatoorse kiiritusravi ajal (menetlemine lõpetatud)

uus teenus,
Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts (EKOS)

taotlus 1076

   

1077

Sperma või munarakkude külmutamine noortel vähihaigetel enne onkospetsiifilise ravi algust

uus teenus,
Eesti Kliiniliste Onkoloogide Selts (EKOS)

taotlus 1077

1077lisaandmedlisandmed I

Kulutõhususe hinnang 1077

1082

Bioloogiline ravi omalizumabiga raske püsiva allergilise astma korral

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Kopsuarstide Selts

taotlus 1082

  Kulutõhususe hinnang 1082

1096

Prostatsükliini analoogi parenteraalne manustamine püsiinfusioonina pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks

uus teenus,
Eesti Kopsuarstide Selts

taotlus 1096

lisaandmed 1096

Hinnang taotlusele 1096

Kulutõhususe hinnang 1096

1036

Logopeediline teraapia. Logopeediline kompleksuuring (ühele patsiendile üks kord)

piirhinna muutmine
Eesti Logopeedide Ühing

taotlus 1036

 

Kulutõhususe hinnang 1036

1095

Loovteraapia 

uus teenus,
Eesti Loovteraapiate Ühing

taotlus 1095

1095 lisaandmed

Hinnang taotlustele 1095

Kulutõhususe hinnang 1095

1104

Toitumisterapeudi nõustamine pärilike haiguste korral eriarsti suunamisel

uus teenus,
Eesti Meditsiinigeneetika Selts

taotlus 1104

1104 lisaandmed Hinnang taotlusele 1104

1065

Ensüümasendusravi Pompe tõve korral ravimiga alglükosidaas alfa annuses 20 mg/kg üks kord iga kahe nädala järel

uus teenus,
Eesti Meditsiinigeneetika Selts 

taotlus 1065

 

Hinnang taotlusele 1065

Kulutõhususe hinnang 1065

1106

Neerubiopsia elektronmikroskoopiline uuring

uus teenus,
Eesti Meditsiinigeneetika Selts 

taotlus 1106

  Hinnang taotlusele 1106

1063

DERMATOSKOOPIA

uus teenus,
Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts

taotlus 1063

1063 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1063

Kulutõhususe hinnang 1063

1048

Günekoloogilised operatsioonid

uus teenus,
Eesti Naistearstide Selts 

taotlus 1048

1048 lisaandmed Kulutõhususe hinnang 1048

1097

Hamba transplantatsioon

uus teenus,
Eesti Näo-lõualuudekirurgia Selts

taotlus 1097

 

Hinnang taotlusele 1097

Kulutõhususe hinnang 1097

1064

Anti-VEGF ravim silmasiseseks süsteks, üks manustamiskord

tingimuste jm muudatused, 
piirhinna muutmine
Eesti Oftalmoloogide Selts

taotlus 1064

 

Hinnang taotlusele 1064

Kulutõhususe hinnangud

1084

Intensiivsusmoduleeritud kiiritusravi planeerimine; Intensiivsusmoduleeritud kiiritusravi protseduur

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Onkoloogide Selts

taotlus 1084

1084 lisaandmed  

1085

Transpordi kompensatsioon ambulatoorse kiiritusravi perioodil (menetlemine lõpetatud)

uus teenus,
Eesti Onkoloogide Selts

taotlus 1085

   

1086

Süsteemne ravi BRAF inhibiitoriga BRAF V600 mutatsioon positiivse mitteresetseeritava või metastaatilise melanoomiga täiskasvanud patsientide raviks

uus teenus,
Eesti Onkoloogide Selts

taotlus 1086

 

Hinnang taotlusele 1086

Kulutõhususe hinnang 1086

893

Hingamisfaasidega kohandatud kiiritusravi (planeerimine ja väliskiiritusravi protseduur)

uus teenus,
Eesti Onkoloogide Selts

taotlus 893

893 lisaandmed

Hinnang taotlusele 893

Kulutõhususe hinnang 393

959

Onkoloogilise ravi voodipäev 

piirhinna muutmine
Eesti Onkoloogide Selts

taotlus 959

  Kulutõhususe hinnang 959

974

Kopsukasvajate kemoteraapiakuur; Ravimi krisotiniib (Xalkori) lisamine komplekshinda

uus teenus, 
piirhinna muutmine
Eesti Onkoteraapia Ühing

taotlus 974

974      lisaandmed 

lisaandmed II 

Hinnang taotlusele 974

Kulutõhususe hinnang 974

873

Onkoloogilise akuutse palliatiivse ravi voodipäev 

uus teenus,
Eesti Onkoteraapia Ühing

taotlus 873

  Kulutõhususe hinnang 873

1069

Ravimi pertuzumab lisamine teenusele Rinnakasvajate kemoteraapiakuur

uus teenus, 
piirhinna muutmine
Eesti Onkoteraapia Ühing

taotlus 1069

1069 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1069

Kulutõhususe hinnang 1069

1070

Ravimi trastuzumabemtansiin lisamine teenusele Rinnakasvajate kemoteraapiakuur

uus teenus, 
piirhinna muutmine
Eesti Onkoteraapia Ühing

taotlus 1070

1070 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1070

Kulutõhususe hinnang 1070

1071

Tsütostaatilise ravikuuri planeerimine ja manustamine – koodide 7415, 7416, 7417 muutmine

piirhinna muutmine
Eesti Onkoteraapia Ühing

taotlus 1071

1071 lisaandmed Kulutõhususe hinnang 1071

1072

Kolorektaalvähi kemoteraapia kuuri piirhind

piirhinna muutmine
Eesti Onkoteraapia Ühing

taotlus 1072

 

Hinnang taotlusele 1072

Kulutõhususe hinnang 1072 

1073

Mao-ja söögitorukasvajate  kemoteraapiakuuri hinna tõstmine

piirhinna muutmine
Eesti Onkoteraapia Ühing

taotlus 1073

1073 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1073

Kulutõhususe hinnang 1073

1045

Alla 19-aastaste isikute diagnooside loendi laiendamine ortodontilise ravi tasumise korral ravikindlustus rahade eest

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Ortodontide Selts

taotlus 1045

1045 lisaandmed Kulutõhususe hinnang 1045

1098

Suust mitte-eemaldatav funktsionaalne aparaat

uus teenus,
Eesti Ortodontide Selts

taotlus 1098

1098 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1098

Kulutõhususe hinnang 1098

 

1102

Suust - mitte-eemaldatav ankurdusaparaat (minikruvi)

uus teenus,
Eesti Ortodontide Selts

taotlus 1102

1102 lisaandmed Hinnang taotlusele 1102

1107

Müofunktsionaalne aparaat, trainer

uus teenus,
Eesti Ortodontide Selts

taotlus 1107

1107 lisaandmed Hinnang taotlusele 1107

1056

Haigekassa poolt kompenseeritavate, alla 19-­‐aastaste laste ortodontilise ravi diagnooside laiendamine. Raske raskusastmega obstruktiivne uneapnoe (ODI või apnoe hüpopnoe 

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Ortodontide Selts, Eesti Unemeditsiini Selts

taotlus 1056

1056 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1056

Kulutõhususe hinnang 1056

985

Vedelikul baseeruv tsütoloogia (1 klaas)

uus teenus,
Eesti Patoloogide Selts

taotlus 985

  Kulutõhususe hinnang 985

1049

Plastikakirurgia haige statsionaarne sidumine (Põletushaige statsionaarne sidumine ) 

tingimuste jm muudatused, 
Eesti plastika ja rekonstruktiivkirurgia selts 

taotlus 1049

lisaandmed 1049 Kulutõhususe hinnang 1049

1050

Nahatransplantatsioon koos haava ekstsisiooniga 

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Plastika ja Rekonstruktiivkirurgia Selts 

taotlus 1050

lisaandmed 1050

Hinnang taotlusele 1050

Kulutõhususe hinnang 1050

1051

Plastika rippuva kõhu korral (meditsiinilisel näidustusel)

uus teenus,
Eesti Plastika ja Rekonstruktiivkirurgia Selts 

taotlus 1051

lisaandmed 1051

Hinnang taotlusele 1051

Kulutõhususe hinnang 1051

1052

Vaskulaarsel jalamil naha –lihaslapi siirdamine 

uus teenus,
Eesti Plastika ja Rekonstruktiivkirurgia Selts 

taotlus 1052

lisaandmed 1052

Hinnang taotlusele 1052

Kulutõhususe hinnang 1052

1053

Autoloogse rasvkoe siirdamine

uus teenus,
Eesti Plastika ja Rekonstruktiivkirurgia Selts 

taotlus 1053

lisaandmed 1053

Hinnang taotlusele 1053

Kulutõhususe hinnang 1053

1054

Plastika- ja rekonstruktiivkirugia (plastiakirurgia) voodipäev

uus teenus,
Eesti Plastika ja Rekonstruktiivkirurgia Selts 

taotlus 1054

lisaandned 1054 Kulutõhususe hinnang 1054

1046

Mobiilne lastepsühhiaatriline abi

uus teenus,
Eesti Psühhiaatrite Selts

taotlus 1046

lisaandmed 1046

Hinnangud taotlusele 1046

Kulutõhususe hinnang 1046

1068

Ravi süstitava atüüpilise antipsühhootikumi depoovormiga, 1 manustamiskord

piirhinna muutmine
Eesti Psühhiaatrite Selts

taotlus 1068

   

1100

Isiksuse uuring. Kognitiivsete funktsioonide uuring

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Psühholoogide Liit

taotlus 1100

1100 lisaandmed Kulutõhususe hinnang 1100

1059

Luumetastaaside ravi 223-raadiumiga

uus teenus,
Eesti Radioloogia Ühing

taotlus 1059

 

Hinnang taotlusele 1059

Kulutõhususe hinnang 1059

856

Maksa MRT uuring maksaspetsiifilise kontrastainega (gadokseethappe dinaatrium)“ 

uus teenus,
Eesti Radioloogia Ühing

taotlus 856

  Kulutõhususe hinnang 856

1066

Füsioteraapia, tegevusteraapia, logopeediline teraapia, psühhoteraapia

piirhinna muutmine
Eesti Taastusarstide Selts MTÜ

taotlus 1066

  Kulutõhususe hinnang 1066

1088

Statsionaarne taastusravi, kood 8030

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Taastusarstide Selts MTÜ

taotlus 1088

1088 lisaandmed Kulutõhususe hinnang 1088

1089

Statsionaarne taastusravi, kood 8029,8028, 8030,8031

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Taastusarstide Selts MTÜ

taotlus 1089

1089 lisaandmed

Kulutõhususe hinnang 1089

 

1090

Füsioteraapia individuaalne 

piirhinna muutmine
Eesti Taastusarstide Selts MTÜ

taotlus 1090

1090 lisaandmed

Kulutõhususe hinnang 1090


 

1091

Statsionaarne taastusravi, kood 8029,8028

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Taastusarstide Selts MTÜ

taotlus 1091

1091 lisaandmed Kulutõhususe hinnang 1091

784

Patogeenide  inaktivatsioon plasmas

uus teenus,
Eesti Transfusioonimeditsiini Selts

taotlus 784

784 lisaandmed Kulutõhususe hinnang 784

785

Patogeenide inaktivatsioon trombotsüütide konsentraadis

uus teenus,
Eesti Transfusioonimeditsiini Selts

taotlus 785

785 lisaandmed Kulutõhususe hinnang 785

896

AUTO-CPAP-ravi testimine - rakndustingimuste laiendamine

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Unemeditsiini Selts

taotlus 896

  Kulutõhususe hinnang 896

338

Koguöö hingamise polügraafiline uuring 

uus teenus,
Eesti Unemeditsiini Selts

taotlus 338

338 lisaandmed Kulutõhususe hinnang 338

339

Koguöö digitaliseeritud pulssoksümeetriline uuring - rakendustingimuste laiendamine

tingimuste jm muudatused, 
Eesti Unemeditsiini Selts

taotlus 339

   

1037

Meeste lingusüsteem kerge ja mõõduka  stress-uriinipidamatuse raviks

uus teenus,
Eesti Uroloogide Selts

taotlus 1037

1037 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1037

Kulutõhususe hinnang 1037

1038

ESWL (neerukivi purustus kehavälise lööklainega)

piirhinna muutmine
Eesti Uroloogide Selts

taotlus 1038

1038 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1038

Kulutõhususe hinnang 1038

1055

Neeru primaarsete ja sekundaarsete tuumorite krüoablatsioon

uus teenus,
Eesti Uroloogide Selts

taotlus 1055

1055 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1055

Kulutõhususe hinnang 1055

1105

Ultraheli lõikur(edasi Uh-i lõikur)

uus teenus,
Eesti Uroloogide Selts

taotlus 1105

1105 lisaandmed  

1067

Kodusünnitusabi teenus

uus teenus,
Eesti Ämmaemandate Ühing

taotlus 1067

1067 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1067

Kulutõhususe hinnang 1067

1092

Parkinsoni tõve ravi apomorfiini lahusega subkutaanse püsiinfusiooni-pumba abil

uus teenus,
Ludvig Puusepa nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts

taotlus 1092

1092 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1092

Kulutõhususe hinnang 1092

1093

Refraktaarse myasthenia gravise (MG) ravi rituksimabiga

uus teenus,
Ludvig Puusepa nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts

taotlus 1093

1093 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1093

Kulutõhususe hinnang 1093

999

Perearsti tööjõukulu päevas tundides. Perearsti asendaja puhkuse ajal tööjõukulu päevas tundides

piirhinna muutmine
MTÜ Eesti Perearstide Selts 

taotlus 999

  Kulutõhususe hinnang 999

1061

Polüsomnograafia

tingimuste jm muudatused, 
piirhinna muutmine
MTÜ Eesti Unemeditsiini Selts

taotlus 1061

1061 lisaandmed Kulutõhususe hinnang 1061

994

Statsionaarne hospiitsravi

uus teenus,
MTÜ Pallium

taotlus 994

  Kulutõhususe hinnang 994

1087

Psühhosotsiaalne kriisinõustamine pereplaneerimise, raseduse ja sünnitusjärgsel ajal

uus teenus,
SA Väärtustades Elu, Eesti Raseduskriisi Nõustajate Selts

taotlus 1087

1087 lisaandmed Kulutõhususe hinnang 1087

1109

Amnioni membraani käitlemine ja säilitamine

uus teenus,
Eesti Oftalmoloogide Selts

taotlus 1109

 

1109 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1109

Kulutõhususe hinnang 1109

NB! Avalikustatud on 2015. a esitatud hinnangud

Register 2014. menetletavate taotluste kohta

Loetelu muudatusettepanekud 2013. aastal (Tervishoiuteenuste loetelu muudatusteks alates 2014)

2014. aastaks laekus tervishoiuteenuste loetelu muutmiseks 93 ettepanekut, millest osaliselt või täielikult rahuldati 50. 
Kokkuvõttetabelis laekunud ettepanekutest saab ülevaate ettepanekutele koostatud eksperthinnangutest. Taotluste ja hinnangutega saab tutvuda allpool.

Teenuse liik*

K - teenuse/tingimuse kustutamine
M - tingimuste jm muudatused

Sotsiaalministeeriumi koondhinnang taotluste kohta

NR Taotluse nimetus Teenuse liik Esitaja Link taotlusele ja lisale Lisaandmed seisuga 1.04.2014 Hinnagud taotlustele

929

Müeloomi või plasmotsütoomi
ravikuur patsientidele, kellel ei ole
näidustatud
autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamine,
1 ravikuur

uus teenus

Eesti
Hematoloogide
Selts

Taotlus 929  

929 lisaandmed

Hinnang taotlusele 929

 

934

Müeloomi või plasmotsütoomi säilitusravikuur patsientidele, kellel on teostatud autoloogne hemopoeetiliste tüvirakkude siirdamine

uus teenus

Eesti
Hematoloogide
Selts

Taotlus 934

934 lisaandmed

Hinnang taotlusele 934

966

Anesteesia
kestvusega
2 kuni 3 tundi

tingimuste jm muudatused

Eesti
Hambaarstide
Liit

Taotlus 966

Taotluse menetlemine lõpetatud

Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega

967

Aminohapete ja atsüülkarnitiinide kvantitatiivne
määramine kuivatatud vereplekist tandem
MS meetodil

uus teenus

Eesti
Laborimeditsiini
Ühing

Taotlus 967

967 lisa 1

967 lisaandmed

Hinnang taotlusele 967
 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 967

917

Šunt ExPress

uus teenus

Eesti
Silmakirurgide
Selts

Taotlus 917

917 lisa 1

 

Hinnang taotlusele 917

886

Koduõendusteenus (teenuse kood
3026)

piirhinna muutmine

Koduõdede
Seltsing

Taotlus 886

886 lisa 1

 

Hinnang taotlusele 886

968

Bioloogiline ravi omalizumabiga
raske püsiva
allergilise astma
korral
(RHK 10 kood J45)

tingimuste jm muudatused

Eesti
Kopsuarstide
Selts

Taotlus 968

968 lisaandmed

Hinnang taotlusele 968

969

Ämmaemandusabi teenus, mis jaguneb: 
ämmaemanda esmane vastuvõtt;
ämmaemanda korduv vastuvõtt;
ämmaemanda koduvisiit

uus teenus

Eesti
Ämmaemandate Ühing

Taotlus 969

969 lisaandmed

Hinnang taotlusele 969

933

Neeruarterite denervatsioon

uus teenus

Eesti
Radioloogia
Ühing,
Eesti
Hüpertensiooni
Ühing

Taotlus 933

933 lisa 1

933 lisaandmed

Hinnang taotlusele 933

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 933 

947

Geriaatrilise profiiliga sisehaiguste
voodipäev

uus teenus

Eesti
Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsioon;
Eesti
Geriaatrite
Selts

Taotlus 947

947 lisa 1

 

Hinnang taotlusele 947

970

Levodopa/karbidopa intestinaalgeeliga ravi

uus teenus

L. Puusepa nim
Eesti
Neuroloogide ja 
Neurokirurgide
Selts

Taotlus 970

 

Hinnang taotlusele 970

971

Bioloogiline ravi
Sclerosis multiplex´i korral,
4-nädalane kuur

tingimuste jm muudatused

L. Puusepa nim
Eesti
Neuroloogide ja Neurokirurgide
Selts

Taotlus 971

971 lisaandmed

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee (kersti[dot]esnar[at]haigekassa[dot]ee) võikatrin.ploom [at] haigekassa.ee (katrin[dot]ploom[at]haigekassa[dot]ee)

Hinnang taotlusele 971

 

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 971

972

Febriilse
neutropeenia
profülaktika pika toimeajaga hematopoeetilise kasvufaktoriga,
üks annus.

uus teenus

Eesti 
Onkoteraapia 
Ühing

Taotlus 972

 

Hinnang taotlusele 972

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 972 

974

Kopsukasvajate kemoteraapiakuur; Ravimi krisotiniib (Xalkori) lisamine komplekshinda

piirhinna muutmine

Eesti 
Onkoteraapia
Ühing

Taotlus 974

 

Hinnang taotlusele 974 

975

Ravimi pertuzumab lisamine teenusele Rinnakasvajate kemoteraapiakuur

piirhinna muutmine

Eesti
Onkoteraapia
Ühing

Taotlus 975

975 lisaandmed

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee (kersti[dot]esnar[at]haigekassa[dot]ee) võikatrin.ploom [at] haigekassa.ee (katrin[dot]ploom[at]haigekassa[dot]ee)

Hinnang taotlusele 975

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 975

976

Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoteraapiakuur,
ravimi nabpaklitakseel lisamine
komplekshinda

piirhinna muutmine

Eesti
Onkoteraapia
Ühing

Taotlus 976

976 lisaandmed

Hinnang taotlusele 976

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 976

977

Metotreksaadi toksilise plasma-
kontsentratsiooni
ravi glükarpidaasiga
1000 TÜ

uus teenus

Eesti
Hematoloogide
Selts

Taotlus 977

 

Hinnang taotlusele 977

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 977

978

Anti-VEGF ravim silmasiseseks süsteks, üks manustamiskord, piirhinna muutmine

piirhinna muutmine

Eesti
Oftalmoloogide
Selts

Taotlus 978

 

Hinnang taotlusele 978

979

Anti-VEGF ravim silmasiseseks süsteks, nimetuse ja rakendustingimuse muutmine

tingimuste jm muudatused

Eesti
Oftalmoloogide
Selts

Taotlus 979

 

Hinnang taotlusele 979 

980

Tsütomegalo-
viirusinfektsiooni
ennetav ravi ja ravi foskarnetiga
6000 mg

uus teenus

Eesti Kudede
ja Organite Transplantatsiooni Ühing

Taotlus 980

980 lisa 1

980 lisaandmed

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee (kersti[dot]esnar[at]haigekassa[dot]ee) võikatrin.ploom [at] haigekassa.ee (katrin[dot]ploom[at]haigekassa[dot]ee)

Hinnang taotlusele 980

 

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 980

981

Elundisiirdamise
ootelehele võtmise otsustamine
või otsuse
ülevaatamine multidistsiplinaarse ekspertkomisjoni
poolt

uus teenus

Eesti Kudede
ja Organite Transplantatsiooni Ühing

Taotlus 981

 

981 lisa 1

981 lisaandmed

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee (kersti[dot]esnar[at]haigekassa[dot]ee) võikatrin.ploom [at] haigekassa.ee (katrin[dot]ploom[at]haigekassa[dot]ee)

Hinnang taotlusele 981

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 981

982

Venooklusiivse 
haiguse
(sinusoidaalse
obstruktiivse
sündroomi)
ravi defibrotiidiga
200 mg (1 viaal)

uus teenus

Eesti Kudede
ja Organite Transplantatsiooni Ühing

Taotlus 982

982 lisa 1

982 lisaandmed

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee (kersti[dot]esnar[at]haigekassa[dot]ee) võikatrin.ploom [at] haigekassa.ee (katrin[dot]ploom[at]haigekassa[dot]ee)

Hinnang taotlusele 982

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 982

896

AUTO-CPAP-ravi
testimine -
rakndustingimuste laiendamine

tingimuste jm muudatused

Eesti
Unemeditsiini
Selts

Taotlus 896
 

896 lisa 1

 

Hinnang taotlusele 896

338

Koguöö
hingamise
polügraafiline
uuring

uus teenus

Eesti
Kopsuarstide
Selts;
Eesti
Unemeditsiini
Selts

Taotlus 338

338 lisa 1

 

Hinnang taotlusele 338

339

Koguöö
digitaliseeritud pulssoksümeetriline
uuring -
rakendustingimuste laiendamine

tingimuste jm muudatused

Eesti
Kopsuarstide
Selts;
Eesti
Unemeditsiini
Selts

Taotlus 339

339 lisa 1

 

Reile R, Võrno,
T, Pindmaa, M, Türnpuu,
P, Kiivet R. Polüsomnograafia
ja pulssoksümeetrilise uuringu kasutamise
näidustused ja kulud Eestis - http://rahvatervis.ut.ee/
handle/1/5704

950

Polüsomnograafiline
uuring -
piirhinna muutmine

piirhinna muutmine

Eesti
Unemeditsiini
Selts

Taotlus 950

 

Hinnang taotlusele 950

983

Ägeda müeloidse
leukeemia ravi
detsitabiiniga
eakatel patsientidel
(65aastat ja vanemad). Keskmise ja kõrge
riskiga müelodüsplastilise sündroomi ravi
patsientidel, kellel
pole võimalik
allogeenne tüvirakkude siirdamine

uus teenus

Eesti
Hematoloogide
Selts

Taotlus 983

983 lisaandmed
 

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee (kersti[dot]esnar[at]haigekassa[dot]ee) võikatrin.ploom [at] haigekassa.ee (katrin[dot]ploom[at]haigekassa[dot]ee)

Hinnang taotlusele 983

 

Meditsiiniline hinnang

taotlusele 984

984

Hüperurikeemia
korrektsioon
rasburikaasiga (rekombinantne uraatoksüdaas)
1,5 mg (1 viaal)

uus teenus

Eesti
Hematoloogide
Selts

Taotlus 984 

984 lisa 1

984 lisaandmed
 

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee (kersti[dot]esnar[at]haigekassa[dot]ee) võikatrin.ploom [at] haigekassa.ee (katrin[dot]ploom[at]haigekassa[dot]ee)

Hinnang taotlusele 984

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 984

852

Ravi intravenoosse
BLyS blokaatori belimumabiga

uus teenus

Eesti
Reumatoloogia
Selts

Taotlus 852

852 lisaandmed 
 

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee (kersti[dot]esnar[at]haigekassa[dot]ee) võikatrin.ploom [at] haigekassa.ee (katrin[dot]ploom[at]haigekassa[dot]ee)

Hinnang taotlusele 852

 

Meditsiinilise
tõenduspõhisuse
hinnang taotlusele 852

985

Vedelikul
baseeruv
tsütoloogia
(1 klaas)

uus teenus

Eesti
Patoloogide
Selts

Taotlus 985

 

Hinnang taotlusele 985

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 985

987

Immunoadsorptsioon

uus teenus

Eesti
Nefroloogide
Selts,
Eesti
Kardioloogide
Selts

Taotlus 987

987 lisa 1

987 lisaandmed

Hinnang taotlusele 987

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 987

784

Patogeenide
inaktivatsioon
plasmas

uus teenus

Eesti Transfusioonimeditsiini Selts

Taotlus 784

784 lisaandmed

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee (kersti[dot]esnar[at]haigekassa[dot]ee) võikatrin.ploom [at] haigekassa.ee (katrin[dot]ploom[at]haigekassa[dot]ee)

Hinnang taotlusele 784

785

Patogeenide
inaktivatsioon
trombotsüütide
konsentraadis

uus teenus

Eesti Transfusioonimeditsiini Selts

Taotlus 785

 

Hinnang taotlusele 785

991

Kolorektaalvähi
keemiaravi kuur.
Ravimite cetuximab
ja panitumumab
komponendi lisamine komplekshinda 322R“

piirhinna muutmine

Eesti
Onkoteraapia
Ühing

Taotlus 991

991 lisaandmed

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee (kersti[dot]esnar[at]haigekassa[dot]ee) võikatrin.ploom [at] haigekassa.ee (katrin[dot]ploom[at]haigekassa[dot]ee)

Hinnang taotlusele 991

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 991

870

Pahaloomulise
kasvajaga seotud
luukoe kahjustuse ravi bisfosfonaatide või monoklonaalsete antikehadega;(ravimi denosumab lisamine teenusesse).

piirhinna muutmine

Eesti
Onkoteraapia
Ühing

Taotlus 870

870 lisaandmed

Hinnang taotlusele 870

868

Kopsukasvajate keemiaravikuur
kood 309R-
Ravimi
bevacizumab
lisamine
mitte-lamerakk
mitte-väikerakk
kopsuvähi esmase
ravi valikule.

piirhinna muutmine

Eesti
Onkoteraapia
Ühing

Taotlus 868

 

Hinnang taotlusele 868

916

Bevacizumab ravi
lisatuna standardsele keemiaravile (karboplatiin/paklitakseel) järgneva bevacizumabi säilitusraviga kõrge
riskiga (III-IV staadium, suboptimaalselt
resetseeritud
(jääktuumor >1cm)
heas üldseisundis
(ECOG PS 0-1) kaugelearenenud munasarjavähiga patsientidel.

uus teenus

Eesti
Onkoloogide
Selts,
Eesti
Onkoteraapia
Selts

Taotlus 916

 

Hinnang taotlusele 916

993

Psühhiaatri
konsultatsioon
muu eriaala
statsionaaris

uus teenus

Eesti
Psühhiaatrite
Selts

Taotlus 993 

993 lisa 1

993 lisaandmed

Hinnang taotlusele 993
 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 993

 

994

Statsionaarne
hospiitsravi

uus teenus

MTÜ Pallium

Taotlus 994 
 

994 lisa 1

 

Menetletakse iseseisva
statsionaarse õendusabi
teenuste kaasajastamise
raames

995

Ägeda
promüelotsütaarse
leukeemia ravi arseentrioksiidiga

uus teenus

Eesti
Hematoloogide
Selts

Taotlus 995

995 lisaandmed

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee (kersti[dot]esnar[at]haigekassa[dot]ee)
või
katrin.ploom [at] haigekassa.ee (katrin[dot]ploom[at]haigekassa[dot]ee)

Hinnang taotlusele 995

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 995

996

Perearsti nimistut
teenindava
täistööajaga
teise pereõe
rahastamine

piirhinna muutmine

MTÜ Eesti 
Perearstide 
Selts

Taotlus 996

 

Hinnang taotlusele 996

997

Kaugusetasu

piirhinna muutmine

MTÜ Eesti
Perearstide
Selts

Taotlus 997

 

Hinnang taotlusele 997

998

Perearstide
kulumudelisse
arvestatud
ruumide kasutuse
kogukulus olev kommunaalteenuste
ja lisateenuste
rahaline kate

piirhinna muutmine

MTÜ Eesti 
Perearstide 
Selts

Taotlus 998

 

Hinnang taotlusele 998

999

Perearsti tööjõukulu
päevas tundides.
Perearsti asendaja
puhkuse ajal
tööjõukulu
päevas tundides

piirhinna muutmine

MTÜ Eesti
Perearstide
Selts

Taotlus 999

 

Hinnang taotlusele 999

1000

Uuringufondi
suurendamine

tingimuste jm muudatused

MTÜ Eesti
Perearstide
Selts

Taotlus 1000

 

Hinnang taotlusele 1000

1001

Alkoholi liigtarvitamise varajane
avastamine
ja nõustamine perearstipraksises

uus teenus

MTÜ Eesti
Perearstide
Selts

Taotlus 1001

 

Hinnang taotlusele 1001

1002

Abilise töötasu
tunnihinnaga
3,20 eur,
kuutasu
537,60 eur

piirhinna muutmine

MTÜ Eesti
Perearstide
Selts

Taotlus 1002

 

Hinnang taotlusele 1002

1003

Raseduse tuvastamine
ja jälgimise plaani koostamine,
Raseduse kulu
jälgimine kuni
20. rasedusnädalani, Raseduse kulu
jälgimine 20.–36. rasedusnädalani,
Raseduse kulu
jälgimine 36.–40. rasedusnädalani

tingimuste jm muudatused

MTÜ Eesti
Perearstide
Selts

Taotlus1003

 

Hinnang taotlusele 1003

1004

Neerubiopsia elektronmikroskoopiline uuring

uus teenus

Eesti
Nefroloogide
Selts,
Eesti
Patoloogide
Selts

Taotlus 1004
 

1004 lisa 1


 

1004 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1004

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 1004

 

1005

Ravikuur pikatoimelise granulotsüütide
kolooniaid
stimuleeriva faktori- lipegfilgrastim`iga,
ühe päeva
raviannus

uus teenus

Eesti
Hematoloogide
Selts

Taotlus 1005

1005 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1005

1006

Bioloogiline ravi omalizumabiga
kroonilise spontaanse urtikaaria korral, 1 mg

uus teenus

Eesti
Immunoloogide ja Allergoloogide Selts

Taotlus 1006

1006 lisaandmed

 

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee (kersti[dot]esnar[at]haigekassa[dot]ee) võikatrin.ploom [at] haigekassa.ee (katrin[dot]ploom[at]haigekassa[dot]ee)

Hinnang taotlusele 1006

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 1006

1007

Bioloogiline ravi
TNF alfa inhibiitoriga
Crohni tõve ja
haavandilise koliidi
korral, 4-nädalane
ravikuur

tingimuste jm muudatused

Eesti Gastroenteroloogide Selts

Taotlus 1007

 

Hinnang taotlusele 1007

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 1007

1008

Luumetastaaside
ravi 223-raadiumiga

uus teenus

Eesti Nukleaarmeditsiini Selts

Taotlus 1008

1008 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1008

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 1008

1009

TachoSil ravimkäsna kasutamine
täiendava
vahendina
torakaalkirurgias
hemostaasi
parandamiseks
ja õhulekke
peatamiseks ning ärahoidmiseks.

uus teenus

Eesti
Torakaalkirurgia
Selts

Taotlus 1009

1009 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1009

775

Endovaskulaarne
ultraheli

uus teenus

Eesti
Kardioloogide
Selts

Taotlus 775
 

775 lisa 1


 

775 lisaandmed

Hinnang taotlusele 775

776

Fraktsioneeritud
voolureserv

uus teenus

Eesti 
Kardioloogide 
Selts

Taotlus 776 

776 lisa 1

776 lisaandmed

Hinnang taotlusele 776

855

Biventrikulaarsete
resünkroniseerivate kardiostimulaatorite
ja implanteeritavate
kadioverter-
defibrillaatorite
automaatne
telemeetrliline
järelkontroll

uus teenus

Eesti 
Kardioloogide 
Selts

Taotlus 855

 

Hinnang taotlusele 855

1010

PTK+Tcat PRK+CXL (fototerapeutiline keratektoomia +
topograafia aluseline fotorefraktiivne
keratektoomia +
sarvkesta kollageeni vitamiinne sildamine riboflaviini abil)

uus teenus

Eesti
Oftalmoloogide
Selts

Taotlus1010

1010 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1010

 

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 1010

856

Maksa MRT uuring maksaspetsiifilise kontrastainega (gadokseethappe
dinaatrium)

uus teenus

Eesti
Radioloogia
Ühing

Taotlus 856

856 lisaandmed 

Taotluse kohta on esitatud artiklite/uuringute koopiad, millega tutvumiseks palume ühendust võttakersti.esnar [at] haigekassa.ee (kersti[dot]esnar[at]haigekassa[dot]ee) võikatrin.ploom [at] haigekassa.ee (katrin[dot]ploom[at]haigekassa[dot]ee)

Hinnang taotlusele 856

873

Onkoloogilise akuutse palliatiivse ravi voodipäev

uus teenus

Eesti
Onkoteraapia
Ühing

Taotlus 873

873 lisa 1

873 lisaandmed

Hinnang taotlusele 873

891

Viirus-inaktiveeritud, standardiseeritud
koostisega
inimvereplasma,
1 doos

uus teenus

Eesti
Anestesioloogide
Selts

Taotlus 891

891 lisaandmed

Hinnang taotlusele 891

992

Lasteneuroloogia
voodipäeva
piirhinna muutmine

piirhinna muutmine

Eesti 
Haigekassa

Taotlus 992

 

Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega

1011

Välisriigist kutsutud
eriarsti konsultatsioon

tingimuste jm muudatused

Eesti
Haigekassa

Taotlus 1011

 

Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega

1012

Digitaalse pildi
arhiveerimise
ressursi kustutamine teenusekirjeldustest

piirhinna muutmine

Eesti 
Haigekassa

Taotlus 1012

1012 lisaandmed

Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega

1013

Hinnangu andmine tervishoiuteenuse vastavusele
RkS § 271 lg 1
kriteeriumidele

tingimuste jm muudatused

Eesti 
Haigekassa

Taotlus 1013

 

Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega

1014

Koolitervishoiu-
teenus. 
Erivajadustega õpilaste koolitervishoiuteenus.

piirhinna muutmine

Eesti 
Haigekassa

Taotlus 1014

 

Hinnang taotlusele 1014

1015

Nukleaar-
meditsiinilise
uuringu planeerimine

tingimuste jm muudatused

Eesti 
Haigekassa

Taotlus 1015

 

Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega

988

Neuro-ortoosi
teraapia

uus teenus

Eesti
Taastusarstide
Selts

Taotlus 988

988 lisaandmed

Hinnang taotlusele 988

Meditsiiniline hinnang
taotlusele 988

1016

Koe-tüüpi
plasminogeeni
aktivaator,
üks raviannus

tingimuste jm muudatused,
piirhinna muutmine

Eesti 
Haigekassa

Taotlus 1016

 

Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega

1017

Infektsioosse endokardiidi antibakteriaalne ravi, ühe päeva raviannus

tingimuste jm muudatused,
piirhinna muutmine

Eesti 
Haigekassa

Taotlus 1017

 

Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega

1018

Ravi süstitava atüüpilise antipsühhootikumi depoovormiga, 1 manustamiskord

tingimuste jm muudatused,
piirhinna muutmine

Eesti
Haigekassa

Taotlus 1018

 

Hinnang taotlusele 1018

1019

Aplastilise aneemia
ravi antitümotsüüt/
antilümfotsüüt-
globuliiniga (ATG),
100 mg

teenuse/tingimuse kustutamine

Eesti
Haigekassa

Taotlus 1019

 

Hinnang taotlusele 1019

1020

Anti-VEGF ravim
silmasiseseks
süsteks, üks
manustamiskord

tingimuste jm muudatused

Eesti
Haigekassa

Taotlus 1020

 

Taotlus on rahuldatud
alates 21.06.2014

1021

Vereloome tüvirakkude
mobiliseerimis- ja konditsioneerimisskeemid

uus teenus

Eesti
Haigekassa

Taotlus 1021

 

Hinnang taotlusele 1021

1022

„Ravi küüliku
anti-T-lümfotsüütse immunoglobuliiniga,
25 mg“ („Mono- või
polüklonaalsete
antikehadega
siirdatud neeru
äratõukereaktsiooni
puhul ühe päeva ravim“)

tingimuste jm muudatused,
piirhinna muutmine

Eesti
Haigekassa

Taotlus 1022

 

Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega

1023

Kopsusiirdamise järgsed ravimikomplektid

piirhinna muutmine

Eesti
Haigekassa

Taotlus 1023

 

Hinnang taotlusele 1023

1024

Maksasiirdamise
järgsed
ravimikomplektid

piirhinna muutmine

Eesti
Haigekassa

Taotlus 1024

 

Hinnang taotlusele 1024

1025

Neerusiirdamise
järgsed
ravimikomplektid

piirhinna muutmine

Eesti
Haigekassa

Taotlus 1025

 

Hinnang taotlusele 1025

1026

Sepsise ravi
vankomütsiini,
karbapeneemi,
linesoliidi,
tsefepiimi või
piperatsilliiniga,
ühe päeva raviannus.

piirhinna muutmine

Eesti
Haigekassa

Taotlus 1026

 

Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega1027

Tsütomegalo-
viirusinfektsiooni
profülaktika ja ravi

tingimuste jm muudatused

Eesti
Haigekassa

Taotlus 1027

 

Hinnang taotlusele 1027

973

Lümfiteraapia

tingimuste jm muudatused

Eesti
Taastusarstide
Selts,
MTÜ Eesti Lümfiteraapia
Liit

Taotlus 973

973 lisaandmed

Hinnang taotlusele 973

989

Simultaanoperatsioonid rakendustingimuste
muutmine

tingimuste jm muudatused

Eesti
Haigekassa

Taotlus 989

 

Koostamisel

990

E-konsultatsioon
tervise infosüsteemi
vahendusel

tingimuste jm muudatused

Eesti
Haigekassa

Taotlus 990

 

Hinnang taotlusele 990

1028

Väliskiiritusravi
(üle 1 MV)
üks protseduur

tingimuste jm muudatused

Eesti
Endokrinoloogia
Selts

Taotlus 1028

1028 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1028

1029

Luukoe
transplantatsiooniga
seotud teenuste
piirhindade muutmine

piirhinna muutmine

Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Selts

Taotlus 1029

 

Hinnangute andmiseks
täiendav koostöö
erialaseltsidega

779

Polüsomnograafiline
uuring -
rakendustingimuste
laiendamine

tingimuste jm muudatused

Eesti
Unemeditsiini
Selts

Taotlus 779

 

Reile R, Võrno,
T, Pindmaa M,
Türnpuu P, Kiivet R. Polüsomnograafia ja pulssoksümeetrilise
uuringu kasutamise
näidustused ja kulud
Eestis http://rahvatervis.ut.ee/
handle/1/5704

1030

Surnud doonori
naha käitlus
siirdamiseks,
sh allogeensete
nahatransplantaatide
(edaspidi allonaha)
eemaldamine.

uus teenus

Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Selts

Taotlus 1030
 

1030 lisa 1


 

1030 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1030

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 1030

1031

Uus meditsiini
seade: Resorbeeruvad
Kraniofatsiaalse
Osteosünteesi
materjalid

uus teenus

Eesti
Näo-lõua-
luudekirurgia
Selts

Taotlus 1031
 

1031 lisa 1


 

1031 lisaandmed

Hinnang taotlusele 1031

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 1031

1032

Ensüümasendusravi
1 TÜ või miglustaatravi
6 mg Gaucher'
haiguse 1. tüübi korral

tingimuste jm muudatused

Eesti
Haigekassa

Taotlus 1032

 

Hinnang taotlusele 1032

 

Meditsiiniline hinnang taotlusele 1032

NB! Avalikustatud on 2014. a esitatud hinnangud

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kas leidsid lehelt vajaliku info?

Kui teil on küsimusi, siis palun pöörduge meie poole aadressil info@tervisekassa.ee või helistage meie infoliinile 669 6630.